MIKROPROJEKTY - přeshraniční spolupráce SR - ČR

Region Bílé Karpaty a Trenčianský samosprávny kraj vyhlašují 3. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Projekty mohou být předkládány do 11. srpna 2010.

Jedná se o zajímavý dotační titul, který umožní realizaci projektů, které jsou podporou soužití čechů a slováků. Je vhodný pro aktivnější neziskovky, které mají spolehlivého partnera v příhraničním kraji Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že řízení přeshraničního projektu je poměrně náročné lze doporučit spíše spolupráci s již ověřeným partnerem. Na "obou stranách hranice" pak obě organizace předloží poskytovateli dotace na sebe navazující projekty.

Velikost podpory může dosáhnout max. 85 % uznatelných výdajů projektu a může činit 3 000 - 20 000 EUR. Celkové náklady projektu pak mohou dosáhnout výše 40 000 EUR.

Projekty mohou být zacíleny do některé z následujících oblastí:

1. Kulturní výměna - výměny mezi oběma republikami. Podpora nových, inovovaných či přerušených akcí. Lze využít k setkávání mládeže, podpoře umělecké a sportovní činnosti. Vše s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobou spolupráci.

2. Místní demokracie - akce určené k podpoře rozvoje občanské společnosti

3. Lidské zdroje - spolupráce v oblasti pracovních příležitostí, vzdělávání a výcviku. Vhodné zaměrení řeší problematiku přeshraničních pracovních možností a sjednocování vzdělávání a výcviku a zavádění nových technologií.

4. Plánovací a rozvojové studie - zaměřené na tvorbu analýz příhraničního území, přípravu směrnic pro společnou práci na obou stranách hranice.

5. Hospodářský rozvoj - podpora malých projektů zaměřených na hospodářský růst příhraničního regionu,

6. Životní prostředí - aktivity zaměřené na specifické problémy životního prostředí v definované oblasti včetně hodnocení problémů, vzdělávání a propagaci tématiky..

7. Cestovní ruch - aktivity spojené s podporou CR zaměrené na podporu nepoškozující turistiky, posílení institucí, zpracování podkladů pro rozvoj CR.

8. Komunikace - podpora vývoje prostředků zajišťujících kvalitní informační propojení mezi regiony.

V projektech je vždy NUTNÉ pečlivě řešit problematiku přeshraničního dopadu připravovaného projektu a aktivně a úzce spolupracovat s partnerem.

Přípravu doporučujeme nepodcenit - vzhledem k nutnosti předložit současně s projektem dokumenty prokazující partnerství se finální fáze přípravy projektu poměrně často pozdrží v rámci závěrečných setkání partnerů, projednávání a finalizaci dokumentů včetně podpisů statutárních zástupců.

Více informací, doklady a kontakty najdete na www stránkách "Regionu Bílé Karpaty":
http://www.regionbilekarpaty.cz/

Aktualizovaná příručka pro žadatele je přílohou tohoto článku.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 30.6.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]