Italské dny v Kroměříži
13. - 18. října 2014

Hned několik významných osobností úzce spjatých se zemí Apeninského poloostrova zavítalo v půli října do Kroměříže při příležitosti Italských dnů. Cílem pravidelného tematicky zaměřeného bloku výstav, besed, filmových projekcí i gastronomických zážitků je přiblížit veřejnosti zemi, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie. Pořadatelkou celého cyklu byla opět poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

„Když jsme si v roce 2010 vytkli cíl představit v Kroměříži poutavou formou země, které v příslušném půlroce předsedají Radě Evropské unie, málokdo tušil, jak silná a zajímavá tradice může z této myšlenky vzniknout. Naše Evropské dny už představily devět evropských zemí. Tou poslední byla Itálie - země plná známých míst i tajemných liduprázdných koutů, přímořských letovisek i vysokohorských průsmyků, země plná vůní, chutí, barev a temperamentu. Podařilo se nám získat záštitu Velvyslanectví Italské republiky v České republice a pozvat do Kroměříže hned několik významných osobností spjatých s Itálií. Stejně tak nás ale těší, že se nám stále častěji daří zapojovat do programu Evropských dnů místní občany, živnostníky i italské firmy působící v České republice,“ uvedla Olga Sehnalová.

JAKÉ BYLY ITALSKÉ DNY

Slavnostní zahájení Italských dnů

Italské dny v pondělí 13. října zahájila Dr. Vanda Spataro, obchodní atašé Italského velvyslanectví v Praze, které převzalo nad akcí záštitu. Poté poslankyně Olga Sehnalová představila bohatý program celého týdne a především vzácné hosty úvodní besedy. Pozvání přijali Walter Attanasi, italský dirigent koncertující na prestižních světových scénách, jehož působnost sahá i do České republiky, a někdejší český velvyslanec v Itálii Pavel Kopp, který jako fotograf našel v krásách Itálie svou životní inspiraci. Posluchači tedy měli příležitost pohlédnout na Itálii očima Čecha žijícího v Itálii a zároveň očima Itala, který žije v Čechách. Hovořilo se o životních zážitcích a zajímavých zkušenostech, o životě italských ulic, o citech v různých podobách i o pověstném italském temperamentu, který byl díky italskému hostu a několika Italům v publiku příjemně patrný i během besedy. Role moderátorky se opět zhostila redaktorka Českého rozhlasu Plus Daniela Vrbová, která v závěru téma besedy převedla na přátelství Pavla Koppa se známým hercem Miroslavem Horníčkem.

Chvilky s Itálií

Právě Miroslav Horníček vytvořil originální texty k neméně originálním Koppovým fotografiím, které zachycují život italských ulic. Tímto spojením vznikla kniha Chvilky s Itálií i stejnojmenná výstava, kterou mohli návštěvníci Italských dnů zhlédnout až do konce října ve foyer Domu kultury.

Ochutnávka italských specialit a Ferrari

Zlatým hřebem odpoledne byla ochutnávka italských specialit Restaurace a kavárny Scéna. Nechyběly na ní známé italské salámy, sýry, těstoviny, pizza, ale i dezert tiramisu. K ochutnávce se připojila i litovelská firma Orrero, která se specializuje na výrobu sýrů italského typu. Milým překvapením a zároveň originálním poutačem Italských dnů byl v pondělí vůz legendární značky Ferrari přistavený před Domem kultury.

Příznivci Itálie soutěžili, zpívali i vařili

Druhý den italského týdne v Kroměříži patřil tradičně dětem, cestování a další besedě, která se tentokrát zaměřila na italštinu a její neodmyslitelné postavení ve světové hudbě. Už po poledni se začali v Knihovně Kroměřížska scházet malí čtenáři, pro které dětské oddělení připravilo zábavné soutěže, výtvarné dílničky a hry inspirované Itálií. Děti si hrály s provázkovými špagetami, vyráběly si vlastní papírovou pizzu, dokreslovaly nos Pinocchia, ale musely i trochu popřemýšlet, když vyplňovaly vědomostní kvíz o Itálii.
V 15 hodin se v přednáškovém sále knihovny sešli pro změnu dospělí, kteří mají rádi oblíbený cyklus České televize Cestománie. K vidění byly dva díly věnované Itálii - Vůně Toskánska a Sicílie. Posledním bodem úterního programu byla beseda s kroměřížskou hudebnicí Irenou Salvadori nazvaná Tak promlouvá hudba. Ke svému povídání o italštině a jejím neodmyslitelném postavení ve světové hudbě přizvala své dvě kolegyně, které za doprovodu piána předvedly in natura některé operní árie a společně přiblížily jejich obsah. Na hudební ukázky navázal minikurz základů italštiny a k tomu všemu ještě Irena Salvadori stihla uvařit vynikající těstoviny a italský dezert. Nutno dodat, že toto překvapení návštěvníci náležitě ocenili. Kromě toho mohli v knihovně ještě hlasovat ve fotografické soutěži Itálie mýma očima a prohlédnout si výstavu překladové literatury a publikací z knihovního fondu.

Pět sester: mafie a italská společnost

Když se řekne italská mafie, většinou se lidem vybaví tajemná kriminální organizace obchodující s drogami nebo se zbraněmi a zastoupená drsnými muži, které známe z filmů typu Chobotnice či Kmotr. Jak ale vypadá a funguje mafie ve skutečnosti? Návštěvníci Italských dnů to už vědí. Ve středu 15. října jim to na Starém pivovaru prozradil Petr Kupka z katedry politologie Fakulty sociálních studií MU Brno. Jeho přednáška nazvaná „Pět sester: mafie a italská společnost“ se zaměřila nejen na nejznámější sicilskou mafii, ale na všechny velké kriminální systémy v jižní Itálii. Za největší a nejsilnější mafiánskou organizaci v Evropě je považována sicilská Cosa nostra. Klan se neskládá pouze z rodinných příslušníků, ale z lidí vedených jedním Donem (hlavou rodiny), kteří kontrolují určité teritorium. V Neapoli, a vůbec v celé Kampánii, působí zločinecká organizace Camorra. Další italskou zločineckou organizací mafiánského typu je Sacra Corona Unita, která svou činnost rozvíjí zejména v jihovýchodní části Itálie v regionu Apulie. Sacra Corona Unita je poměrně mladá, vznikla teprve na začátku 80. let 20. století. Mnozí posluchači již slyšeli i pojem 'Ndrangheta, což je zločinecká organizace působící v Kalábrii. Poslední z „pěti sester“ je organizace Basilischi. Peter Kupka posluchačům přiblížil i způsob mafiánských aktivit a jejich propojení se státním sektorem, politikou, církví či ekonomickými silami.

Události na italské frontě vzbudily emoce i po sto letech

Ve čtvrtek 16. října se Italské dny přenesly do vážnější roviny. Na programu byla beseda s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Setkání v Knihovně Kroměřížska nazvané Zápisky z italské fronty poodhalilo události, které se před sto lety odehrály na hranici mezi Itálií a tehdejší rakouskouherskou monarchií. Lidé, kteří si přišli poslechnout uznávaného odborníka, zcela zaplnili přednáškový sál. Není divu, Eduard Stehlík patří k renomovaným a uznávaným znalcům vojenské historie a ve spojení s jeho vynikajícími vypravěčskými schopnostmi byl výklad v jeho podání skutečně poutavý. Velká válka navíc nějak poznamenala v podstatě každou rodinu a dnes nenajdeme téměř nikoho, jehož předek by nebyl účasten tehdejších bojů. Snad právě proto posluchači v knihovně pozorně poslouchali výklad a dělali si poznámky ve snaze zjistit co nejvíce poznatků o místech a osudech vojáků, dost možná jejich předků. Italská fronta byla jedna z hlavních frontových linií první světové války. Na této frontě byla vybojována série bitev mezi armádami Rakouska-Uherska a Itálie. Na straně Rakouska-Uherska bojovaly i německé jednotky, a naopak na italské straně se bojů zúčastnili vojáci z Francie, Velké Británie, Spojených států amerických a československé legie. Podmínky, které panovaly v drsných horských masivech italských Alp, byly otřesné a ani pozdější posun k nížinám řeky Piavy nepřinesl výraznější změnu. Eduard Stehlík popsal největší události, které se na italské frontě odehrály, připomněl jejich historický, ale i vojenský význam a především posluchačům opět připomenul, jak krutá Velká válka byla. Mnohým návštěvníkům po skončení přednášky nad přinesenými rodinnými fotografiemi také poradil, jak postupovat v pátrání po osudech pradědů a dědů.

Do programu Italských dnů se zapojili i studenti

Zatímco většina z nás vyhledává známá přímořská letoviska a oblíbené turistické destinace kvůli odpočinku a poznání, mladá generace má stále více možností cestovat za vzděláním a praxí. Pro studenty Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži jsou zahraniční stáže běžnou součástí studia, o čemž se přesvědčili návštěvníci Italských dnů v pátek 17. října v Knihovně Kroměřížska. Studentky jmenované školy si pod vedením své odborné pedagožky Dagmar Adami připravily povídání o tom, kam všude je v Itálii zavedla školní praxe. A protože je studium zaměřeno z velké části i na gastronomii, patřila beseda samozřejmě i tomuto tématu. Už z názvu besedy „Krásy a gastronomie italských krajů“ šlo odvodit, o čem mladé dámy budou povídat. Řeč se točila kolem zajímavostí Toskánska, Sardinie a kraje u jezera Lago di Garda. Každá oblast vyniká nejen překrásnou přírodou a památkami, ale i lokální gastronomií. A aby povídání o dobrém jídle nebylo pouhou teorií, byla pro návštěvníky připravena i malá ochutnávka italských specialit.

Příznivci Itálie hledali italské stopy přímo v Kroměříži

Sobota 18. října byla závěrečným dnem italského týdne v Kroměříž. Rozloučení s Italskými dny mělo podobu procházky po historické Kroměříži. Ptáte-li se, co má Kroměříž společného s Itálií, vězte, že je toho velmi mnoho. Podobu města po staletí utvářeli mistři a umělci z celé Evropy a těmi nejslavnějšími byli právě Italové. Procházka s výkladem Miroslava Kindla z Arcidiecézního muzea Kroměříž se těšila přízni návštěvníků i pěkného počasí. Ne náhodou začala před Arcibiskupským zámkem, který je dílem italského architekta Giovanniho Pietra Tencally. A nejen zámek. Tencalla působil nejprve jako císařský stavitel ve Vídni a po smrti svého učitele a dalšího věhlasného Itala Filiberta Lucchese se stal jeho nástupcem ve funkci dvorního stavitele olomouckých biskupů. Díky tomu na Moravě vystavěl celou řadu významných staveb a mnohé z nich najdeme právě v Kroměříži. Těmi nejslavnějšími je již zmíněný zámek, ale i jedinečná Květná zahrada, kanovnické domy, židovská radnice, biskupská sýpka a celá řada dalších staveb. Výklad Miroslava Kindla ukázal přímo v kulisách jednotlivých budov, že italský rukopis najdeme v Kroměříži téměř všude.

Velikáni italského filmu v kině Nadsklepí

Představení Itálie by nebylo úplné, kdyby kroměřížský cyklus nepřipomenul italský film. Diváci mohli vidět hned tři díla italské kinematografie. V pondělí 13. října to byl film Velká nádhera. Toto podmanivé komediální drama Paola Sorrentina se zaměřilo na hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem. Ve středu 15. října byl na programu autobiografický snímek Federica Felliniho s názvem Amarcord, který v roce 1975 získal Oscara za nejlepší zahraniční film a o rok později byl nominován na Oscara za režii a původní scénář. Závěr italského týdne patřil vynikajícímu romantickému dramatu režiséra Giuseppe Tornatoreho s názvem Nejvyšší nabídka. Hlavní postavou filmu z roku 2013 je zámožný samotářský znalec umění a majitel slavné aukční síně, jemuž jeden telefonát od neznámé ženy ze dne na den změnil celý život.

Celotýdenní výstavy Italských dnů

Po celý týden od 13. do 18. října, a v některých případech ještě déle, byly při příležitosti Italských dnů v Kroměříži k vidění rozmanité výstavy. Ve foyer Domu kultury mohli lidé až do konce října zhlédnout již zmíněnou výstavu fotografií Pavla Koppa nazvanou Chvilky s Itálií - vzpomínka na Miroslava Horníčka. Ve stejném prostoru a čase byla k vidění i výstava překrásných originálních benátských karnevalových masek kroměřížské firmy Fantaghiro. Knihovna Kroměřížka pro změnu v oddělení pro dospělé čtenáře po celý týden vystavila fotografie účastníků soutěže Itálie mýma očima a tradičně připravila také malou výstavku překladové literatury a publikací o Itálii ze svého knihovního fondu.

K Italským dnům se připojili i místní živnostníci

Věhlasná italská gastronomie a její rozmanitost vedly k tomu, že se v Kroměříži k Italským dnům připojilo hned několik dalších živnostníků se zaměřením na italské produkty. Restaurace a kavárna Scéna opět nabídla v rámci poledního menu tradiční italská jídla, stejně jako vinárna U Itala, která má kromě stálého italského menu ve své nabídce i pestrou škálu italských vín. Café Bistro Matiné ve Ztracené ulici se zapojilo speciální nabídkou italské kávy dolci italiani, Pizzerie U Zeleného stromu na Velkém náměstí nabídla pravé italské těstoviny a různé druhy pizzy a italský obchod Sapori Italiani na Riegrově náměstí připravil zvýhodněnou nabídku italských specialit.

V rámci Evropských dnů poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová v Kroměříži představila už devět evropských zemí - Belgii, Maďarsko, Polsko, Dánsko, Kypr, Irsko, Litvu, Řecko a Itálii. Každého půl roku měli návštěvníci příležitost seznámit se s tím, co je pro danou zemi příznačné a charakteristické. Předsednictví Itálie v Radě Evropské unie se chýlí k závěru a po něm přijde v prvním pololetí roku 2015 na řadu předsednictví Lotyšska. Pokud vás zajímá, čím je Lotyšsko specifické, těšte se už teď na Lotyšské dny v Kroměříži.

Již také proběhlo:

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]