Přehled témat - Plenární zasedání EP 15. až 18. dubna 2013 ve Štrasburku

Reforma bankovnictví: omezení bonusů, vyšší kapitálové požadavky a podpora úvěrů
Omezení bonusů pro bankéře, zvýšení kapitálových požadavků a usnadnění poskytování úvěrů malým firmám - to jsou priority nového balíku legislativních opatření týkajících se bankovního sektoru, o kterých bude Parlament hlasovat v úterý.

Krizový management ECB: rozprava s Mariem Draghim
Poslanci budou v úterý od 15:00 diskutovat o minulých a budoucích aktivitách Evropské centrální banky s jejím prezidentem Mariem Draghim. Návrh usnesení, o kterém bude EP hlasovat ve středu, uvádí, že levné půjčky ECB bankám musí být podmíněny, aby bylo zajištěno, že banky poskytují úvěry reálné ekonomice. ECB samotná musí být dle návrhu textu transparentnější a odpovědnější.

Kypr: poslanci budou požadovat další vysvětlení programu finanční pomoci
Poslanci budou ve středu požadovat od Komise a irské ministryně pro evropské záležitosti Lucindy Creighton vysvětlení o způsobu přijetí programu finanční pomoci Kypru. Poslance bude mj. zajímat skutečná výše záchranného balíčku a příspěvku samotného Kypru.

ETS: měly by být emisní povolenky dražší?
Poslanci budou v úterý hlasovat o návrhu zmrazit aukce části emisních povolenek, jehož cílem je posílit velmi nízkou cenu "povolení znečištění" v EU a obnovit tak motivační účinek systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) a "zelený" průmysl. Poslanci budou také hlasovat o dohodě s Radou o dočasném vyloučení mezikontinentálních letů z ETS.

Rozprava o změnách maďarské ústavy
Poslanci budou ve středu diskutovat s představiteli Rady a Komise o změnách maďarské ústavy, které nedávno schválil maďarský parlament. Souladem těchto změn s právem EU se zabývá výbor EP pro občanské svobody.

Letiště: EP rozhodne o další liberalizaci služeb pozemní obsluhy
Evropský parlament bude v úterý hlasovat o návrhu na otevření služeb pozemní obsluhy na hlavních letištích v EU větší konkurenci. Výbor EP pro dopravu v těsném hlasování další liberalizaci podpořil, zároveň však trval na definici minimálních standardů kvality a přijetí opatření na ochranu pracovních podmínek. Plénum bude o návrhu hlasovat bez rozpravy.

Finský předseda vlády Katainen bude diskutovat s poslanci o budoucnosti EU
Předseda vlády Finska Jyrki Katainen navštíví v úterý 16. dubna Evropský parlament ve Štrasburku. Od 10:30 bude s předsedy politických skupin diskutovat o budoucnosti EU.

Slavnostní zasedání s prezidentem Irska Michaelem D. Higginsem
Irský prezident Michael D. Higgins pronese ve středu v poledne slavnostní projev k plénu EP. Irsko do konce června tohoto roku předsedá v Radě EU.

Způsob určení počtu obyvatelstva členských států EU
Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o novém legislativním návrhu, který stanoví společná pravidla pro sestavování statistik o počtu obyvatel EU. Získané údaje budou mimo jiné používány pro výpočet kvalifikované většiny při hlasování v Radě a stanovení nároků na financování z rozpočtu EU.

Hodnocení prvního roku Evropské občanské iniciativy
Od dubna 2012 se mohou občané EU podílet na utváření politik EU prostřednictvím Evropské občanské iniciativy. Poslanci s Komisí ve čtvrtek zhodnotí zkušenosti a potíže z prvního roku fungování tohoto nového nástroje, který umožňuje miliónu občanů z alespoň sedmi členských států EU požadovat po Komisi, aby předložila novou legislativu.

Rozšíření EU: Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Turecko v centru pozornosti
Poslanci budou ve středu diskutovat o pokrokových zprávách Srbska, Černé Hory a Turecka za rok 2012 a integračního procesu Kosova. Dle očekávání by v rozpravě měli podpořit další rozšiřování EU, zároveň by však měli zdůraznit, že je třeba vzít v potaz individuálně pokrok každé kandidátské či potenciálně kandidátské země. O usneseních ke každé zemi, připravených zahraničním výborem, bude Parlament hlasovat ve čtvrtek.

Chorvatsko je připraveno vstoupit do EU v červenci, uvedou poslanci
Poslanci ve středu vyzvou dva členské státy, které stále neschválily vstup Chorvatska do EU, aby tak bez prodlení učinily. V posledním usnesení před předpokládaným vstupem Chorvatska 1. července, poslanci zdůrazní, že Chorvatsko je připraveno stát se 28.členským státem EU. 12 chorvatských členů EP bude zvoleno 14. dubna.

Poslanci budou hlasovat o krátkodobých EU vízech pro občany Ukrajiny a Moldavska
Ukrajinští a moldavští novináři, představitelé občanské společnosti, neziskových organizací a mladí lidé budou moci snadněji získávat krátkodobá víza pro cesty do EU. O vízových dohodách s Ukrajinou a Moldavskem bude EP hlasovat ve středu a ve čtvrtek.

Další body na pořadu jednání
- AKP/EU: výhrady k revizi dohody z Cotonou, termín pro ukončení přístupu na trh EU
- Parlament schválí první zákaz výmětů ryb v EU
- Globalizační fond EU: pomoc pracovníkům v Itálii a Rakousku
- Rozpočtové absolutorium: EP se vyjádří k závěrce agentuře pro životní prostředí a stěhování policejní akademie
- Usnesení o lidských právech a demokracii (Vietnam, Kazachstán, Guantánamo)
- Regionální státní podpory
- Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
- Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
- Obchod a investice jako hnací síla růstu rozvojových zemí
- Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva
- Odhady rozpočtu EU na rok 2014
- Finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro
- Společný systém DPH pokud jde o zdanění poukázek
- Recyklace lodí
- Dohoda mezi EU a Mauretánií o rybolovu
- Náhodné úlovky kytovců

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 15.4.2013

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. listopadu 2018 ve Štrasburku 11.11.2018

Ve dnech 12. - 15. listopadu 2018 proběhne ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou mimo jiné věnovat těmto tématům:  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 22.- 25. října 2018 ve Štrasburku 22.10.2018

Hlasování o zákazu jednorázových plastů ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 1. - 4. října 2018 1.10.2018

Ve dnech 1. - 4. října 2018 budou poslankyně a poslanci Evropského parlamentu jednat ve Štrasburku. Na programu plenárního zasedání mají mimo jiné tato témata: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. září 2018 ve Štrasburku 10.9.2018

Ve Štrasburku dnes začíná další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně budou mimo jiné hlasovat o zprávě věnované dvojí kvalitě na vnitřním trhu, jejíž zpravodajkou je Olga Sehnalová.  ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]