Newsletter - Plenární zasedání EP - 28. února - 1. března 2018

Ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2018  zasedali poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání v Bruselu. Věnovali se mimo jiné těmto tématům:

Rozprava o závěrech summitu EU

Poslanci budou ve středu odpoledne diskutovat o závěrech posledního zasedání Evropské rady. Hlavy států a vlád EU diskutovaly na neformálním summitu dne 23.února o dlouhodobém rozpočtu EU, příštích volbách do Evropského parlamentu, situaci v Sýrii, brexitu a vztazích Unie s Tureckem.

Summit se prioritně zaměřil na Víceletý finanční rámec EU (MFF) po roce 2020. Lídři členských států se shodli na potřebě zvýšit výdaje na opatření v oblasti neregulérní migrace, obrany a bezpečnosti a na výměnný program Erasmus +. Lídři členských států se rovněž zabývali postupem jmenování příštího předsedy Evropské komise z takzvaných spitzenkandidátů, tedy předvolebních kandidátů evropských politických stran na tento post. Tématem diskuzí byla i nadnárodní listina a složení Evropského parlamentu po volbách v roce 2019.

 

Právní stát v Polsku: Rozprava a hlasování o krocích EU

Poslanci budou ve středu diskutovat s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem o postoji EK, podle které v Polsku existuje riziko závažného porušení hodnot EU. Parlament přijme ve čtvrtek k návrhu EK usnesení.

Evropská komise v prosinci 2017 vyzvala vlády členských států, aby rozhodly, zda ze strany polských orgánů existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot EU. Rozhodnutí Rady by mohlo nastartovat postup podle článku 7 Smlouvy o EU. Poslanci se k stavu právního státu v Polsku vyjádřili naposledy v listopadovém nelegislativním usnesení. Jejich obavy se mimo jiné týkají případného narušení dělby moci, nezávislosti soudnictví a základních práv v zemi.

 

Rozprava o humanitární krizi v Sýrii

Nedávné události v Sýrii, včetně humanitární krize, která je důsledkem stupňujícího se tlaku syrských vládních sil na převzetí kontroly nad rebely ovládanou východní Ghútou, budou ve středu předmětem plenární rozpravy poslanců s komisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Christosem Stylianidesem. Východní Ghúta je rebely ovládaná enkláva na předměstí Damašku, kterou od roku 2013 obléhají syrské vládní síly. Ty v ostatních týdnech zintenzívnily bombardování enklávy, při kterém zabily stovky civilistů. Východní Ghútu podle odhadů obývá přibližně 400.000 lidí.

Parlament plánuje přijmout k situaci v Sýrii usnesení, o kterém by poslanci měli hlasovat na březnovém plenárním zasedání EP ve Štrasburku.

 

Podpora včelařů, ochrana včel a kontrola dováženého medu

Parlamentní návrhy zaměřené na zlepšení ochrany včel, zintenzívnění boje proti padělání medu a zvýšení podpory včelařů v EU budou ve středu předmětem rozpravy a ve čtvrtek nelegislativního usnesení.

Návrh usnesení vypracovaný Výborem EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) požaduje efektivní, rozsáhlou a dlouhodobou strategii EU zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu včel, snižování jejich úmrtnosti a obnovu jejich populací. Mezi další návrhy patří zvýšení finanční podpory včelařů ze strany EU, efektivnější pomoc při zvládání výrobních rizik a kompenzace v případě úhynu včelstev.

Zemědělský výbor také ve snaze omezit dovoz padělaného medu na území EU navrhuje harmonizaci kontrol na vnějších hranicích a na vnitřním trhu Unie, testování všeho dováženého medu a zpřísnění požadavků sledovatelnosti importovaných produktů. Evropská komise by měla vyvinout efektivnější metody laboratorního testování medu a členské státy přísněji trestat jeho padělatele.

Předložený text také navrhuje, aby se med a včelí produkty v procesu jednání o dohodách o volném obchodu považovaly za citlivé výrobky, případně aby byly z jednání o liberalizaci obchodu zcela vyjmuty.

Souvislosti

Evropská unie je po Číně druhým největším producentem medu na světě - zhruba 600.000 včelařů vyprodukuje v EU každoročně okolo 200.000 tun medu. V rámci Unie obsadili v roce 2016 první příčky v produkci medu Rumunsko, Španělsko, Maďarsko, Německo, Itálie a Řecko. Česká republika vyrobila v roce 2015 téměř 7.200 tun medu. EU každoročně dováží přibližně 200.000 tun medu, převážně z Číny, Ukrajiny, Argentiny a Mexika. Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise testováním zjistilo, že 20 % vzorků odebraných na vnějších hranicích EU a v prostorách dovozců neodpovídalo standardům EU.

 

Finanční kriminalita: EP zřídil nový zvláštní výbor

Poslanci budou ve čtvtek hlasovali o zřízení nového zvláštního výboru EP, který by se měl zabývat finanční kriminalitou a daňovými úniky. Nový výbor naváže na práci minulých zvláštních výborů EP pro daňová rozhodnutí (TAXE a TAX2) a pro praní peněz a daňové úniky (PANA).

V novém zvláštním výboru zasedne 45 poslanců. Jeho mandát potrvá dvanáct měsíců.

 

Další body programu

Poslanci se zabývali i těmito tématy:

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu - nahradenie Ryszarda Czarneckého (hlasovanie vo štvrtok)

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie vo štvrtok)

Vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (hlasovanie vo štvrtok)

Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (rozprava v stredu)

Dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (hlasovanie vo štvrtok)

Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (hlasovanie vo štvrtok)

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

 

 

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 1.3.2018

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]