MIKROPROJEKTY - přeshraniční spolupráce SR - ČR

Region Bílé Karpaty a Trenčianský samosprávny kraj vyhlašují 3. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Projekty mohou být předkládány do 11. srpna 2010.

Jedná se o zajímavý dotační titul, který umožní realizaci projektů, které jsou podporou soužití čechů a slováků. Je vhodný pro aktivnější neziskovky, které mají spolehlivého partnera v příhraničním kraji Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že řízení přeshraničního projektu je poměrně náročné lze doporučit spíše spolupráci s již ověřeným partnerem. Na "obou stranách hranice" pak obě organizace předloží poskytovateli dotace na sebe navazující projekty.

Velikost podpory může dosáhnout max. 85 % uznatelných výdajů projektu a může činit 3 000 - 20 000 EUR. Celkové náklady projektu pak mohou dosáhnout výše 40 000 EUR.

Projekty mohou být zacíleny do některé z následujících oblastí:

1. Kulturní výměna - výměny mezi oběma republikami. Podpora nových, inovovaných či přerušených akcí. Lze využít k setkávání mládeže, podpoře umělecké a sportovní činnosti. Vše s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobou spolupráci.

2. Místní demokracie - akce určené k podpoře rozvoje občanské společnosti

3. Lidské zdroje - spolupráce v oblasti pracovních příležitostí, vzdělávání a výcviku. Vhodné zaměrení řeší problematiku přeshraničních pracovních možností a sjednocování vzdělávání a výcviku a zavádění nových technologií.

4. Plánovací a rozvojové studie - zaměřené na tvorbu analýz příhraničního území, přípravu směrnic pro společnou práci na obou stranách hranice.

5. Hospodářský rozvoj - podpora malých projektů zaměřených na hospodářský růst příhraničního regionu,

6. Životní prostředí - aktivity zaměřené na specifické problémy životního prostředí v definované oblasti včetně hodnocení problémů, vzdělávání a propagaci tématiky..

7. Cestovní ruch - aktivity spojené s podporou CR zaměrené na podporu nepoškozující turistiky, posílení institucí, zpracování podkladů pro rozvoj CR.

8. Komunikace - podpora vývoje prostředků zajišťujících kvalitní informační propojení mezi regiony.

V projektech je vždy NUTNÉ pečlivě řešit problematiku přeshraničního dopadu připravovaného projektu a aktivně a úzce spolupracovat s partnerem.

Přípravu doporučujeme nepodcenit - vzhledem k nutnosti předložit současně s projektem dokumenty prokazující partnerství se finální fáze přípravy projektu poměrně často pozdrží v rámci závěrečných setkání partnerů, projednávání a finalizaci dokumentů včetně podpisů statutárních zástupců.

Více informací, doklady a kontakty najdete na www stránkách "Regionu Bílé Karpaty":
http://www.regionbilekarpaty.cz/

Aktualizovaná příručka pro žadatele je přílohou tohoto článku.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 30.6.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Jak to vidím já
Když se stříhá páska

V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]