Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji
Poslanci budou ve středu ve 14.00 hod. diskutovat o vystoupení Spojeného království z EU v rozpravě s předsedou Komise Junckerem a rumunským předsednictvím Rady. Spojené království by mělo opustit EU dne 12. dubna 2019. Evropská rada svolala mimořádné zasedání hlav států a vlád dne 10. dubna, aby projednala nejnovější vývoj v souvislosti s brexitem. Dohoda o vystoupení musí být schválena Evropským parlamentem, včetně rámce pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

Budoucnost Evropy: Rozprava se švédským premiérem Stefanem Löfvenem
Švédský premiér Stefan Löfven se ve středu jako devatenáctý lídr členského státu EU zapojí od 15.15 hodin do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie. Stefan Löfven zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako devatenáctý lídr státu podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států a vlád Unie na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018. Stefan Löfven je sociální demokrat a od roku 2014 je premiérem Švédska.

Závěrečné hlasování o opatřeních pro sladění pracovního a rodinného života
Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o nových pravidlech o otcovské dovolené a nepřenositelné rodičovské dovolené. Právní předpisy, na nichž se neformálně dohodli ministři EU, stanovují minimální požadavky, které musí být zavedeny ve všech členských státech, jako například deset pracovních dnů placené otcovské dovolené, dva měsíce nepřenositelné placené rodičovské dovolené či pět dní roční pečovatelské dovolené. Tato opatření budou přínosem pro děti a rodinný život, přičemž budou lépe odrážet společenské změny a prosazovat rovnost žen a mužů. Měla by také přispět k posílení pracovních příležitostí pro ženy na trhu práce.

Zemní plyn: Rozšíření pravidel EU na plynovody ze třetích zemí
Nová pravidla pro trh s plynem mají zajistit, aby se na plynovody ze třetích zemí vztahovaly právní předpisy EU a poskytovala provozovatelům právní jistotu. Upravená pravidla, která již byla neformálně schválena členskými státy, vytvoří spravedlivější trh EU s plynem. Zajistí, aby plynovody vstupující na území EU byly dostupné více než jednomu provozovateli a fungovaly stejně transparentním systémem jako plynovody v EU. To povede k právní srozumitelnosti stávajících i nových infrastruktur. Infrastruktura pro přepravu zemního plynu a dodávek plynu musí být ve vlastnictví různých subjektů v souladu s platnými pravidly EU pro hospodářskou soutěž. Nově budou tato pravidla platit i pro plynovody ze zemí mimo Evropskou unii, včetně Nord Stream 2. Pouze Evropská komise bude moci na základě jasného postupu případně udělit výjimku pro nové plynovody ze třetích zemí. Více než 70 % zemního plynu prodávaného v EU se dováží ze zemí mimo EU, převážně plynovody.

Hlasování o reformě silniční dopravy
Poslanci budou ve čtvrtek hlasovat o legislativních návrzích, které se týkají pravidel vysílání řidičů, jejich odpočinku a nezákonných postupů v odvětví silniční nákladní dopravy. Aby bylo možné hlasovat o návrzích na plenárním zasedání, Výbor pro dopravu EP byl pověřen filtrovat 1200 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy během březnového zasedání. Výbor hlasoval o snížení počtu pozměňovacích návrhů 2. dubna. Cílem reformních návrhů je zlepšení uplatňování pravidel v silniční dopravě a účinnější řešení nezákonných praktik, včetně využívání tzv. schránkových společností či provádění dopravních operací na trzích jiných členských států nad rámec stávajících omezení. Nová legislativa by měla také definovat, na které dopravní operace se budou vztahovat pravidla vysílání pracovníků - včetně minimálních mezd, a upravit pravidla odpočinku řidičů.

Další body programu
Poslanci se budou zabývat i těmito tématy: Udělení bezvízového vstupu státním příslušníkům Spojeného království, v případě reciprocity ze strany Spojeného království Hodnocení vztahů mezi EU a Čínou před summitem Občané poukazují na nedostatečné provádění právních předpisů EU o odpadech Členské státy ohrožující právní stát riskují, že přijdou o peníze EU Závěrečné hlasování o opatřeních na ochranu ryb ve Středozemním moři Schengen: Poslanci přijmou stanovisko k dočasným kontrolám na státních hranicích Větší finanční podpora pro rybolov EU v letech 2021–2027 Poslanci hlasují o společných bezpečnostních znacích pro průkazy totožnosti Celoevropské osobní penzijní produkty, Sophia in 't Veldová (ALDE, NL) (COD, závěrečné hlasování) Evropský sociální fond 2021-2027, Verónica Lope Fontagnéová (EPP, ES), (COD, první čtení)

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 3.4.2019

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]