Newsletter: Plenární zasedání EP 2.- 5. října 2017 ve Štrasburku

Ve dnech 2. - 5. října 2017 budou poslanci Evropského parlamentu zasedat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Podívejte se, o jakých tématech budou mimo jiné jednat:

Jednání o brexitu: pokrok v rozvodovém řízení není dostačující

Usnesení, které bude v úterý projednáno a předloženo k hlasování, bude příspěvkem Evropského parlamentu k diskuzi v rámci summitu EU27 v Bruselu dne 20. října, kdy budou šéfové států a vlád hodnotit pokrok v jednáních o brexitu. Před hlasováním o usnesení budou v úterý v poledne poslanci Evropského parlamentu diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a hlavním vyjednavačem EU Michelem Barnierem o pokroku dosaženém v prvních čtyřech kolech jednání s britskou vládou o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Jakákoliv smlouva o vystoupení uzavřená na konci jednání mezi Spojeným královstvím a EU bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu.

Evropská prokuratura: Jak zabránit zneužívání fondů EU

Poslanci budou ve středu diskutovat a ve čtvrtek hlasovat o návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Cílem je zintenzivnit boj proti podvodům a zneužívání fondů EU a zlepšit ochranu peněz daňových poplatníků Úřad evropského veřejného žalobce (z angličtiny zkratka EPPO) bude mít v popisu práce vyšetřování a stíhání pachatelů trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie.

V současnosti mohou podvody týkající se financí EU vyšetřovat a stíhat pouze vnitrostátní orgány. Jejich jurisdikce však končí na hranicích daného členského státu. Poslanci v posledních třech letech přijali několik usnesení, v nichž požadovali ustanovení Evropské prokuratury. Zdůraznili také, že zajištění nezávislosti prokurátorů EPPO bude pro její činnost klíčové.

Úřad evropského veřejného žalobce bude vytvořen v rámci takzvané posílené spolupráce dvaceti členských států EU. Participovat na této iniciativě budou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Další členské státy se mohou ke spolupráci kdykoliv připojit. Centrální úřad Evropské prokuratury bude umístěn v Lucemburku, v každém členském státu bude nicméně umístěn alespoň jeden evropský pověřený žalobce.

Seznam závažných zločinů spadajících do jurisdikce Úřadu evropského veřejného žalobce bude možné v budoucnu rozšířit. EPPO by se tak mohl v jistém okamžiku zabývat například i trestnými činy souvisejícími s terorismem. Po souhlasu ze strany EP musí nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce schválit také Rada (ministrů) EU. Evropská prokuratura začne fungovat nejdříve tři roky po konečném hlasování. 

Boj proti kybernetickým útokům a sexuálnímu obtěžování přes internet

Počítačová kriminalita je na vzestupu v celé EU a opatření, která by měla zabránit útokům na kritickou infrastrukturu a bojovat proti sexuálnímu obtěžování na internetu, jsou neadekvátní. Poslanci EP požadují navýšení veřejných a soukromých investic do kybernetické bezpečnosti a vzdělávání, posílení přeshraniční policejní a justiční spolupráce a intenzivnější výměnu informací. Usnesení bude projednáno v pondělí a hlasovat se o něm bude na plenárním zasedáním v úterý.

Přibližně 80% evropských společností zaznamenalo alespoň jeden počítačový bezpečnostní incident, z nichž mnohé nebyly zaznamenány nebo ohlášeny. Poslanci rovněž poukazují na celosvětový útok ransomware (vyděračského softwaru) s označením "WannaCry" z května 2017, který napadl tisíce počítačů v téměř 100 zemích a řadu organizací, včetně počítačového systému britské zdravotní služby.

Ryanair: Zajištění práv cestujících při hromadném rušení letů

Poslanci se v návaznosti na hromadné rušení letů společností Ryanair, které se dotklo tisíců cestujících, budou Evropské komise v úterý ptát, jak v takových případech zaručit úplné dodržení práv cestujících. 

Zvýšení bezpečnosti osobní lodní dopravy

Poslanci budou ve středu hlasovat o legislativním balíčku, jehož cílem je udržet prvenství osobní lodní dopravy v EU jako globálně nejbezpečnější. Nová pravidla: urychlí v případě nehody předávání údajů o cestujících záchranným složkám, ale i rodinným příslušníkům; odstraní legislativní překrývaní a mezery v oblasti bezpečnostních kontrol trajektů a vysokorychlostních plavidel; zajistí, že společná pravidla EU v oblasti bezpečnosti plavidel se budou vztahovat i na hliníkové lodě.

Podle hodnocení z roku 2015 současná pravidla EU týkající se bezpečnosti plavidel plně splňují bezpečnostní standardy. Ze statistik o nehodách vyplývá, že vody EU patří mezi nejbezpečnější na světě. Evropská komise navrhla aktualizaci a zjednodušení stávajících pravidel v roce 2016 s cílem snížit administrativní zátěž majitelů plavidel, vyjasnit pravidla, kvůli kterým dochází k překrývání, a modernizovat legislativu tak, aby odpovídala technickému pokroku v sektoru osobní lodní dopravy. Návrh si však zároveň kladl za cíl udržet bezpečnostní standardy v lodní dopravě na nejvyšší úrovni.

Evropský parlament a Rada (ministrů) EU se dohodly na finálních textech tří směrnic - o registraci osob na palubách osobních lodí, o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě a o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v červnu 2017.

V roce 2014 dosáhl celkový počet cestujících, kteří nastoupili a vystoupili v přístavech EU, přibližně 400 milionů osob. Z tohoto počtu tvořil počet pasažérů cestujících mezi přístavy v jednom členském státě 120 milionů. Legislativa EU v oblasti bezpečnosti plavidel osobní lodní dopravy doplňuje mezinárodní a vnitrostátní pravidla. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti plavidel a zefektivnění reakce na případné nehody. Plavidla na mezinárodních trasách, včetně lodí plujících mezi přístavy ve dvou členských státech EU, musí dodržovat pravidla vyplývající z mezinárodních úmluv a legislativy EU. Na plavidla, která neopustí vody členského státu, se vztahují pravidla EU a vnitrostátní legislativa.

Očekávání EP od říjnového summitu nejvyšších představitelů států a vlád

Poslanci ve středu dopoledne představí svá očekávání v rozpravě s prvním místopředsedou Komise Fransem Timmermansem a estonským předsednictvím Rady (ministrů) EU v souvislosti se summitem Evropské rady ve dnech 19. - 20. října. Hlavními tématy, kterými se budou lídři členských států zabývat, jsou brexit, migrace, společná azylová politika, obrana EU a vztahy EU s Tureckem.

Lídři sedmadvacítky budou diskutovat o dosavadním pokroku jednání o vystoupení Spojeného království z EU v rámci samostatné rozpravy. Zasedání Evropské rady 19. října se zúčastní i předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, který hlavy států a vlád seznámí s politickými prioritami EP týkajících se výše uvedených témat.


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu


Datum: 2.10.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]