Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu

Evropský parlament na svém plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 1. a 2. února 2012 projednal mimo jiné následující témata:Zahájení zasedání: rozloučení se dvěma poslanci
Předseda EP Martin Schulz v úvodu plenárního zasedání v Bruselu oznámil rezignaci členů Parlamentu Diany Wallis (ALDE, UK) a Proinsiase De Rossy (S&D, IE) a poděkoval jim za jejich práci.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36787/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-rozlou%C4%8Den%C3%AD-se-dv%C4%9Bma-poslanci-a-zm%C4%9Bny-v-po%C5%99adu-jedn%C3%A1n%C3%ADParlament proti násilnickým fanouškům, nepoctivým agentům a protiprávním sázkám


Boj proti dopingu, násilí na stadionech, ovlivňování výsledků zápasů a nepoctivosti agentů hráčů si žádá koordinovanější postup na evropské úrovni, podle usnesení přijatém Parlamentem ve čtvrtek 2.února.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36950/html/Parlament-proti-n%C3%A1silnick%C3%BDm-fanou%C5%A1k%C5%AFm-nepoctiv%C3%BDm-agent%C5%AFm-a-protipr%C3%A1vn%C3%ADm-s%C3%A1zk%C3%A1mEuroposlanci podporují nové sankce vůči Íránu a varují před další eskalací
Poslanci podpořili nové sankce, které EU uvalila na Írán ve snaze přivézt jej k jednacímu stolu. Parlament v usnesení schváleném ve čtvrtek zároveň požaduje, aby sankce měly co nejmenší dopad na civilní obyvatelstvo a aby Írán zastavil svůj tajný jaderný program mající za cíl získání atomové bomby. Poslanci také odsuzují pohrůžku Íránu, že zablokuje Hormuzský průplav.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36947/html/Europoslanci-podporuj%C3%AD-nov%C3%A9-sankce-v%C5%AF%C4%8Di-%C3%8Dr%C3%A1nu-a-varuj%C3%AD-p%C5%99ed-dal%C5%A1%C3%AD-eskalac%C3%ADFiskální dohoda: Poslanci žádají větší důraz na podporu růstu
Přestože nebyla podle poslanců nová fiskální dohoda k vyvedení Evropy z krize nezbytná, ocenil Parlament, že její konečné znění obsahuje mnoho z jeho návrhů. Výsledná dohoda musí být v souladu s balíčkem šesti právních norem v oblasti hospodářské správy, tzv."six-packem", a musí být podpořena okamžitými opatřeními na řešení krátkodobých problémů eurozóny, uvádí se v usnesení, které poslanci přijali ve čtvrtek.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120201IPR36946/html/Fisk%C3%A1ln%C3%AD-dohoda-Poslanci-%C5%BE%C3%A1daj%C3%AD-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-d%C5%AFraz-na-podporu-r%C5%AFstu

Aktivity EP


Erasmus propojuje Evropu už čtvrt století
Výměnný program Evropské unie pro studenty a učitele, pojmenovaný po holandském učenci Erasmu Rotterdamském, oslavuje čtvrtstoletí své existence. Za tu dobu se pomocí grantů programu Erasmus podívaly do škol v zahraničí téměř 3 milióny studentů a učitelů.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120126STO36311/html/Erasmus-propojuje-Evropu-u%C5%BE-%C4%8Dtvrt-stolet%C3%ADEuroparlTV
Aktuálně na EuroparlTV:

Od A do Z: R jako rozšíření

Jak funguje EU: Legislativní proces


Další pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspxVedení výborů: kdo je kdo
Minulý týden si všechny výbory Evropského parlamentu zvolily na nadcházejících dva a půl roku, tedy na zbytek současného volebního období do června 2014, nové vedení - předsedy a místopředsedy.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120113STO35288/html/Volebn%C3%AD-abeceda

Poslanci budou tento týden volit nového předsedu, místopředsedy a kvestory Evropského parlamentuAktivity IKEP

08.02.2012 - Migrační politika EU: nebezpečí či příležitost?
Chcete se dozvědět více o migrační politice EU? Přijďte 8.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.htmlStánek Evropského parlamentu na veletrhu Holiday World v Praze
Rádi Vás přivítáme na našem stánku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který proběhne ve dnech 9. - 12. února 2012 v areálu holešovického Výstaviště v Praze. Představíme Vám nové návštěvnické centrum Evropského parlamentu v Bruselu - Parlamentarium. Návštěvnické centrum poskytuje jedinečný pohled na práci poslanců, a na to, jak práce Evropského parlamentu ovlivňuje váš každodenní život.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-January/pr-2012-Jan-9.htmlSoutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany
Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách. Cena je určena pro mladé lidi, kteří se podíleli na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Termín pro podání přihlášek do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byl prodloužen do 13. února 2012.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2011/pr-2011-November/pr-2011-Nov-2.htmlFilmové cestování napříč Evropou v Evropském domě
Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.

15.2.2011 Kino Evropský dům představí film Cizinka (Die Fremde, Německo, 2010), vítěze loňského ročníku soutěže o filmovou cenu Evropského parlamentu LUX. Jeho režisérka Feo Aladag v něm líčí příběh turecké rodiny žijící v Německu a upozorňuje na problém "vražd ze cti".

Program kina Evropský dům a více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.html14.2.2012 - Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu
V úterý 14. února 2012 od 17.30 h se v Evropském domě uskuteční panelová diskuze na téma alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/roudtables.html22. 2. 2012 - Evropa 2020 ve světle krize?
Chcete se dozvědět více o strategii pro růst a zaměstnanost? Přijďte 22.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html

Datum: 3.2.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. listopadu 2018 ve Štrasburku 11.11.2018

Ve dnech 12. - 15. listopadu 2018 proběhne ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou mimo jiné věnovat těmto tématům:  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 22.- 25. října 2018 ve Štrasburku 22.10.2018

Hlasování o zákazu jednorázových plastů ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 1. - 4. října 2018 1.10.2018

Ve dnech 1. - 4. října 2018 budou poslankyně a poslanci Evropského parlamentu jednat ve Štrasburku. Na programu plenárního zasedání mají mimo jiné tato témata: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. září 2018 ve Štrasburku 10.9.2018

Ve Štrasburku dnes začíná další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně budou mimo jiné hlasovat o zprávě věnované dvojí kvalitě na vnitřním trhu, jejíž zpravodajkou je Olga Sehnalová.  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. září 2018 ve Štrasburku 10.9.2018

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které dnes začíná ve Štrasburku, budou poslanci a poslankyně mimo jiné hlasovat o zprávě Olgy Sehnalové věnované dvojí kvalitě výrobků na vnitřním trhu EU. Podívejte se, jaká další témata bude mít Parlament na programu: ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]