Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu ve dnech 3. - 6. dubna 2017

Ve dnech 3. - 6. dubna budou na plenární zasedání ve Štrasburku poslanci Evropského parlamentu debatovat mimo jiné o těchto tématech:

Brexit: europoslanci stanovují klíčové podmínky pro schválení budoucí dohody o vystoupení UK z EU
Politické skupiny stanoví své priority k brexitu během rozhodující středeční debaty, jež se uskuteční krátce před začátkem rozhovorů o vystoupení UK z EU. Poslanci EP budou poté hlasovat o usnesení, které oficiálně stanoví jejich klíčové zájmy a cíle pro celý proces.
Zaručení rovných práv pro občany EU žijící v UK a britské občany žijící v EU je v návrhu usnesení mezi nejdůležitějšími prioritami Parlamentu. Návrh dále uvádí, že UK zůstává členem EU až do svého oficiálního odchodu se všemi svými právy a povinnostmi, včetně finančních závazků, které mohou pokračovat i po datu vystoupení.
Usnesení dále varuje před pokusy o handlování s bezpečnostními otázkami výměnou za ekonomické vztahy EU a UK. Text je zároveň proti hospodářským vztahům založených na dohodách o jednotlivých odvětvích.
Na závěr návrh obsahuje vstřícný krok a uvádí, že jednání o přechodných opatřeních by mohla začít již během časového rámce dvou let, definovaném v článku 50, ale jen pokud dojde k významnému pokroku v dohodě o vystoupení. Taková přechodná opatření by nemohla trvat déle než tři roky, dodává text.
Usnesení říká, že budoucí vzájemné vztahy budou moci být dohodnuty až po vystoupení UK z EU.


Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vystoupí v Evropském parlamentu
Nově zvolený německý prezident Frank-Walter Steinmeier pronese slavnostní projev k poslancům Evropského parlamentu na formálním zasedání v úterý v poledne. Bývalý spolkový ministr zahraničních věcí Steinmeier byl zvolen 12. prezidentem Spolkové republiky Německo 12. února 2017 a do úřadu nastoupil 9. března 2017.
Frank-Walter Steinmeier (61), byl v létě 1999 jmenován ředitelem úřadu spolkového kancléře Gerharda Schrödera. V roce 2005 se stal ministrem zahraničních věcí a od roku 2007 zastával i funkci vícekancléře. V roce 2009 se stal členem německého Spolkového sněmu. Parlamentní skupina Sociálnědemokratické strany Německa v německém Bundestagu ho zvolila předsedou. O čtyři roky později se již podruhé stal spolkovým ministrem zahraničních věcí a zůstal v této funkci až do ledna 2017.


Zdravotnické prostředky: Europoslanci schvalují přísnější evropské bezpečnostní požadavky
Plány na přísnější kontrolu a certifikační postupy budou předloženy k hlasování ve středu. Bude tak zajištěn plný soulad s právními předpisy a současně sledovatelnost zdravotnických prostředků, například prsních implantátů a umělých kyčelních kloubů. Poslanci EP budou také hlasovat o legislativě zpřísňující informativní a etické požadavky pro diagnostické zdravotnické prostředky používané například při těhotenských nebo genetických testech. Oba návrhy byly již neformálně dohodnuty s Radou.
Dohled po uvedení na trh bude posílen tak, aby se nečekané problémy identifikovaly a vyřešily rychleji. Během skandálu s prsními implantáty společnosti PIP mnoho žen nevědělo, zda dostaly vadné implantáty. Navržená legislativa zavede nový identifikační systém Unique Device Identification (UDI), jenž zaručí možnost dohledání těchto prostředků u pacientů.
Dohoda také ustanovuje náhodné inspekce u výrobců zdravotnických prostředků po uvedení prostředků na trh, přísnější kontroly notifikovaných subjektů pro oblast posuzování shody, které budou muset zaměstnávat lékařsky kvalifikované zaměstnance, a dodatečnou kontrolu bezpečnosti u vysoce rizikových prostředků, jako jsou implantáty nebo testy HIV.


Emise automobilů: rozprava a závěrečné hlasování o doporučení vyšetřovacího výboru
V úterý budou poslanci debatovat a hlasovat o doporučení Evropské komise a členských států o tom, jak napravit nedostatky při kontrolách výrobců automobilů a jak odstranit právní mezery, aby se zabránilo dalšímu podvádění při zkouškách emisí, a zároveň řádně prosazovat zákony na ochranu kvality ovzduší.
Vyšetřovací výbor měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS) v únoru shrnul svou roční práci v závěrečné zprávě a navrhl doporučení. Členové výboru došli k závěru, že i přesto, že Evropská komise a členské státy byly již před deseti lety informováni, že se emise oxidů dusíku (NOx) vozidel s dieselovým motorem v laboratorních testech výrazně lišily od hodnot naměřených na silnicích, nedokázaly jednat tak, aby chránili kvalitu ovzduší a veřejného zdraví.
Tato doporučení požadují upřesnění předpisů EU, zpřísnění a zlepšení jejich vymahatelnosti. Zákony, které zamění nereálné laboratorní měření s testem „emisí při skutečném provozu“, by měly být přijaty co nejdříve, včetně posílení dohledu EU pro „schvalování typu“ a systému dohledu nad trhem pro motorová vozidla.


Velkoobchodní cenové stropy za roaming: závěrečné hlasování
Neformální dohoda mezi Parlamentem a Radou EU o velkoobchodních cenových stropech při provádění „roamingových“ datových přenosů mezi jednotlivými zeměmi EU bude projednána ve středu večer a předložena ke konečnému hlasování ve čtvrtek.
Zastropování velkoobchodních cen za roaming je nezbytným krokem k úplnému zrušení maloobchodních roamingových poplatků (končících 15. června 2017), což umožní uživatelům mobilních telefonů přenos dat v jiných zemích EU bez placení dalších poplatků.
Neformálně dohodnuté nižší ceny datových přenosů umožní spotřebitelům v EU přístup k většímu obsahu audiovizuálních dat při cestování a to by také mohlo otevřít trhy pro malé a virtuální operátory v oblasti telekomunikací.


Poslanci budou požadovat výrazné omezení palmového oleje v biopalivech
Evropská unie by se měla zabývat dopady na životní prostředí v souvislosti s pěstováním a výrobou palmového oleje, které způsobují odlesňování a ničí biodiverzitu zejména v jihozápadní Asii. Zpráva z vlastní iniciativy, jejíž autorkou je Kateřina Konečná (GUE/NGL) požaduje, aby do roku 2020 bylo postupně ukončeno používání biopaliv a rostlinných olejů, které mají za důsledek odlesňování, a aby byl zaveden jednotný systém certifikace palmového oleje v EU. Plénum o ní bude hlasovat v úterý.
Poslanci poukazují na to, že 46% z celkového množství dováženého palmového oleje do EU se používá k výrobě biopaliv, což vyžaduje použití zhruba jednoho milionu hektarů tropické půdy. Žádají po Evropské komisi, aby využívání rostlinných olejů včetně palmového v biopalivech postupně ukončila do roku 2020, protože to zapříčiňuje odlesňování.
Poslanci zdůrazňují, že velká část palmového oleje je na světě vyráběna v podmínkách porušování lidských práv a bez adekvátní sociální ochrany. Často je při ní využívána dětská práce a pěstování způsobuje mnohé konflikty kvůli půdě mezi původními obyvateli a majiteli povolení k jejímu využívání.


Projevy nenávisti, populismus a falešné zprávy na sociálních sítích - rozprava
Projevy nenávisti, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích se budou projednávat na plenárním zasedání ve středu odpoledne. Poslanci budou diskutovat o tom, jak může EU lépe reagovat na tyto fenomény, aby se předešlo zásahům v demokratickém procesu, zejména ve volbách.
Evropský parlament přijal v listopadu 2016 usnesení o tom, jak bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany.


Zrušení vízové povinnosti pro Ukrajinu: konečné hlasování v EP
Ukrajinci budou již brzy moci cestovat do zemí EU bez víz, pokud ve čtvrtečním hlasování plénum podpoří odpovídající návrh nařízení. Poslanci a ministři členských států se na uvolnění vízového režimu již neformálně shodli. Zrušení vízové povinnosti by následně mohlo začít platit od června.
Občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrických pasů, budou moci bezvízově cestovat do Evropské unie za účelem dovolené, podnikání nebo z dalších důvodů, ale vyjímaje za účelem zaměstnání. Bezvízová cesta je také časově omezena na pobyty, jejichž délka nepřesahuje 90 dní v jakémkoliv 180-denním období. Podmínkou k liberalizaci vízového režimu bylo přijetí mechanismu takzvané záchranné brzdy, který umožňuje rychlou reakci na výjimečné situace v podobě okamžitého znovuzavedení vízové povinnosti.

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 3.4.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]