Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách.

Problematika vzdělávání nabývá v posledních letech na významu. Pracovníci v sociálních službách jsou povinni se vzdělávat, nároky na zaměstnance i vedoucí pracovníky stoupají. Současně jsou organizace i zaměstnanci zatíženi nemalými finančními náklady i organizačními komplikacemi (při zajištění provozu) tak, aby bylo možné zvyšování kvalifikace. Pokud vaše organizace tuto problematiku řeší, pak je pravděpodobné, že dotace z "výzvy 66" mohou pomoci.


ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ

Připravované projekty mohou být orientovány na:

A) Vzdělávání v oblasti sociálních služeb:
- další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a odborné stáže
- kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
- odborné vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb
-vzdělávání pečujících osob
-profesní vzdělávání pracovníků krajských a obecních úřadů.

Rozpočet projektu musí dosahovat nejméně 0,5 mil Kč a nejvíce 10 mil Kč.

B) Podporu zavádění procesů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb, tj. aktivity zaměřené na plnění zákonných standardů a celkový rozvoj kvality služeb

Rozpočet projektu musí dosahovat nejméně 0,5 mil Kč a nejvíce 5 mil Kč.

CÍLOVÉ SKUPINY
Projekty mohou být zaměřeny na skupiny pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků krajských a obecních úřadů a osoby pečující o osoby blízké.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Projekty mohou předkládat nejen kraje, obce, svazky obcí, ale rovněž neziskové organizace a další poskytovatelé sociálních služeb, stejně jako vzdělávací instituce.

Projekty mohou trvat nejdéle 2 roky a jejich realizace musí být ukončena do 30. června 2015.

Projekty je nutno předložit nejpozději 17. září 2010.

Text výzvy je přílohou tohoto článku.

Detailní informace naleznete na: http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-5

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 26.7.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]