Newsletter: Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 5. - 8. února 2018

 Ve dnech 5.- 8. února 2018 se ve Štrasburku uskuteční plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci se budou věnovat mimo jiné těmto tématům:

 

Online nakupování bez hranic

Poslanci budou v pondělí diskutovat a úterý hlasovat o nové legislativě proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, která by měla rozšířit přeshraniční přístup k internetovým nákupům produktů, rezervacím hotelového ubytování, pronájmu automobilů nebo koupi vstupenek na koncerty, festivaly nebo do zábavních parků.

Nová pravidla umožní spotřebitelům vybrat si webovou stránku v EU, pomocí které si chtějí zakoupit nebo objednat zboží či služby bez toho, aby se stránka zablokovala nebo potenciální klienty automaticky přesměrovala na jinou webovou stránku z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Obchodníci tak budou muset přistupovat k online nakupujícím z ostatních členských států EU stejně jako k místním zákazníkům. Potenciálním klientům tedy budou muset nabídnout svůj produkt nebo službu za stejnou cenu a za stejných podmínek, pokud jde o: nákup a doručení zboží - například domácích spotřebičů, elektroniky nebo oblečení - pokud doručení do daného členského státu obchodník nabízí ve svých obecných podmínkách, nákup zboží a jeho vyzvednutí po vzájemné dohodě obchodníka se zákazníkem v jiném členském státě, do kterého obchodník nabízí doručení ve svých obecných podmínkách, nakupování elektronicky poskytovaných služeb, které nejsou chráněné autorským právem a nepodléhají jiné formě ochrany jejich využívání, např. cloudové služby, služby datových skladů, webhosting a poskytování firewallů, objednání služeb, které obchodník poskytuje ve svých prostorách nebo jinde na území členského státu, kde provádí svou činnost, např. rezervování hotelového ubytování, pronájem automobilů nebo zakoupení vstupenek na sportovní akce a hudební festivaly nebo do zábavních parků.

Možné rozšíření působnosti na obsah chráněný autorským právem Nové nařízení se nebude vztahovat na digitální obsah podléhající autorským právům, tedy na elektronické knihy, stahovatelnou hudbu nebo online hry. Parlamentní vyjednavači však dosáhli, aby se součástí této právní úpravy stala takzvaná doložka o přezkumu, na jejímž základě se bude Evropská komise do dvou let po vstupu nařízení v platnost zabývat možností rozšíření působnosti předpisu zakazujícího zeměpisné blokování i na tento typ produktů.

Komise se rovněž zavázala přezkoumat možné rozšíření působnosti nařízení na oblast audiovizuálních služeb a služeb v oblasti dopravy, například na nákup cestovních lístků nebo letenek.

Na znění nového nařízení o odstranění zeměpisného blokování na vnitřním trhu se vyjednávači Evropského parlamentu a Rady (ministrů) EU dohodli dne 20. listopadu 2017. Po plénu EP ho bude muset formálně schválit i Rada. Nové předpisy vstoupí v platnost devět měsíců po jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

Volby do EP po brexitu: Přerozdělení křesel a reforma volebních předpisů

Po odchodu Spojeného království z EU by se měl počet poslanců EP snížit ze 751 na 705. Vyplývá to z legislativní iniciativy, o které budou poslanci diskutovat a hlasovat ve středu. Počet mandátů České republiky v EP by měl zůstat nezměněn.

Návrh přerozdělení poslaneckých mandátů po roce 2019, které plénu předkládá Výbor EP pro ústavní záležitosti (AFCO), by kromě snížení počtu poslanců dočasně zmrazil 46 ze 73 křesel, které se uvolní po brexitu. Zbývajících 27 v současnosti britských mandátů by se mělo rozdělit mezi 14 členských zemí, které aktuální přerozdělení křesel v EP mírně znevýhodňuje.

K přerozdělení křesel by se však mělo přistoupit pouze za předpokladu, že Spojené království opustí Evropskou unii, zdůrazňuje předložený text. Pokud k brexitu nedojde, v platnosti zůstane aktuální rozdělení mandátů, dodává.

Poslanci budou také hlasovat o návrhu na vytvoření nadnárodní volební listiny pro území celé Evropské unie. Přerozdělení křesel v Evropském parlamentu vyžaduje jednomyslnou podporu lídrů členských států v Evropské radě a následné schválení v plénu EP.

 

Reforma volebních předpisů

Poslanci by ve středu měli opětovně vyzvat vlády členských států, aby dokončily reformu volebních předpisů EU a vytvořily tak právní základ pro zavedení nadnárodní volební listiny.

Evropský parlament inicioval reformu ustanovení týkajících se voleb do EP v listopadu 2015. Pokusy o novelizaci takzvaného Aktu o volbách poslanců Evropského parlamentu z roku 1976 však selhaly kvůli neochotě Rady dořešit tuto otázku.

Další postup

Legislativní iniciativou EP se bude zabývat Evropská rada, tedy hlavy států a vlád EU. Jejich rozhodnutí, které musí být přijato jednomyslně, se vrátí na stůl poslancům, aby ho schválili nebo zamítli. Změny musí následně potvrdit všechny členské státy EU v souladu s jejich příslušnými ústavními požadavky.

 

Klimatické změny: Rychlejší snižování emisí CO2 a financování nízkouhlíkových inovací

Plénum bude v pondělí diskutovat a v úterý hlasovat o legislativním návrhu na rychlejší snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím systému obchodování s emisemi Evropské unie (ETS). Nová směrnice by měla přispět k plnění závazků vyplývajících Unii z Pařížské klimatické dohody.

Směrnice, na jejímž znění se již poslanci dohodli s ministry členských států, urychlí meziroční snižování emisních povolenek dražených v rámci ETS. Nová právní úprava také za účelem odstranění přebytečných emisních povolenek na trhu zdvojnásobí kapacitu trhové stabilizační rezervy ETS.

Předložený text zároveň počítá se zřízením modernizačního fondu, který by měl pomoct zefektivnit energetické systémy v členských státech s nižšími příjmy. Vzniknout by měl také inovační fond, který by podporoval projekty v oblasti obnovitelné energie, zachytávání a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací.

Souvislosti

Systém obchodování s emisemi EU stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou být emitovány sektory v jeho působnosti. ETS umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž mohou podle potřeby navzájem obchodovat.

Evropská komise předložila legislativní návrh na realizaci fáze IV systému ETS dne 15. července 2015. Nová směrnice by měla Unii pomoci dosáhnout do roku 2030 cíl snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40% a zároveň ochránit průmysl v Unii před rizikem úniku uhlíku, tedy přesunem části znečišťovatelů do třetích zemí s volnějšími emisními limity, kteří by své produkty následně dováželi na území EU. Nová právní úprava by měla rovněž podpořit inovace a modernizaci v evropských odvětvích průmyslu a energetiky v letech 2020-2030.

 

Budoucnost EU: Rozprava s chorvatským premiérem Plenkovićem

Předseda chorvatské vlády Andrej Plenković se v úterý jako druhý lídr EU zapojí do diskuse s poslanci o budoucnosti Unie.

Chorvatský premiér zavítá do Evropského parlamentu na pozvání jeho předsedy Antonia Tajaniho a lídrů politických skupin, aby se s poslanci podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Jde o druhou ze série diskusí mezi hlavami států a vlád EU na jedné straně a poslanci Evropského parlamentu na straně druhé o budoucnosti EU, kterou v lednu zahájila rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem.

Andrej Plenković byl v minulosti pozorovatelem a od vstupu Chorvatska do Evropské unie v roce 2013 poslancem Evropského parlamentu.

 

Volby do EP 2019: Podpora „spitzenkandidátů“ při výběru předsedy Evropské komise

Parlament je připraven odmítnout jakéhokoliv kandidáta na post předsedy Evropské komise, který do kampaně před volbami do EP v roce 2019 nevstoupí jako celounijní kandidát na tento post. Vyplývá to z návrhu usnesení, o kterém budou poslanci diskutovat a hlasovat ve středu.

Navrhovaný text nelegislativního usnesení vyjadřuje opětovnou podporu procesu výběru budoucího šéfa Evropské komise z takzvaných „spitzenkandidátů“, které před volbami do EP nominují jednotlivé evropské politické strany jako své kandidáty na daný post. Tento postup byl poprvé použit v roce 2014 a vedl ke zvolení Jeana-Clauda Junckera předsedou EK.

Parlamentem navrhované změny v takzvané Rámcové dohodě o vztazích mezi EP a EK by mimo jiné umožnily evropským komisařům ucházet se o zvolení do Evropského parlamentu či kandidovat na post předsedy EK, aniž by si museli vzít neplacené volno.

Souvislosti

Navrhované změny v meziinstitucionální dohodě jsou výsledkem jednání mezi Konferencí předsedů (předseda EP a lídři politických skupin) a Evropskou komisí. Změny schválil na svém zasedání dne 23. ledna i Výbor EP pro ústavní záležitosti (AFCO).

 

Výzva k ukončení střídání letního a zimního času

Poslanci budou ve čtvrtek diskutovat a hlasovat o nelegislativním usnesení, které by mohlo Evropskou komisi vyzvat, aby předložila návrh na ukončení střídání letního a zimního času v EU.

Návrh usnesení vypracovaný Výborem EP pro dopravu a cestovní ruch požaduje ukončení střídání letního a zimního času v EU. Jde o reakci na občanské iniciativy a petice, které se kromě jiného odvolávají na možné negativní dopady změn času. Jarní a podzimní změna času v EU se řídí směrnicí o úpravě přechodu na letní čas. Předložený návrh usnesení však zdůrazňuje, že Unie by si měla zachovat jednotný časový režim i v případě, že dojde k ukončení střídání času.

 

Rozšiřování EU: Nová strategie pro západní Balkán

Nová strategie, která by měla přivést země západního Balkánu do Evropské unie, bude v úterý předmětem plenární rozpravy poslanců se šéfkou Unijní diplomacie Federicou Mogherini.

Západní Balkán bude jednou z dominant letošní evropské zahraniční politiky, neboť bulharské předsednictví v Radě (ministrů) EU zařadilo přiblížení regionu k Unii mezi své priority. Integraci západního Balkánu do EU tradičně podporuje i Evropský parlament, který však zároveň připomíná, že jednotlivé země musí nejprve odstranit nedostatky v oblasti právního státu, základních práv a boje proti korupci.

Evropská komise zveřejní svou novou strategii pro západní Balkán v úterý. Výroční zprávy Komise o dosaženém pokroku jednotlivých zemí ucházejících se o členství v EU, by měly být zveřejněny v dubnu. K zprávám zaujme v následujících měsících stanovisko i Evropský parlament.

Srbsko a Černá Hora jsou nejblíže k vstupu do EU, jelikož přístupové rozhovory s oběma zeměmi jsou již v plném proudu. Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie na zahájení přístupových rozhovorů ještě čekají. Nejdále od vstupu do Unie jsou Bosna a Hercegovina a Kosovo, které mají dosud pouze status možných kandidátů na členství.

Další body programu

Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:

 • Rumunsko: Justiční reforma a její dopad na právní stát (rozprava ve středu)
 • Posílení úlohy Evropské investiční banky při řešení migrační krize (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • Zřízení, působnost, počet členů a funkční období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování v úterý)
 • Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 • Situace v Zimbabwe (rozprava v úterý)
 • Situace ve Venezuele (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 • Finanční situace Agentury OSN pro pomoc a podporu palestinských uprchlíků UNRWA (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Hlasování o odvolání místopředsedy EP Czarneckého
 • Námitka podle článku 105 (3) vůči rozšíření černé listiny zemí s vysokým rizikem praní peněz a financování terorismu (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Urychlení inovací v oblasti čisté energie (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016 (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozpravy a hlasování ve čtvrtek)
 • Rozhodnutí přijaté v souvislosti s balíčkem opatření pro spravedlivé zdanění II a III (rozprava v pondělí)
 • Situace ochránkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU (rozprava ve středu)
 • Nová agenda pro vztahy EU a Střední Asie v rámci 13. výročního zasedání ministrů (rozprava v úterý)
 • Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (rozprava v úterý)
 • Zmenšování prostoru pro občanskou společnost (rozprava v úterý)
 • Žádost o zbavení imunity poslance Steeve Brioise (hlasování v úterý)
 • Ochrana a zákaz diskriminace menšin v členských státech EU (hlasování ve středu)
 • Důsledky rostoucích socioekonomických nerovností pro evropské občany (rozprava ve středu)
 • Slavnostní proslov zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN), která byla oceněna Nobelovou cenou za mír za rok 2017 (rozprava ve středu)


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 5.2.2018

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]