Plánování v neziskovkách 3 - analýza současného stavu

Plánování nemůže začít jinak, než zamyšlením se nad současností organizace a velmi pragmatickou (rozhodně bez použití růžových či černých brýlí zpracovávanou) analýzou.

Jedině tak totiž získáme fakta o která se budeme moci opřít. Opravdu nestačí, že svou organizaci známe. Je totiž daleko snazší si "uvědomovat", naž "zformulovat".

Při přípravě analýzy se tak zabýváme alespoň těmito tématy:

- historií a vývojem organizace a zhodnocením posunu v posledním období
- analýzou "lidských zdrojů" - tedy těch, kdo pro organizaci pracují a starají se o ni
- analýzou činnosti (co děláme a pro koho)
- analýzou potřeb cílové skupiny (co chtějí naši klienti - shoduje se to s činností?)
- finanční analýzou (rozpočty z posledních let, reálné potřeby financí, zdroje financí)

Není rozumné tvořit rozsáhlé texty. Spíše si ujasněte podstatné informace ke každému tématu, na malém prostoru tak získáte jasnou (a někdy udivující) představu o celé činnosti.

V dalším kroku je dobré zamyslet se v týmu nad zpracovanými podklady a společně s nejdůležitějšími lidmi, kteří v organizaci pracují zpracovat vhodnou analýzu. Je praktické začít SWOT analýzou (je poměrně jednoduchá). Ta definuje jednak vnitřní prostředí organizace - její silné a slabé stránky, ale zabývá se rovněž okolním světem, který přináší nové přiležitosti i ohrožení. Ke zpracování je dobré přizvat zkušeného kolegu z jiné organizace - facilitátora, který popisovanou techniku zná. Budete tak mít zajištěn jednak hladký průběh samotné práce, jednak dojde k zamezení případných emotivních reakcí. Váš facilitátor totiž zůstane nestranný (i to je jeho role).


Základní informace o SWOT analýze včetně názorných příkladů najdete například v přiloženém dokumentu, který je převzat z následujícího zdroje:

www.kvic.cz [online]. 17. 1. 2008 [cit. 2010-05-24]. SWOT analýza. Dostupné z WWW: .

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 24.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]