10 x z dubnového Štrasburku: shrnutí plenárního zasedání

V reakci na nedávná úmrtí migrantů ve Středomoří vyzvali poslanci k opatřením zabraňujícím dalším ztrátám na životech migrantů na moři. Patří sem i poskytnutí většího objemu prostředků na pátrací a záchranné mise ve Středozemním moři. Parlament také hlasoval pro instalaci zařízení pro nouzové volání v nových typech automobilů, snížení spotřeby igelitek v EU a požadoval strategii ke snížení negativních účinků konzumace alkoholu. Přinášíme vám stručný přehled dění na dubnovém plenárním zasedání.


Evropský parlament schválil nová pravidla vyžadující, aby všechny nové typy automobilů a lehkých dodávkových automobilů byly od dubna 2018 vybaveny systémem nouzového volání "eCall". Tato zařízení, která v případě nehody sama přivolají pomoc, by podle odhadů měla snížit počet obětí dopravních nehod o 10 procent. Za Evropský parlament vedla vyjednávání o tomto systému Olga Sehnalová.

V reakci na masivní ztráty na životech migrantů, kteří se v uplynulých týdnech snažili přes Středozemní moře dostat do EU, navrhli poslanci ve středu řadu opatření, mezi něž patří například poskytnutí většího objemu finančních prostředků na pátrací a záchranné mise, programy přesídlení a kvóty na rozdělení migrantů mezi jednotlivé země EU.

Země EU budou muset do roku 2019 snížit spotřebu plastových tašek na úroveň 90 tašek na osobu a rok, nebo zakázat bezplatné vydávání tašek, říká směrnice, kterou v úterý schválili poslanci. V současné době Evropané používají 200 igelitových tašek za rok.

Výroba biopaliv by se měla přesunout od potravinových plodin směrem k alternativním zdrojům, jako jsou mořské řasy nebo odpad. Toto opatření by mělo snížit emise skleníkových plynů způsobené rostoucím využíváním půdy pro pěstování rostlin pro výrobu biopaliv. Příslušná směrnice dostala zelenou poslanců v úterý.

Poslanci se ve středu rozhodli odložit udělení rozpočtového absolutoria za rok 2013 některým unijním orgánům a projektům. Už popáté za sebou odložili udělení absolutoria pro Radu EU a Evropskou radu.

Ve středu Parlament schválil usnesení požadující, aby Evropská komise předložila nejpozději v roce 2016 plány na označování kalorického obsahu u alkoholických nápojů a strategii na snížení spotřeby alkoholu nezletilým a odrazování od řízení pod vlivem alkoholu.

EU potřebuje novou strategii v oblasti lesnictví, která pomůže při řešení přeshraničních problémů, jako jsou lesní požáry, změny klimatu nebo invazivní nepůvodní druhy, říkají poslanci ve svém úterním usnesení.

Podle ve čtvrtek schválených zpráv musí Bosna a Hercegovina a Albánie pokročit se svými demokratickými procesy, bojem proti korupci a zavést profesionální a odpolitizovanou veřejnou správu.

Poslanci si v pondělí připomněli druhé výročí zřícení továrny na výrobu oděvů Rana Plaza v Bangladéši. Ve snaze o zlepšení tamních pracovních podmínek poslanci navrhli podívat se na diskriminaci odborů a bojovat proti korupci inspektorů ochrany zdraví a bezpečnosti.

Pavilon EU na Světové výstavě EXPO 2015, která se bude konat v Miláně pod titulem „Uživit planetu - energie pro život”, musí zvýšit povědomí o udržitelné výrobě potravin, plýtvání potravinami a podvýživě, řekli poslanci ve čtvrtečním usnesení.

Datum: 30.4.2015

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]