Cílové skupiny v projektech

Strukturální fondy EU jsou typické tím, že v příručkách pro žadatele najdete přesné definice toho, nač jsou finanční prostředky určeny. Strukturální fondy EU jsou rovněž naprosto neoblomné a nekompromisní.
Finanční prostředky můžete žádat pouze a jenom na aktivity, které konkrétní program povoluje. A aby toho nebylo málo, dalším důležitým faktorem je skupina lidí, kteří budou váš projekt využíva (tzv. příjemci podpory, cílové skupiny).

Cílové skupiny jsou vždy přesně definovány v dané výzvě a dalších dokumentech příslušného dotačního titulu. Neziskovky se právě v této oblasti často ocitají v nepříjemné situaci, která je přiměje lépe definovat či přesněji zaměřit svoji činnost.

Řekněme (pro zjednodušení), že dotační titul je určen pro cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením (se zaměřením na osoby se zdravotním postižením a osoby, které se věnují péči o ně).

Naše "modelová" neziskovka se intenzivně věnuje hipoterapii a jednou z aktivit je práce s postiženými dětmi a jejich rodiči. K tomu se samozřejmě věnuje i zdravým dětem, umožňuje jizdu na koni i dospělým, je možné se objednat a přijet třeba na školní výlet, do jízdárny i stájí chodí rovněž zdraví dospělí. A tady nastává problém, který se organizacím často jeví složitěji než pověstný gordický uzel. Jak tedy požádat o dotaci a mít šanci na úspěch?

Vždy je nutno si vytipovat cílovou skupinu, která odpovídá projektu a zamyslet se, zda je dostatečně velká, aby bylo možné požádat si o podporu. Ujasnit si, jaký má pro organizaci význam, zda je to ta, které se v organizaci chceme věnovat, případně jestli můžeme práci s ní rozšířit a jak. Pokud si na tyto otázky dokážeme odpovědět kladně, je čas koncipovat projektový záměr a vytvořit žádost.

Pokud si nejsme jisti, je dobré konzultovat se "spřáteleným odborníkem". Ideální je, pokud už organizaci zná. Pokud ho teprve hledáte, vyberte někoho se zkušenostmi s neziskovým sektorem a jeho řízením, někoho, kdo je schopný s vámi přemýšlet o souvislostech vícezdrojového financování. Měl by znát alespoň základní principy SF EU. Jedině tak je jistá záruka, že společně nevyberete "slepou uličku". Pomoci vám rovněž může definice cíle a plánování činnosti (viz sekce "plánování v neziskovkách".

Pokud cílová skupina, která odpovídá dotačnímu titulu je pro organizaci spíše okrajovou je rozumné poohlédnout se po jiném způsobu financování činnosti. Špatně nastavený projekt totiž v lepším případě neprojde hodnocením. V tom horším pak bude pro ogranizaci velmi obtížně realizovatelným, což může vést k odebrání dotace a závažným obtížím v chodu organizace.

více na:
http://www.esfcr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz

K tématu můžete pokládat dotazy prostřednictvím našeho formuláře nebo na jposvancova@gmail.com

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 7.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]