Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.
Rozpočet fondu tvoří příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Pokud organizace v níž pracujete v rámci svých aktivit spolupracuje s organizacemi v některých ze států „Visegradské čtyřky“, pak můžete využít možností dotačních titulů, které jsou fondem vyhlašovány a administrovány.

MALÉ GRANTY
- jsou přijímány v termínech 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince každého roku
- mohou trvat nejvýše 6 měsíců
- výše dotace je maximálně 5 000 EUR a nejvýše 50 % celkových výdajů

Do projektů je nutno zapojit nejméně 3 země „V4“, zvýhodněny jsou projekty, kterých se zúčastní subjekty ze všech zemí.

Projekty mohou být tématicky zaměřeny do následujících oblastí:

1. kulturní spolupráce
2. vědecká výměna a výzkum
3. školství
4. výměny mladých
5. přeshraniční spolupráce (do 50 km od hranic)
6. podpora turismu

Při přípravě projektu musí žadatel použít formulář žádosti, který je k dispozici on-line ( http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=2 ).
Žádost o grant musí být vyplněna v anglickém jazyce.

Více informací najdete na http://www.visegradfund.org/grants.html

Základní informace o malých grantech (včetně soupisu uznatelných výdajů projektů) v českém jazyce jsou k dispozici na http://www.visegradfund.org/small_basicCZ.html

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 8.8.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]