Sociální ekonomika - průběžná výzva OP LZZ

Cílem tohoto dotačního titulu je napomoci osobám se sociálním handicapem najít uplatnění na trhu práce.

Grant může podpořit vznik a rozvoj aktivit zaměřených na sociální podnikání. To pak následně umožní osobám sociálně vyloučeným a tímto vyloučením ohroženým, vstup do podnikatelského prostředí a současně začlenění do společnosti.

K podporovaným aktivitám patří:
1) nové podnikatelské aktivity (tehdy, když nejméně 30 % zaměstnanců bude ze znevýhodněných cílových skupin)
2) nové podnikatelské aktivity OSVČ (pokud je živnostník sám znevýhodněnou osobou)
3) nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75 % uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou

Projekty mohou být určeny pro následující cílové skupiny:
1) osoby se zdravotním postiženímve vztahu k ostatním členům společnosti;
2) mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15 – 26 let;
3) etnické a národnostní menšiny
4) cizinci
5) osoby bez přístřeší
6) osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
7) oběti trestné činnosti
8) osoby pečující o osobu blízkou
9) osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách

Zajímavá je rovněž možnost propojit projekt realizovaný v rámci tohoto programu s projektem předloženým do Integrovaného operačního programu (IOP) a získat tak dotaci na investiční i neinvestiční zajištění projektu.

Uzávěrka dotačního titulu je průběžná.

více informací najdete na:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-socialni

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 15.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]