Příběh dvojí kvality | Rozdíly potravin v zemích EU | Odborná studie UP

Rozdíly potravin v zemích EU

V řešení problému dvojí kvality značkových výrobků, zejména kvality potravin, se Olga Sehnalová angažuje již od roku 2011 - kromě opakovaných interpelací Evropské komise podává také doplnění k relevantním zprávám ve formě pozměňovacích návrhů, z nichž byla řada přijata (namátkou: zpráva o nové spotřebitelské politice z roku 2013, zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2014, zpráva o politice hospodářské soutěže za 2015).

Zorganizovala také slyšení a ochutnávku rozdílných výrobků v Evropském parlamentu. Velký dopad měla dvě testování kvality značkových potravin zakoupených v České republice a v Německu, která Olga Sehnalová organizovala v letech 2012 a 2015. Výsledky obou testování a podrobné dokumenty k tomuto tématu naleznete ZDE.Za Českou republiku se také zúčastnila summitu premiérů a ministrů zemědělství V4 k tomuto tématu, který se konal v březnu 2017 ve Varšavě. V červnu 2017 prezentovala závěry odborné studie ke dvojí kvalitě, kterou nechala vypracovat právníky Univerzity Palackého. Jak konstatují autoři studie, za klamavé jednání by bylo možné považovat to, že informace o výrobcích (zejména potravinách) na etiketě a jejich označení jsou téměř totožné s jinými výrobky jiného složení. Plný text studie si můžete přečíst ZDE.

Z iniciativy Olgy Sehnalové a dalších poslanců Evropského parlamentu proběhla ke dvojí kvalitě první rozprava na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v květnu 2017. Olga Sehnalová dlouhodobě požaduje důkladný celoevropský průzkum trhu. V rámci přípravy rozpočtu EU na rok 2018 proto podala návrh na tzv. pilotní projekt, který má zajistit dostatek finančních prostředků na provedení řádného vyhodnocení rozdílů v kvalitě výrobků prodávaných na jednotném trhu, a to jak potravin, tak i nepotravinářského zboží.

Nejprve tento návrh podpořil výbor IMCO, posléze pak celé plénum Evropského parlamentu i členské státy.

Další z navazujících aktivit k tomuto tématu bylo v září 2017 slyšení frakce Socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, které Olga Sehnalová moderovala a přizvala na něj mj. i komisařku V. Jourovou a G. Matečnou, ministryni zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky. Měsíc na to se Olga Sehnalová v delegaci České republiky, kterou vedl premiér Bohuslav Sobotka, zúčastnila v Bratislavě spotřebitelského summitu na téma dvojí kvality, který ke stolu přivedl premiéry států V4, ministry, zástupce Evropské komise, Evropského parlamentu, ale i výrobců, obchodníků i spotřebitelských organizací.

Že se dvojí kvalita zdaleka netýká jen potravin, upozornila Olga Sehnalová ve své další interpelaci Evropskou komisi. Během podzimu 2017 vystoupila v České republice hned na třech akcích, které se věnovaly dvojí kvalitě - Spotřebitelském fóru, debatě na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a debatě "Víš, co jíš?" v Evropském domě.

Závěrem roku 2017 byla Olga Sehnalová za svoji činnost vybrána prestižním bruselským zpravodajským serverem Politico.eu do přehledu osobností, které v roce 2018 nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě a zasáhnou do mezinárodního dění. Poslankyni server ocenil právě za její dlouholetou práci v oblasti dvojí kvality značkového zboží v Evropě.Počátkem ledna 2018 byla jmenována hlavní zpravodajkou nelegislativní zprávy k dvojí kvalitě, kterou k tématu připravuje Evropský parlament. Zpráva kterou poslankyně představila na konci března, bude vůbec prvním komplexním dokumentem, který k tématu připraví některá z institucí EU. Po půlročním intenzivním vyjednávání ji velkou většinou přijal na červencovém zasedání výbor IMCO, na zářijovém zasedání pak celé plénum EP.Europoslanci prostřednictvím dokumentu uznávají existenci dvojí kvality potravin, ale také například drogistického zboží či kosmetiky, na vnitřním trhu EU. Dle doporučení zpravodajky Sehnalové má být proto praxe prodeje zdánlivě stejných výrobků nižší kvality v některých evropských zemích považována za nekalou obchodní praktiku a postavena mimo zákon, a to rozšířením tzv. černé listiny směrnice o nekalých praktikách, tedy ve tvrdší podobě, než navrhla komisařka pro ochranu spotřebitele V. Jourová.

Ve stejnou dobu se totiž naplno rozběhlo ve výboru IMCO projednávání legislativního návrhu, jehož cílem je modernizovat pravidla EU na ochranu spotřebitele a zlepšit jeho vymáhání. Na pobídku EP do něj Evropská komise zahrnula i dvojí kvalitu. Olga Sehnalová nicméně upozornila na slabá místa návrhu, který by v praxi umožnil obhajovat dvojí kvalitu ze strany některých výrobců tzv. spotřebitelskými preferencemi a řadou dalších pro dozorové orgány i spotřebitele obtížně dokumentovatelných důvodů. Na základě další právní analýzy UPOL, kterou si nechala zpracovat, podala Olga Sehnalová několik pozměňovacích návrhů, které mají s dvojí kvalitou na vnitřním trhu definitivě skoncovat.

V září závěry svého usnesení, ale také historii problematiky a přehled aktivit vedoucích k tomu, že z dvojí kvality udělala celoevropské téma, představila Olga Sehnalová na konferenci, pořádané Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které zodpovídá za revizi zmiňované směrnice, ale k dvojí kvalitě se staví spíše rezervovaně. I zde Olga Sehnalová zdůraznila rozšíření černé listiny jako nejúčinnější řešení.

Tvrdé kritice podrobila Olga Sehnalová připravovaný dokument v rámci Vysokého fóra pro lepší fungování potravinového řetězce, které tvoří zástupci členských států, Komise a vybraných lobbistů v čele se zástupci potravinářských firem a supermarketů. Ti připravili souhrn důvodů pro opodstatnění dvojí kvality, včetně možnosti nahrazovat suroviny levnějšími variantami kvůli ceně, delegát ČR přijetí dokumentu na podnět Olgy Sehnalové následně zablokoval.

Celkový detailní přehled aktivit Olgy Sehnalové k tomuto tématu si můžete přečíst ZDE.
Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]