Newsletter - Plenární zasedání EP 1. - 4. července 2013 ve Štrasburku

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 1. - 4. července 2013 projednal následující témata:

Zahájení červencového zasedání: předseda Schulz vítá Chorvatsko a USA vzkazuje: "EU není nepřítel"
Předseda Schulz v úvodním projevu červencového zasedání u příležitosti dnešního přistoupení Chorvatska k EU přivítal první chorvatské členy EP. Vyjádřil také soustrast s rodinami a přáteli egyptských občanů, kteří zahynuli při víkendových masových protestech. Spojené státy vyzval, ať vysvětlí, zda špehují instituce EU. Vyjádřil také zármutek Parlamentu nad úmrtím bývalého předsedy EP Emilia Colomba.

Poslanci diskutovali o základních právech v Maďarsku s premiérem Orbánem
Poslanci v úterý 2. července diskutovali o situaci v oblasti základních práv v Maďarsku se zástupci Evropské komise a maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. Ve středu Parlament hlasoval o návrhu usnesení, které vyzývá maďarské orgány, aby urychleně napravily jakékoli porušení hodnot EU.

Rozprava o situaci v Bulharsku
Současné dění v Bulharsku po volbách 12. května bylo předmětem rozpravy s Radou a Komisí v úterý odpoledne, po rozpravě o Maďarsku. Rozprava o Bulharsku byla na pořad jednání plenárního zasedání přidána v jeho úvodu na základě žádosti skupiny ELS.

Povrchové vody: kontrola nových látek, farmaceutika na seznamu sledovaných látek
Dvanáct nových látek bude v návaznosti na úterní hlasování Parlamentu přidáno na unijní seznam prioritních látek, které představují riziko znečištění povrchových vod. Poprvé bude na seznam obsahující nově se objevující znečišťující látky, které mohou být v budoucnu umístěny na seznam prioritních látek, přidána také trojice farmaceutik.

Parlament do novelizace pravidel technických kontrol zahrnul motocykly
Parlament v úterním hlasování vyzval k revizi pravidel technických kontrol pro zlepšení silniční bezpečnosti. Pravidelné kontroly by se měly týkat také motocyklů a některých přívěsných vozidel a karavanů, silniční technické kontroly užitkových vozidel by měly být účinnější a brát v úvahu míru rizika. Dle Parlamentu by také měla být zjednodušena pravidla týkající se registračních dokladů vozidel.

Rozprava o výsledcích summitu, dlouhodobém rozpočtu EU a programu PRISM
Výsledky poslední Evropské rady a politická dohoda o dlouhodobém rozpočtu EU byly v úterní rozpravě vedoucími poslanci tří největších politických skupin v Evropském parlamentu přijaty spíše pozitivně. Zástupci dalších skupin byli kritičtější. Takřka všichni poslanci se v souvislosti s víkendovými zprávami v tisku o špionážních aktivitách tvrdě vymezili vůči Spojeným státům.

Kubánský disident Guillermo Farinas osobně převzal Sacharovovu cenu za rok 2010
Kubánský disident Guillermo Farinas ve středu v poledne ve Štrasburku osobně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Stane se tak téměř tři roky poté, co mu byla cena v roce 2010 udělena, pro zákaz kubánských úřadů vycestovat ji však nemohl převzít.

Protesty v Egyptě: poslanci vyzvali k inkluzivnímu dialogu
Očekávalo se, že poslanci v rozpravě ve středu odpoledne vyzvou k nenásilné a inkluzivní odpovědi na masové protesty v Egyptě, žádající odstoupení prezidenta Mursího. Protesty, kterých se v ulicích účastní miliony Egypťanů, si vyžádaly přes dvacet obětí. Poslanci by rovněž měli kritizovat tlak, který je v současném kritickém období přechodu k demokracii vyvíjen na neziskové organizace, zástupce občanské společnosti, novináře a další skupiny.

Rozpočet EU: Parlament souhlasí s dohodnutým balíčkem pro období 2014-2020
Evropský parlament ve středu schválil výsledky jednání s Radou o dlouhodobém rozpočtu EU, víceletém finančním rámci (VFR) pro období 2014-2020.

Emily O’Reilly zvolena evropskou ombudsmankou
Emily O’Reilly (Irsko) byla ve středu zvolena evropskou ombudsmankou. V tajném hlasování pro ni v plénu hlasovalo 359 poslanců. Evropský ombudsman vyšetřuje stížnosti o nesprávných úředních postupech v institucích a orgánech Evropské unie.

Maďarsko musí dodržovat hodnoty EU, říkají poslanci
Maďarské orgány musí co nejrychleji provést veškerá opatření zabraňující porušování základních hodnot EU, uvedli ve středu poslanci. Pokud by tak neučinily, Parlament by měl zvážit, zda se v souladu s článkem 7-1 Smlouvy o EU obrátit na Radu EU, aby zhodnotila, zda existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot. Podle poslanců by měla rovněž vzniknout skupina na vysoké úrovni, která by zajistila dodržování hodnot EU ve všech členských státech.

Parlament podpořil dočasné zvýšení ceny emisních povolenek
Parlament ve středu podpořil návrh na zmrazení aukcí části povolenek na emise CO2, s cílem motivovat podniky k investicím do nízkouhlíkových technologií. Původní návrh Parlament v dubnu těsnou většinou hlasů odmítnul. Tentokrát poslanci stanovili přísnější podmínky pro zmrazení dražení. Cílem opatření je obnovit motivační účinek systému pro obchodování s emisemi, který si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů a boj se změnami klimatu.

Povodně ve střední Evropě: poslanci pro rychlejší reakce na přírodní katastrofy
Finanční prostředky v nouzi musí získat všechny oběti přírodních katastrof rychleji a účinněji, uvedl ve středu Evropský parlament. V usnesení také vyzval k uvolnění prostředků z Evropského fondu solidarity pro oblasti zasažené nedávnými povodněmi.

Pandemie: EU posiluje svůj systém včasného varování a reakce
EU bude moci lépe čelit přeshraničním zdravotním hrozbám, jakými byly koronavirus, epidemie E.coli v roce 2011 či chřipka H1N1 v roce 2009, díky ve středu schváleným předpisům. Rozhodnutí zřizuje systém včasného varování, usnadňuje členským státům společný nákup vakcín a umožní vyhlášení mimořádných situací na úrovni EU.

Kybernetické útoky: Parlament přijal přísnější celoevropské tresty
Pachatelé kybernetické trestné činnosti budou čelit přísnějším celoevropským trestům, díky novým pravidlům, které ve čtvrtek schválil Parlament. Cílem nové směrnice, jejíž znění již bylo neformálně dohodnuto s Radou, je také posílení prevence vůči kybernetickým útokům a spolupráce mezi policejními a soudními složkami. Členské státy by měly na naléhavé žádosti o pomoc reagovat do osmi hodin.

Parlament zahájí důkladné šetření programů sledování USA
Výbor pro občanské svobody EP provede "důkladné šetření" programů sledování USA, včetně údajných odposlechů prostor EU a dalších obvinění ze špionáže, a do konce roku o něm předložit zprávu. Uvádí se tak ve čtvrtek schváleném usnesení, ve kterém poslanci také vyzvali k větší ochraně informátorů. Předseda parlamentu a předsedové politických skupin zahájení šetření formálně potvrdili.

Volby 2014: celoevropská kampaň, která určí, kdo povede EU v dalších pěti letech
Kandidáti na post předsedy Evropské komise by měli představit svůj politický program ve všech státech EU a vést spolu veřejné debaty, uvádí se ve čtvrtek schváleném usnesení. Jména evropských politických stran by měla být uvedena na hlasovacích lístcích spolu se jmény národních stran. Evropské politické strany by rovněž měly představit své kandidáty na post předsedy Komise v dostatečném předstihu před volbami, a umožnit jim tak vést celoevropskou kampaň o evropských otázkách, uvedli poslanci.

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 5.7.2013

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]