Italské dny v Kroměříži
13. - 18. října 2014

Hned několik významných osobností úzce spjatých se zemí Apeninského poloostrova zavítalo v půli října do Kroměříže při příležitosti Italských dnů. Cílem pravidelného tematicky zaměřeného bloku výstav, besed, filmových projekcí i gastronomických zážitků je přiblížit veřejnosti zemi, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie. Pořadatelkou celého cyklu byla opět poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

„Když jsme si v roce 2010 vytkli cíl představit v Kroměříži poutavou formou země, které v příslušném půlroce předsedají Radě Evropské unie, málokdo tušil, jak silná a zajímavá tradice může z této myšlenky vzniknout. Naše Evropské dny už představily devět evropských zemí. Tou poslední byla Itálie - země plná známých míst i tajemných liduprázdných koutů, přímořských letovisek i vysokohorských průsmyků, země plná vůní, chutí, barev a temperamentu. Podařilo se nám získat záštitu Velvyslanectví Italské republiky v České republice a pozvat do Kroměříže hned několik významných osobností spjatých s Itálií. Stejně tak nás ale těší, že se nám stále častěji daří zapojovat do programu Evropských dnů místní občany, živnostníky i italské firmy působící v České republice,“ uvedla Olga Sehnalová.

JAKÉ BYLY ITALSKÉ DNY

Slavnostní zahájení Italských dnů

Italské dny v pondělí 13. října zahájila Dr. Vanda Spataro, obchodní atašé Italského velvyslanectví v Praze, které převzalo nad akcí záštitu. Poté poslankyně Olga Sehnalová představila bohatý program celého týdne a především vzácné hosty úvodní besedy. Pozvání přijali Walter Attanasi, italský dirigent koncertující na prestižních světových scénách, jehož působnost sahá i do České republiky, a někdejší český velvyslanec v Itálii Pavel Kopp, který jako fotograf našel v krásách Itálie svou životní inspiraci. Posluchači tedy měli příležitost pohlédnout na Itálii očima Čecha žijícího v Itálii a zároveň očima Itala, který žije v Čechách. Hovořilo se o životních zážitcích a zajímavých zkušenostech, o životě italských ulic, o citech v různých podobách i o pověstném italském temperamentu, který byl díky italskému hostu a několika Italům v publiku příjemně patrný i během besedy. Role moderátorky se opět zhostila redaktorka Českého rozhlasu Plus Daniela Vrbová, která v závěru téma besedy převedla na přátelství Pavla Koppa se známým hercem Miroslavem Horníčkem.

Chvilky s Itálií

Právě Miroslav Horníček vytvořil originální texty k neméně originálním Koppovým fotografiím, které zachycují život italských ulic. Tímto spojením vznikla kniha Chvilky s Itálií i stejnojmenná výstava, kterou mohli návštěvníci Italských dnů zhlédnout až do konce října ve foyer Domu kultury.

Ochutnávka italských specialit a Ferrari

Zlatým hřebem odpoledne byla ochutnávka italských specialit Restaurace a kavárny Scéna. Nechyběly na ní známé italské salámy, sýry, těstoviny, pizza, ale i dezert tiramisu. K ochutnávce se připojila i litovelská firma Orrero, která se specializuje na výrobu sýrů italského typu. Milým překvapením a zároveň originálním poutačem Italských dnů byl v pondělí vůz legendární značky Ferrari přistavený před Domem kultury.

Příznivci Itálie soutěžili, zpívali i vařili

Druhý den italského týdne v Kroměříži patřil tradičně dětem, cestování a další besedě, která se tentokrát zaměřila na italštinu a její neodmyslitelné postavení ve světové hudbě. Už po poledni se začali v Knihovně Kroměřížska scházet malí čtenáři, pro které dětské oddělení připravilo zábavné soutěže, výtvarné dílničky a hry inspirované Itálií. Děti si hrály s provázkovými špagetami, vyráběly si vlastní papírovou pizzu, dokreslovaly nos Pinocchia, ale musely i trochu popřemýšlet, když vyplňovaly vědomostní kvíz o Itálii.
V 15 hodin se v přednáškovém sále knihovny sešli pro změnu dospělí, kteří mají rádi oblíbený cyklus České televize Cestománie. K vidění byly dva díly věnované Itálii - Vůně Toskánska a Sicílie. Posledním bodem úterního programu byla beseda s kroměřížskou hudebnicí Irenou Salvadori nazvaná Tak promlouvá hudba. Ke svému povídání o italštině a jejím neodmyslitelném postavení ve světové hudbě přizvala své dvě kolegyně, které za doprovodu piána předvedly in natura některé operní árie a společně přiblížily jejich obsah. Na hudební ukázky navázal minikurz základů italštiny a k tomu všemu ještě Irena Salvadori stihla uvařit vynikající těstoviny a italský dezert. Nutno dodat, že toto překvapení návštěvníci náležitě ocenili. Kromě toho mohli v knihovně ještě hlasovat ve fotografické soutěži Itálie mýma očima a prohlédnout si výstavu překladové literatury a publikací z knihovního fondu.

Pět sester: mafie a italská společnost

Když se řekne italská mafie, většinou se lidem vybaví tajemná kriminální organizace obchodující s drogami nebo se zbraněmi a zastoupená drsnými muži, které známe z filmů typu Chobotnice či Kmotr. Jak ale vypadá a funguje mafie ve skutečnosti? Návštěvníci Italských dnů to už vědí. Ve středu 15. října jim to na Starém pivovaru prozradil Petr Kupka z katedry politologie Fakulty sociálních studií MU Brno. Jeho přednáška nazvaná „Pět sester: mafie a italská společnost“ se zaměřila nejen na nejznámější sicilskou mafii, ale na všechny velké kriminální systémy v jižní Itálii. Za největší a nejsilnější mafiánskou organizaci v Evropě je považována sicilská Cosa nostra. Klan se neskládá pouze z rodinných příslušníků, ale z lidí vedených jedním Donem (hlavou rodiny), kteří kontrolují určité teritorium. V Neapoli, a vůbec v celé Kampánii, působí zločinecká organizace Camorra. Další italskou zločineckou organizací mafiánského typu je Sacra Corona Unita, která svou činnost rozvíjí zejména v jihovýchodní části Itálie v regionu Apulie. Sacra Corona Unita je poměrně mladá, vznikla teprve na začátku 80. let 20. století. Mnozí posluchači již slyšeli i pojem 'Ndrangheta, což je zločinecká organizace působící v Kalábrii. Poslední z „pěti sester“ je organizace Basilischi. Peter Kupka posluchačům přiblížil i způsob mafiánských aktivit a jejich propojení se státním sektorem, politikou, církví či ekonomickými silami.

Události na italské frontě vzbudily emoce i po sto letech

Ve čtvrtek 16. října se Italské dny přenesly do vážnější roviny. Na programu byla beseda s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Setkání v Knihovně Kroměřížska nazvané Zápisky z italské fronty poodhalilo události, které se před sto lety odehrály na hranici mezi Itálií a tehdejší rakouskouherskou monarchií. Lidé, kteří si přišli poslechnout uznávaného odborníka, zcela zaplnili přednáškový sál. Není divu, Eduard Stehlík patří k renomovaným a uznávaným znalcům vojenské historie a ve spojení s jeho vynikajícími vypravěčskými schopnostmi byl výklad v jeho podání skutečně poutavý. Velká válka navíc nějak poznamenala v podstatě každou rodinu a dnes nenajdeme téměř nikoho, jehož předek by nebyl účasten tehdejších bojů. Snad právě proto posluchači v knihovně pozorně poslouchali výklad a dělali si poznámky ve snaze zjistit co nejvíce poznatků o místech a osudech vojáků, dost možná jejich předků. Italská fronta byla jedna z hlavních frontových linií první světové války. Na této frontě byla vybojována série bitev mezi armádami Rakouska-Uherska a Itálie. Na straně Rakouska-Uherska bojovaly i německé jednotky, a naopak na italské straně se bojů zúčastnili vojáci z Francie, Velké Británie, Spojených států amerických a československé legie. Podmínky, které panovaly v drsných horských masivech italských Alp, byly otřesné a ani pozdější posun k nížinám řeky Piavy nepřinesl výraznější změnu. Eduard Stehlík popsal největší události, které se na italské frontě odehrály, připomněl jejich historický, ale i vojenský význam a především posluchačům opět připomenul, jak krutá Velká válka byla. Mnohým návštěvníkům po skončení přednášky nad přinesenými rodinnými fotografiemi také poradil, jak postupovat v pátrání po osudech pradědů a dědů.

Do programu Italských dnů se zapojili i studenti

Zatímco většina z nás vyhledává známá přímořská letoviska a oblíbené turistické destinace kvůli odpočinku a poznání, mladá generace má stále více možností cestovat za vzděláním a praxí. Pro studenty Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži jsou zahraniční stáže běžnou součástí studia, o čemž se přesvědčili návštěvníci Italských dnů v pátek 17. října v Knihovně Kroměřížska. Studentky jmenované školy si pod vedením své odborné pedagožky Dagmar Adami připravily povídání o tom, kam všude je v Itálii zavedla školní praxe. A protože je studium zaměřeno z velké části i na gastronomii, patřila beseda samozřejmě i tomuto tématu. Už z názvu besedy „Krásy a gastronomie italských krajů“ šlo odvodit, o čem mladé dámy budou povídat. Řeč se točila kolem zajímavostí Toskánska, Sardinie a kraje u jezera Lago di Garda. Každá oblast vyniká nejen překrásnou přírodou a památkami, ale i lokální gastronomií. A aby povídání o dobrém jídle nebylo pouhou teorií, byla pro návštěvníky připravena i malá ochutnávka italských specialit.

Příznivci Itálie hledali italské stopy přímo v Kroměříži

Sobota 18. října byla závěrečným dnem italského týdne v Kroměříž. Rozloučení s Italskými dny mělo podobu procházky po historické Kroměříži. Ptáte-li se, co má Kroměříž společného s Itálií, vězte, že je toho velmi mnoho. Podobu města po staletí utvářeli mistři a umělci z celé Evropy a těmi nejslavnějšími byli právě Italové. Procházka s výkladem Miroslava Kindla z Arcidiecézního muzea Kroměříž se těšila přízni návštěvníků i pěkného počasí. Ne náhodou začala před Arcibiskupským zámkem, který je dílem italského architekta Giovanniho Pietra Tencally. A nejen zámek. Tencalla působil nejprve jako císařský stavitel ve Vídni a po smrti svého učitele a dalšího věhlasného Itala Filiberta Lucchese se stal jeho nástupcem ve funkci dvorního stavitele olomouckých biskupů. Díky tomu na Moravě vystavěl celou řadu významných staveb a mnohé z nich najdeme právě v Kroměříži. Těmi nejslavnějšími je již zmíněný zámek, ale i jedinečná Květná zahrada, kanovnické domy, židovská radnice, biskupská sýpka a celá řada dalších staveb. Výklad Miroslava Kindla ukázal přímo v kulisách jednotlivých budov, že italský rukopis najdeme v Kroměříži téměř všude.

Velikáni italského filmu v kině Nadsklepí

Představení Itálie by nebylo úplné, kdyby kroměřížský cyklus nepřipomenul italský film. Diváci mohli vidět hned tři díla italské kinematografie. V pondělí 13. října to byl film Velká nádhera. Toto podmanivé komediální drama Paola Sorrentina se zaměřilo na hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. Ve středu 15. října byl na programu autobiografický snímek Federica Felliniho s názvem Amarcord, který v roce 1975 získal Oscara za nejlepší zahraniční film a o rok později byl nominován na Oscara za režii a původní scénář. Závěr italského týdne patřil vynikajícímu romantickému dramatu režiséra Giuseppe Tornatoreho s názvem Nejvyšší nabídka. Hlavní postavou filmu z roku 2013 je zámožný samotářský znalec umění a majitel slavné aukční síně, jemuž jeden telefonát od neznámé ženy ze dne na den změnil celý život.

Celotýdenní výstavy Italských dnů

Po celý týden od 13. do 18. října, a v některých případech ještě déle, byly při příležitosti Italských dnů v Kroměříži k vidění rozmanité výstavy. Ve foyer Domu kultury mohli lidé až do konce října zhlédnout již zmíněnou výstavu fotografií Pavla Koppa nazvanou Chvilky s Itálií - vzpomínka na Miroslava Horníčka. Ve stejném prostoru a čase byla k vidění i výstava překrásných originálních benátských karnevalových masek kroměřížské firmy Fantaghiro. Knihovna Kroměřížka pro změnu v oddělení pro dospělé čtenáře po celý týden vystavila fotografie účastníků soutěže Itálie mýma očima a tradičně připravila také malou výstavku překladové literatury a publikací o Itálii ze svého knihovního fondu.

K Italským dnům se připojili i místní živnostníci

Věhlasná italská gastronomie a její rozmanitost vedly k tomu, že se v Kroměříži k Italským dnům připojilo hned několik dalších živnostníků se zaměřením na italské produkty. Restaurace a kavárna Scéna opět nabídla v rámci poledního menu tradiční italská jídla, stejně jako vinárna U Itala, která má kromě stálého italského menu ve své nabídce i pestrou škálu italských vín. Café Bistro Matiné ve Ztracené ulici se zapojilo speciální nabídkou italské kávy dolci italiani, Pizzerie U Zeleného stromu na Velkém náměstí nabídla pravé italské těstoviny a různé druhy pizzy a italský obchod Sapori Italiani na Riegrově náměstí připravil zvýhodněnou nabídku italských specialit.

V rámci Evropských dnů poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová v Kroměříži představila už devět evropských zemí - Belgii, Maďarsko, Polsko, Dánsko, Kypr, Irsko, Litvu, Řecko a Itálii. Každého půl roku měli návštěvníci příležitost seznámit se s tím, co je pro danou zemi příznačné a charakteristické. Předsednictví Itálie v Radě Evropské unie se chýlí k závěru a po něm přijde v prvním pololetí roku 2015 na řadu předsednictví Lotyšska. Pokud vás zajímá, čím je Lotyšsko specifické, těšte se už teď na Lotyšské dny v Kroměříži.

Již také proběhlo:

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]