Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu

Evropský parlament na svém plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 1. a 2. února 2012 projednal mimo jiné následující témata:Zahájení zasedání: rozloučení se dvěma poslanci
Předseda EP Martin Schulz v úvodu plenárního zasedání v Bruselu oznámil rezignaci členů Parlamentu Diany Wallis (ALDE, UK) a Proinsiase De Rossy (S&D, IE) a poděkoval jim za jejich práci.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36787/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-rozlou%C4%8Den%C3%AD-se-dv%C4%9Bma-poslanci-a-zm%C4%9Bny-v-po%C5%99adu-jedn%C3%A1n%C3%ADParlament proti násilnickým fanouškům, nepoctivým agentům a protiprávním sázkám


Boj proti dopingu, násilí na stadionech, ovlivňování výsledků zápasů a nepoctivosti agentů hráčů si žádá koordinovanější postup na evropské úrovni, podle usnesení přijatém Parlamentem ve čtvrtek 2.února.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36950/html/Parlament-proti-n%C3%A1silnick%C3%BDm-fanou%C5%A1k%C5%AFm-nepoctiv%C3%BDm-agent%C5%AFm-a-protipr%C3%A1vn%C3%ADm-s%C3%A1zk%C3%A1mEuroposlanci podporují nové sankce vůči Íránu a varují před další eskalací
Poslanci podpořili nové sankce, které EU uvalila na Írán ve snaze přivézt jej k jednacímu stolu. Parlament v usnesení schváleném ve čtvrtek zároveň požaduje, aby sankce měly co nejmenší dopad na civilní obyvatelstvo a aby Írán zastavil svůj tajný jaderný program mající za cíl získání atomové bomby. Poslanci také odsuzují pohrůžku Íránu, že zablokuje Hormuzský průplav.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36947/html/Europoslanci-podporuj%C3%AD-nov%C3%A9-sankce-v%C5%AF%C4%8Di-%C3%8Dr%C3%A1nu-a-varuj%C3%AD-p%C5%99ed-dal%C5%A1%C3%AD-eskalac%C3%ADFiskální dohoda: Poslanci žádají větší důraz na podporu růstu
Přestože nebyla podle poslanců nová fiskální dohoda k vyvedení Evropy z krize nezbytná, ocenil Parlament, že její konečné znění obsahuje mnoho z jeho návrhů. Výsledná dohoda musí být v souladu s balíčkem šesti právních norem v oblasti hospodářské správy, tzv."six-packem", a musí být podpořena okamžitými opatřeními na řešení krátkodobých problémů eurozóny, uvádí se v usnesení, které poslanci přijali ve čtvrtek.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36946/html/Fisk%C3%A1ln%C3%AD-dohoda-Poslanci-%C5%BE%C3%A1daj%C3%AD-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-d%C5%AFraz-na-podporu-r%C5%AFstu

Aktivity EP


Erasmus propojuje Evropu už čtvrt století
Výměnný program Evropské unie pro studenty a učitele, pojmenovaný po holandském učenci Erasmu Rotterdamském, oslavuje čtvrtstoletí své existence. Za tu dobu se pomocí grantů programu Erasmus podívaly do škol v zahraničí téměř 3 milióny studentů a učitelů.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120126STO36311/html/Erasmus-propojuje-Evropu-u%C5%BE-%C4%8Dtvrt-stolet%C3%ADEuroparlTV
Aktuálně na EuroparlTV:

Od A do Z: R jako rozšíření

Jak funguje EU: Legislativní proces


Další pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspxVedení výborů: kdo je kdo
Minulý týden si všechny výbory Evropského parlamentu zvolily na nadcházejících dva a půl roku, tedy na zbytek současného volebního období do června 2014, nové vedení - předsedy a místopředsedy.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120113STO35288/html/Volebn%C3%AD-abeceda

Poslanci budou tento týden volit nového předsedu, místopředsedy a kvestory Evropského parlamentuAktivity IKEP

08.02.2012 - Migrační politika EU: nebezpečí či příležitost?
Chcete se dozvědět více o migrační politice EU? Přijďte 8.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.htmlStánek Evropského parlamentu na veletrhu Holiday World v Praze
Rádi Vás přivítáme na našem stánku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který proběhne ve dnech 9. - 12. února 2012 v areálu holešovického Výstaviště v Praze. Představíme Vám nové návštěvnické centrum Evropského parlamentu v Bruselu - Parlamentarium. Návštěvnické centrum poskytuje jedinečný pohled na práci poslanců, a na to, jak práce Evropského parlamentu ovlivňuje váš každodenní život.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-January/pr-2012-Jan-9.htmlSoutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany
Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách. Cena je určena pro mladé lidi, kteří se podíleli na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Termín pro podání přihlášek do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byl prodloužen do 13. února 2012.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2011/pr-2011-November/pr-2011-Nov-2.htmlFilmové cestování napříč Evropou v Evropském domě
Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.

15.2.2011 Kino Evropský dům představí film Cizinka (Die Fremde, Německo, 2010), vítěze loňského ročníku soutěže o filmovou cenu Evropského parlamentu LUX. Jeho režisérka Feo Aladag v něm líčí příběh turecké rodiny žijící v Německu a upozorňuje na problém "vražd ze cti".

Program kina Evropský dům a více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.html14.2.2012 - Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu
V úterý 14. února 2012 od 17.30 h se v Evropském domě uskuteční panelová diskuze na téma alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/roudtables.html22. 2. 2012 - Evropa 2020 ve světle krize?
Chcete se dozvědět více o strategii pro růst a zaměstnanost? Přijďte 22.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html

Datum: 3.2.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]