Newsletter - Plenární zasedání EP - 28. února - 1. března 2018

Ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2018  zasedali poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání v Bruselu. Věnovali se mimo jiné těmto tématům:

Rozprava o závěrech summitu EU

Poslanci budou ve středu odpoledne diskutovat o závěrech posledního zasedání Evropské rady. Hlavy států a vlád EU diskutovaly na neformálním summitu dne 23.února o dlouhodobém rozpočtu EU, příštích volbách do Evropského parlamentu, situaci v Sýrii, brexitu a vztazích Unie s Tureckem.

Summit se prioritně zaměřil na Víceletý finanční rámec EU (MFF) po roce 2020. Lídři členských států se shodli na potřebě zvýšit výdaje na opatření v oblasti neregulérní migrace, obrany a bezpečnosti a na výměnný program Erasmus +. Lídři členských států se rovněž zabývali postupem jmenování příštího předsedy Evropské komise z takzvaných spitzenkandidátů, tedy předvolebních kandidátů evropských politických stran na tento post. Tématem diskuzí byla i nadnárodní listina a složení Evropského parlamentu po volbách v roce 2019.

 

Právní stát v Polsku: Rozprava a hlasování o krocích EU

Poslanci budou ve středu diskutovat s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem o postoji EK, podle které v Polsku existuje riziko závažného porušení hodnot EU. Parlament přijme ve čtvrtek k návrhu EK usnesení.

Evropská komise v prosinci 2017 vyzvala vlády členských států, aby rozhodly, zda ze strany polských orgánů existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot EU. Rozhodnutí Rady by mohlo nastartovat postup podle článku 7 Smlouvy o EU. Poslanci se k stavu právního státu v Polsku vyjádřili naposledy v listopadovém nelegislativním usnesení. Jejich obavy se mimo jiné týkají případného narušení dělby moci, nezávislosti soudnictví a základních práv v zemi.

 

Rozprava o humanitární krizi v Sýrii

Nedávné události v Sýrii, včetně humanitární krize, která je důsledkem stupňujícího se tlaku syrských vládních sil na převzetí kontroly nad rebely ovládanou východní Ghútou, budou ve středu předmětem plenární rozpravy poslanců s komisařem pro humanitární pomoc a řešení krizí Christosem Stylianidesem. Východní Ghúta je rebely ovládaná enkláva na předměstí Damašku, kterou od roku 2013 obléhají syrské vládní síly. Ty v ostatních týdnech zintenzívnily bombardování enklávy, při kterém zabily stovky civilistů. Východní Ghútu podle odhadů obývá přibližně 400.000 lidí.

Parlament plánuje přijmout k situaci v Sýrii usnesení, o kterém by poslanci měli hlasovat na březnovém plenárním zasedání EP ve Štrasburku.

 

Podpora včelařů, ochrana včel a kontrola dováženého medu

Parlamentní návrhy zaměřené na zlepšení ochrany včel, zintenzívnění boje proti padělání medu a zvýšení podpory včelařů v EU budou ve středu předmětem rozpravy a ve čtvrtek nelegislativního usnesení.

Návrh usnesení vypracovaný Výborem EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) požaduje efektivní, rozsáhlou a dlouhodobou strategii EU zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu včel, snižování jejich úmrtnosti a obnovu jejich populací. Mezi další návrhy patří zvýšení finanční podpory včelařů ze strany EU, efektivnější pomoc při zvládání výrobních rizik a kompenzace v případě úhynu včelstev.

Zemědělský výbor také ve snaze omezit dovoz padělaného medu na území EU navrhuje harmonizaci kontrol na vnějších hranicích a na vnitřním trhu Unie, testování všeho dováženého medu a zpřísnění požadavků sledovatelnosti importovaných produktů. Evropská komise by měla vyvinout efektivnější metody laboratorního testování medu a členské státy přísněji trestat jeho padělatele.

Předložený text také navrhuje, aby se med a včelí produkty v procesu jednání o dohodách o volném obchodu považovaly za citlivé výrobky, případně aby byly z jednání o liberalizaci obchodu zcela vyjmuty.

Souvislosti

Evropská unie je po Číně druhým největším producentem medu na světě - zhruba 600.000 včelařů vyprodukuje v EU každoročně okolo 200.000 tun medu. V rámci Unie obsadili v roce 2016 první příčky v produkci medu Rumunsko, Španělsko, Maďarsko, Německo, Itálie a Řecko. Česká republika vyrobila v roce 2015 téměř 7.200 tun medu. EU každoročně dováží přibližně 200.000 tun medu, převážně z Číny, Ukrajiny, Argentiny a Mexika. Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise testováním zjistilo, že 20 % vzorků odebraných na vnějších hranicích EU a v prostorách dovozců neodpovídalo standardům EU.

 

Finanční kriminalita: EP zřídil nový zvláštní výbor

Poslanci budou ve čtvtek hlasovali o zřízení nového zvláštního výboru EP, který by se měl zabývat finanční kriminalitou a daňovými úniky. Nový výbor naváže na práci minulých zvláštních výborů EP pro daňová rozhodnutí (TAXE a TAX2) a pro praní peněz a daňové úniky (PANA).

V novém zvláštním výboru zasedne 45 poslanců. Jeho mandát potrvá dvanáct měsíců.

 

Další body programu

Poslanci se zabývali i těmito tématy:

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu - nahradenie Ryszarda Czarneckého (hlasovanie vo štvrtok)

Odstavenie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Výročná správa o situácii v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie vo štvrtok)

Vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (hlasovanie vo štvrtok)

Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (rozprava v stredu)

Dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (hlasovanie vo štvrtok)

Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (hlasovanie vo štvrtok)

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

 

 

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 1.3.2018

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]