Přehled témat - Plenární zasedání EP 1. až 4. července 2013 ve Štrasburku

Víceletý finanční rámec 2014-2020: hlasování ve středu
V návaznosti na výsledek čtvrtečního jednání mezi předsedou EP Schulzem a irským předsedou vládou Kennym bude Parlament ve středu hlasovat prostou většinou o politickém usnesení. O konečných legislativních textech, které se nyní připravují, bude Parlament hlasovat v září. Pro schválení víceletého finančního rámce je potřeba kvalifikovaná většina poslanců.

Přivítání Chorvatska
Evropská sedmadvacítka se 1. července stane osmadvacítkou - Chorvatsko se v pondělí stane novým členským státem EU. Při této příležitosti budou před budovou EP ve Štrasburku v pondělí v 16:30 vztyčeny vlajky. Předseda EP Martin Schulz zahájí zasedání v 17:00, potřese si rukou s každým chorvatským členem Evropského parlamentu, umístí chorvatskou vlajku a pronese uvítací proslov. Ceremonii uzavře Evropská hymna.

Změny klimatu: stažení emisních povolenek zpět v plénu
Poslanci budou ve středu podruhé hlasovat o navrhovaném zmrazení dražení části povolenek na emise CO2, které by mělo podpořit inovace do nízkouhlíkových technologií. Poprvé plénum Parlamentu návrh těsnou většinou zamítlo. Text byl pozměněn na půdě výboru a prosazuje nyní dřívější, předvídatelnější navrácení povolenek do systému v roce následujícím jejich stažení. Poslanci také navrhují vyčlenit část příjmů z aukcí pro inovace.

Sledování NSA: poslanci vyzvou k lepší ochraně osobních dat občanů EU
Poslanci ve středeční rozpravě s Komisí a Radou odpoledne zdůrazní dopady amerického programu internetového sledování PRISM na soukromí občanů EU a budou požadovat urychlenou reformu ochrany osobních dat v EU. Měli by rovněž zmínit nedávné zprávy z médií o dalším tajném programu sledování nazývaném Tempora, který je spojován s britskými tajnými službami.

Poslanci prozkoumají dodržování hodnot EU v Maďarsku za účasti premiéra Orbána
Poslanci budou ve středu hlasovat o návrhu usnesení, které obsahuje doporučení maďarským orgánům, jak rychle napravit případná porušování základních hodnot EU. Pokud by maďarské orgány tyto hodnoty porušovaly, orgány Evropského parlamentu by měly zvážit využití článku 7.1 Smlouvy o EU, které by umožnilo Radě ministrů zhodnotit, zda existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot.

Přísnější postihy pro pachatele kyberzločinů
Pachatelé kybernetické trestné činnosti budou čelit přísnějším celoevropským trestům. Cílem nové směrnice, o které budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, a jejíž znění již vyjednavači Parlamentu a Rady neformálně dohodli, je také posílení prevence vůči kybernetickým útokům a spolupráce mezi policejními a soudními složkami. Dle nových pravidel by členské státy měly na naléhavé žádosti o pomoc reagovat do osmi hodin.

Povrchové vody: kontrola nových látek, farmaceutika na seznam sledovaných látek
Tucet látek bude v úterý přidáno na unijní seznam prioritních látek, považovaných za nebezpečné pro vodní prostředí. Poslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která s ministry členských zemí dojednali minulou středu. Na seznamu, který bude obsahovat nově se objevující znečišťující látky, se poprvé objeví také tři farmaceutické látky.

Volby 2014: celoevropská kampaň o evropských otázkách
Evropské politické strany by měly navrhnout své kandidáty na post předsedy Evropské komise s dostatečným předstihem před volbami, a poskytnout jim tak dostatek času na vedení celoevropské kampaně. Ta by se dle návrhu usnesení, o kterém budou poslanci diskutovat ve středu a hlasovat ve čtvrtek, měla zaměřit na evropská témata. Kandidáti na funkci předsedy Komise by také měli představit svůj politický program osobně ve všech zemích EU a volební lístky by měly obsahovat jména evropských stran.

Technické kontroly vozidel v EU: revidovaná pravidla pro zlepšení bezpečnosti
Očekává se, že Parlament v úterý přijme minimální celoevropské standardy pro pravidelné prohlídky vozů a technické kontroly traktorů používaných pro provoz na veřejných komunikací a rozhodne o kontrolách lehkých přívěsných vozidel. Mohl by také schválit povinné kontroly motocyklů napříč EU - tento návrh byl v květnu těsně zamítnut výborem pro dopravu.

EU bude reaktivnější vůči pandemiím
EU bude moci lépe čelit přeshraničním zdravotním hrozbám, jakými byly koronavirus, epidemie E.coli v roce 2011 či chřipka H1N1 v roce 2009. Návrh rozhodnutí, o kterém budou poslanci diskutovat ve středu a hlasovat ve čtvrtek, a který již byl předběžně dojednán s Radou, umožní vyhlásit mimořádné situace na úrovni EU, ale také usnadnit členským státům společný nákup vakcín.

Poslanci budou diskutovat o zavření řecké veřejnoprávní televize
Poslanci budou ve středu diskutovat s komisaři Olli Rehnem a Viviane Redingovou a zástupci Rady o rozhodnutí z 11. června ukončit vysílání veřejnoprávní televize a rozhlasu (ERT) v Ŕecku. Rozhodnutí řecké vlády vyvolalo řadu reakcí a protestů. Nejmenší strana koaliční vlády, Demokratická levice, kvůli němu opustila kabinet.

Povodně ve střední Evropě: poslanci pro rychlejší reakce na přírodní katastrofy
Očekává se, že poslanci v úterní rozpravě s Radou a Komisí zdůrazní, že všechny oběti přírodních katastrof musí získat finanční prostředky v nouzi, a to flexibilnějším způsobem. V návrhu usnesení, o kterém bude Parlament hlasovat ve středu, poslanci rovněž volají po uvolnění prostředků z Evropského fondu solidarity.

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 30.6.2013

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]