Newsletter: Plenární zasedání EP 3.- 6. října ve Štrasburku

Ve Štrasburku dnes začíná další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci se budou věnovat mimo jiné těmto tématům:

Příprava zasedání Evropské rady : rozprava o migraci, Rusku a obchodní politice

V rámci přípravy zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 20. -21.října, budou ve středu ráno europoslanci debatovat se zástupci Rady a Komise o nejnovějším vývoji a pokroku v migrační politice, o klíčových otázkách v oblasti mezinárodního obchodu, a o budoucích vztazích EU a Ruska.

EP bude debatovat o stavu hospodářských reforem v Řecku

Parlament bude v úterý veřejně debatovat s komisařem Pierrem Moscovicim o makroekonomické situaci v Řecku, strukturálních reformách a jejich dopadech i výhledech na budoucí jednání mezi Řeckem a jejími věřiteli v rámci programu. Parlament byl zapojen do podrobného zkoumání programu finanční pomoci pro Řecko zejména přes svou Pracovní skupinu pro finanční pomoc vedenou Robertem Gualtieri (S&D, IT).

Změny klimatu: Parlament je připraven ratifikovat Pařížskou dohodu

Evropský parlament je připraven ratifikovat Pařížskou dohodu o klimatu z minulého roku v návaznosti na to, že ji ministři životního prostředí zemí EU schválili v pátek 30. září. Hlasování o souhlasu EP bude zařazeno na program plenárního zasedání jako první bod na úterý v poledne. Souhlas poslanců otevře cestu k tomu, aby celosvětová dohoda o klimatu vstoupila v platnost.
Parlament bude také ve středu diskutovat se zástupci Rady a Komise o prioritách pro další kolo jednání (COP 22), které proběhne v listopadu v Marrákeši. V návrhu usnesení poslanci zdůrazňují, že je naléhavě potřeba, aby všechny strany dohody navýšily své závazky na snížení emisí. Dodávají, že EU by se také měla zavázat k dalšímu snižování emisí k r. 2030.
Pařížská dohoda COP21 vstoupí v platnost 30 dní poté, co ji alespoň 55 smluvních stran (z celkových 197) , které společně nesou odpovědnost za nejméně 55 % celosvětového objemu emisí skleníkových plynů, uloží své ratifikační listiny v depozitáři OSN. K dnešnímu dni dohodu ratifikovalo 61 zemí včetně USA a Číny. To odpovídá 47,79 % globálních emisí skleníkových plynů.

Poslanci chtějí posílit zákaz vývozu "zboží pro mučení"

Nová pravidla EU, která zabrání obchodování se zbožím a službami, které by mohly být použity k mučení či popravám, budou v úterý předmětem diskuse a následně předložena k hlasování. Při projednávání předchozích návrhů s členskými státy předložil Evropský parlament zákaz prodeje či přepravy takových zařízení, které mohou být používány pro kruté, nelidské či ponižující zacházení s lidmi ve třetích zemích.
Klíčovým nástrojem EU pro boj proti mučení a trestu smrti je Nařízení z roku 2005 o zavedení omezení obchodu. To zakazuje vývoz zboží, které nemá jiné praktické využití než popravu nebo mučení (např. elektrických křesel, automatických injekčních systémů či špičatých šroubů) a kontroluje obchod s produkty, které byly navrženy pro jiné účely, ale
mohou být použity k mučení (např. zbraně určené pro potlačení nepokojů, nebo určitá anestetika používaná do smrtících injekcí).
Přes dosažení určitých výsledků, byla nařízení kritizována pro nedostatky, které umožnily pokračovat v obchodování, zprostředkovávání či propagaci tohoto zboží. V reakci na usnesení Parlamentu z roku 2010 přijala v roce 2014 Komise legislativní návrh na změnu nařízení. Parlamentní Výbor pro mezinárodní obchod navrhl několik změn k dalšímu
omezení obchodu. Konečný kompromis, přijatý v rámci trojstranných jednání s Komisí a ministry EU, odráží většinu z návrhů výboru, a nyní potřebuje být potvrzen Parlamentem jako celek.

Roaming: je zásada tzv. “přiměřeného využívání“ přiměřená?

Navrhované opatření “přiměřeného využívání”, které by mělo zabránit zneužívání nových EU pravidel o zrušení roamingových poplatků, bude diskutováno na plenárním zasedání v úterý večer.
Při schvalování principu "Roam like at Home" (mobilní služby za ceny stejné jako v domovské zemi) , který byl součástí telekomunikčního balíčku přijatého Parlamentem v říjnu 2015, Evropský parlament a Rada požádali Komisi o vyvinutí podpůrných opatření, která uvedou princip v praxi. Mezi tato opatření patřil mechanismum “přiměřeného
využívání”, který zabrání zenužívání systému, jako například systematické přeprodávání levných SIM karet k stálému používání v jiných zemích.
Nejnovější návrh Evropské komise o zásadě tzv. přiměřeného využívání byl diskutován ve Výboru pro průmysl 26. září, na kterém někteří europoslanci zdůraznili potřebu lépe objasnit pravidla pro tzv. přimeřené využívání a posílit ochanu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Europoslanci také požádali o více detailů ohledně postupu pro zabránění
zneužívání, nástrojů operátorů při zjištění zenužívání, a role národních regulačních orgánů při prosazování zásady přiměřeného využívání.

Poslanci podrobí Komisi otázkám kvůli střetu zájmů

V reakci na několik zpráv v médiích o vztazích současných a bývalých komisařů s businessem, budou chtít poslanci od Komise v úterý večer slyšet, jak plánuje zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů jejích členů.
Bývalá nizozemská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes je poslední představitelkou Komise, která má škraloup kvůli střetu zájmů. Důvodem je to, že zamlčela svou pozici ředitelky offshorové firmy se sídlem na Bahamských ostrovech. Funkci si podržela i v době, kdy měla z Bruselu za úkol kontrolovat velké korporace a dodržování pravidel EU.
Na bývalého předsedu Komise José Manuela Barrosa se nedávno také snesla kritika za to, že v létě nastoupil u investiční banky Goldman Sachs. Stal se předsedou bez výkonné pravomoci v její největší pobočce sídlící v Londýně a řídící mezinárodní operace. Tuto záležitost aktuálně prošetřuje ombudsmanka EU.

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 3.10.2016

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]