Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. září 2018 ve Štrasburku

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které dnes začíná ve Štrasburku, budou poslanci a poslankyně mimo jiné hlasovat o zprávě Olgy Sehnalové věnované dvojí kvalitě výrobků na vnitřním trhu EU. Podívejte se, jaká další témata bude mít Parlament na programu:

Kvalita výrobků: Poslanci EP se zaměřují na dvojí standardy
 Výrobek prodávaný pod stejnou značkou a obalem by měl mít stejné složení v celé EU, aby nedošlo ke klamání spotřebitelů.
 Testy a průzkumy provedené v několika členských státech EU, zejména ve střední a východní Evropě, prokázaly, že výrobky propagované a prodávané pod stejnou značkou a ve zdánlivě stejném balení se ve skutečnosti liší složením i surovinami, a to na úkor spotřebitelů.
 Tyto rozdíly byly zjištěny nejen v potravinářských výrobcích, jako jsou rybí prsty, instantní polévky, káva a nealkoholické nápoje, ale často i v nepotravinářských výrobcích, včetně čisticích prostředků, kosmetiky, hygienických potřeb a výrobků určených malým dětem.
 Text návrhu říká, že pokud firma prodává výrobek v rámci celé EU, avšak s odlišným složením v jednotlivých zemích, nemůže mít tento výrobek označení a nést značku, které jsou zdánlivě stejné. Pokud chce výrobce produkt přizpůsobit, mají spotřebitelé právo vědět o dané úpravě každého jednotlivého výrobku.
 Poslanci k řešení problému "dvojí kvality" doporučují několik vnitrostátních opatření i kroky na úrovni EU, včetně rychlé přeshraniční spolupráce a sdílení údajů, srovnávacích testů, lepšího prosazování a jasnější aktualizace směrnice o nekalých obchodních praktikách, jejíž návrh Evropská komise představila v dubnu 2018.

Debata o stavu Unie: Odkaz předsedy Evropské komise Junckera
 Poslanci budou osm měsíců před evropskými volbami, které se uskuteční v květnu 2019, hodnotit dosažené výsledky Junckerovy komise.
 Předseda Evropské komise zahájí rozpravu svým čtvrtým a posledním projevem o "stavu Unie" na plenárním zasedání ve středu ráno.
 Očekává se, že Jean-Claude Juncker nastíní, do jaké míry práce Komise naplnila svých deset prioritních oblastí, a dále představí, čeho Komise ještě hodlá dosáhnout do voleb.
 Lídři politických skupin EP zhodnotí dosavadní práci Komise a zformulují, co očekávávají od evropské sedmadvacítky do května 2019.

Budoucnost Evropy: Rozprava s řeckým předsedou vlády Alexisem Tsiprasem
 V úterý ráno bude Alexis Tsipras jako již devátý ministerský předseda členské země EU diskutovat o budoucnosti Evropy s poslanci EP a předsedou Komise JeanClaudem Junckerem.
Na prvním říjnovém plenární zasedání EP ve Štrasburku bude dalším ministerským předsedou, který se zapojí do diskuze s poslanci EP o budoucnosti Evropy, estonský předseda vlády Jüri Ratas.


Návrh reformy autorského práva EU opět na stole poslanců
Plénum bude hlasovat o postoji Parlamentu k navrhované novelizaci autorského práva EU v digitální oblasti.
 V červenci se poslanci EP rozhodli znovu zahájit projednávání návrhu reformy autorského práva předloženého výborem pro právní záležitosti (JURI), ke kterému se budou moci v úterý vyjádřit a diskutovat o principech, které by měl Evropský parlament při jednáních s členskými státy prosazovat. Ve středu se bude hlasovat o konečném znění návrhu.
 Výsledný text se stane mandátem Parlamentu pro jednání s Radou. Rada (ministrů členských států) EU svou pozici k reformě autorského práva přijala v květnu 2018.

Hlasování o zřízení Evropského sboru solidarity
Poslanci EP budou hlasovat o zřízení Evropského sboru solidarity (ECS), který nabídne mladým lidem z EU možnosti dobrovolnické práce.
 Jakmile Rada formálně přijme znění návrhu, organizace a mladí lidé se budou moci začít ucházet o projekty v rámci nového programu.
   Program je otevřen zájemcům ve věku 17 až 30 let, kteří se mohou zaregistrovat a ucházet  o projekty ve prospěch místních komunit, v oblasti vzdělávání, zdraví, ochrany životního prostředí, předcházení přírodním katastrofám, distribuce potravin a nepotravinových výrobků, přijímání a integrace migrantů a žadatelů o azyl. Projekty budou mít na starosti organizace, kterým po splnění stanovených podmínek udělí Evropská komise značku kvality.
 Na období 2018-2020 je určen celkový rozpočet ve výši 375,6 milionu euro. Evropská komise navrhla pro rozpočtové období 2021-2027 na pokrytí aktivit spojených s tímto novým programem dodatečný rozpočet ve výši 1,26 miliardy euro.


Právní stát v Maďarsku: hlasování o zahájení jednání za účelem ochrany hodnot EU
 Před tím, než se rozhodne, zda EU zahájí jednání proti riziku vážného porušení hodnot EU, budou poslanci EP za přítomnosti premiéra Victora Orbána diskutovat o situaci v Maďarsku.
 Rozpravu zahájí Viktor Orbán, který přednese své názory k politické situaci ve své zemi.
 Výbor pro občanské svobody dospěl koncem června k závěru, že v případě Maďarska existuje jasné riziko vážného porušení hodnot EU. Parlament by měl proto podle členů výboru vyzvat členské státy EU, aby ve snaze odvrátit hrozbu porušování základních hodnot EU zahájily postup podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU.
 K přijetí legislativní iniciativy, kterou připravila Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), a jejího následnému předložení Radě EU je potřebná dvoutřetinová podpora všech poslanců, kteří představují absolutní většinu všech zákonodárců, tj. minimálně 376 hlasů.
 Bylo by to poprvé, co by Parlament inicioval doporučení k aktivovaci článku 7 Smlouvy o EU z důvodu vážného ohrožení právního státu, demokracie a základních práv v členském státě EU.

Zdrojem: Tiskové oddělení EP

Datum: 10.9.2018

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]