Sociální ekonomika - průběžná výzva OP LZZ

Cílem tohoto dotačního titulu je napomoci osobám se sociálním handicapem najít uplatnění na trhu práce.

Grant může podpořit vznik a rozvoj aktivit zaměřených na sociální podnikání. To pak následně umožní osobám sociálně vyloučeným a tímto vyloučením ohroženým, vstup do podnikatelského prostředí a současně začlenění do společnosti.

K podporovaným aktivitám patří:
1) nové podnikatelské aktivity (tehdy, když nejméně 30 % zaměstnanců bude ze znevýhodněných cílových skupin)
2) nové podnikatelské aktivity OSVČ (pokud je živnostník sám znevýhodněnou osobou)
3) nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75 % uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou

Projekty mohou být určeny pro následující cílové skupiny:
1) osoby se zdravotním postiženímve vztahu k ostatním členům společnosti;
2) mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15 – 26 let;
3) etnické a národnostní menšiny
4) cizinci
5) osoby bez přístřeší
6) osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
7) oběti trestné činnosti
8) osoby pečující o osobu blízkou
9) osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách

Zajímavá je rovněž možnost propojit projekt realizovaný v rámci tohoto programu s projektem předloženým do Integrovaného operačního programu (IOP) a získat tak dotaci na investiční i neinvestiční zajištění projektu.

Uzávěrka dotačního titulu je průběžná.

více informací najdete na:
http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-socialni

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 15.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Když se stříhá páska

V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]