MIKROPROJEKTY - přeshraniční spolupráce SR - ČR

Region Bílé Karpaty a Trenčianský samosprávny kraj vyhlašují 3. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Projekty mohou být předkládány do 11. srpna 2010.

Jedná se o zajímavý dotační titul, který umožní realizaci projektů, které jsou podporou soužití čechů a slováků. Je vhodný pro aktivnější neziskovky, které mají spolehlivého partnera v příhraničním kraji Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že řízení přeshraničního projektu je poměrně náročné lze doporučit spíše spolupráci s již ověřeným partnerem. Na "obou stranách hranice" pak obě organizace předloží poskytovateli dotace na sebe navazující projekty.

Velikost podpory může dosáhnout max. 85 % uznatelných výdajů projektu a může činit 3 000 - 20 000 EUR. Celkové náklady projektu pak mohou dosáhnout výše 40 000 EUR.

Projekty mohou být zacíleny do některé z následujících oblastí:

1. Kulturní výměna - výměny mezi oběma republikami. Podpora nových, inovovaných či přerušených akcí. Lze využít k setkávání mládeže, podpoře umělecké a sportovní činnosti. Vše s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobou spolupráci.

2. Místní demokracie - akce určené k podpoře rozvoje občanské společnosti

3. Lidské zdroje - spolupráce v oblasti pracovních příležitostí, vzdělávání a výcviku. Vhodné zaměrení řeší problematiku přeshraničních pracovních možností a sjednocování vzdělávání a výcviku a zavádění nových technologií.

4. Plánovací a rozvojové studie - zaměřené na tvorbu analýz příhraničního území, přípravu směrnic pro společnou práci na obou stranách hranice.

5. Hospodářský rozvoj - podpora malých projektů zaměřených na hospodářský růst příhraničního regionu,

6. Životní prostředí - aktivity zaměřené na specifické problémy životního prostředí v definované oblasti včetně hodnocení problémů, vzdělávání a propagaci tématiky..

7. Cestovní ruch - aktivity spojené s podporou CR zaměrené na podporu nepoškozující turistiky, posílení institucí, zpracování podkladů pro rozvoj CR.

8. Komunikace - podpora vývoje prostředků zajišťujících kvalitní informační propojení mezi regiony.

V projektech je vždy NUTNÉ pečlivě řešit problematiku přeshraničního dopadu připravovaného projektu a aktivně a úzce spolupracovat s partnerem.

Přípravu doporučujeme nepodcenit - vzhledem k nutnosti předložit současně s projektem dokumenty prokazující partnerství se finální fáze přípravy projektu poměrně často pozdrží v rámci závěrečných setkání partnerů, projednávání a finalizaci dokumentů včetně podpisů statutárních zástupců.

Více informací, doklady a kontakty najdete na www stránkách "Regionu Bílé Karpaty":
http://www.regionbilekarpaty.cz/

Aktualizovaná příručka pro žadatele je přílohou tohoto článku.

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 30.6.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]