Plánování v neziskovkách 3 - analýza současného stavu

Plánování nemůže začít jinak, než zamyšlením se nad současností organizace a velmi pragmatickou (rozhodně bez použití růžových či černých brýlí zpracovávanou) analýzou.

Jedině tak totiž získáme fakta o která se budeme moci opřít. Opravdu nestačí, že svou organizaci známe. Je totiž daleko snazší si "uvědomovat", naž "zformulovat".

Při přípravě analýzy se tak zabýváme alespoň těmito tématy:

- historií a vývojem organizace a zhodnocením posunu v posledním období
- analýzou "lidských zdrojů" - tedy těch, kdo pro organizaci pracují a starají se o ni
- analýzou činnosti (co děláme a pro koho)
- analýzou potřeb cílové skupiny (co chtějí naši klienti - shoduje se to s činností?)
- finanční analýzou (rozpočty z posledních let, reálné potřeby financí, zdroje financí)

Není rozumné tvořit rozsáhlé texty. Spíše si ujasněte podstatné informace ke každému tématu, na malém prostoru tak získáte jasnou (a někdy udivující) představu o celé činnosti.

V dalším kroku je dobré zamyslet se v týmu nad zpracovanými podklady a společně s nejdůležitějšími lidmi, kteří v organizaci pracují zpracovat vhodnou analýzu. Je praktické začít SWOT analýzou (je poměrně jednoduchá). Ta definuje jednak vnitřní prostředí organizace - její silné a slabé stránky, ale zabývá se rovněž okolním světem, který přináší nové přiležitosti i ohrožení. Ke zpracování je dobré přizvat zkušeného kolegu z jiné organizace - facilitátora, který popisovanou techniku zná. Budete tak mít zajištěn jednak hladký průběh samotné práce, jednak dojde k zamezení případných emotivních reakcí. Váš facilitátor totiž zůstane nestranný (i to je jeho role).


Základní informace o SWOT analýze včetně názorných příkladů najdete například v přiloženém dokumentu, který je převzat z následujícího zdroje:

www.kvic.cz [online]. 17. 1. 2008 [cit. 2010-05-24]. SWOT analýza. Dostupné z WWW: .

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 24.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]