S výchovou zdravotnického personálu musíme aktivněji začít už ve školách

Resort krajského zdravotnictví řídí náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová. V rozhovoru pro Magazín 21 jsme se jí zeptali, jakým výzvám aktuálně čelí nemocnice založené Zlínským krajem, na čem nyní pracují a jaké novinky chystají.Paní náměstkyně, co aktuálně řešíte ve zdravotnictví?

Po dvou letech covidem vyvolaného omezování plánované péče a extrémní zátěže některých oddělení se zdravotnictví vrací ke standardní péči o pacienty. Pokud je to jen trochu možné a v lidských silách, snaží se dohánět odložené plánované zákroky a vyšetření. Současně se řeší běžné provozní záležitosti, v běhu jsou důležité evropské projekty, jak pro nemocnice, tak pro zdravotnickou záchrannou službu, řeší se realizace i příprava dalších investic.Co vás, potažmo krajské zdravotnictví, nejvíce zaměstnává?

Krajské zdravotnictví se potýká se stejnými problémy, jako zdravotnictví v celé České republice a to je v první řadě zdravotnický personál. Nedostatek zdravotníků je problém, který nyní graduje i z důvodu populačního poklesu v devadesátých letech. Stát je sice za výchovu další generace zdravotníků zodpovědný, pojišťovny zase odpovídají za dostupnost péče svým pojištěncům, ale tuto klíčovou otázku musíme řešit i vlastními silami. Zkrátka, musíme být mnohem aktivnější než dosud ve výchově vlastního personálu a začít už ve školách. Chceme-li zachovat dostupnost péče ve stávajícím rozsahu, musíme do výchovy a vzdělávání zdravotníků investovat dlouhodobě, motivovat všechny, kdo se na vzdělávání podílejí nebo podílet mohou, ale dosud tak nečiní a samozřejmě se snažit o udržení stávajícího personálu i ve spolupráci s vedením měst a obcí. Důležitá je i spolupráce mezi zdravotnictvím a školstvím, i proto jsme svolali kulatý stůl odborníků z obou resortů, abychom si řekli, co můžeme udělat a zlepšit jako kraj a co musíme chtít po státu.Pokud se bavíme o investicích, jak pokračují akce v jednotlivých nemocnicích?

Investice pokračují podle plánu, který mají nemocnice dán. V Kroměřížské nemocnici jsme nedávno otevírali nové porodní sály a připravuje se přístavba pro příjmové ambulance a oční oddělení a další rekonstrukce chirurgického, gynekologického oddělení a operačních sálů. V Uherskohradišťské nemocnici se dokončuje plicní pavilon a připravuje se projekt na rekonstrukci takzvané staré interny. Vsetínská nemocnice má v provozu novou serverovnu, dokončen je výběr dodavatele na rekonstrukci objektu, kam se přesune z nevyhovujících prostor pracoviště hemodialýzy, a pokračují projekční práce na přístavbu pro umístění magnetické rezonance. Připravovat se bude i další velká investice, a to chirurgický pavilon. A samozřejmě klíčová investice v Krajské nemocnici Tomáše Bati, která vybrala dodavatele na projekční práce pro výstavbu centrálního pavilonu interních oborů a urgentního příjmu. Dále připravuje rekonstrukci i dalších objektů: hematologicko-transfuzního oddělení, hemodialýzy, centrálních operačních sálů a dalších. Doplním ještě velkou investici zdravotnické záchranné služby do výjezdové základny v Otrokovicích a nového operačního střediska ve Zlíně a výjezdové základny v Uherském Hradišti.Každá nemocnice tedy připravuje své investice do modernizace areálu...

Ano, modernizace nemocnic je nepřetržitý proces. Žádná stavba, a platí to i pro nemocniční objekty, není časuvzdorná a je zapotřebí neustále a průběžně investovat do oprav, údržby, reagovat na vývoj medicíny, technologií i nečekaných potřeb s dopady na způsob poskytování zdravotní péče. Své potřeby přinášejí i nové metody, třeba magnetická rezonance byla před nedávnem dostupná jen v několika nemocnicích v republice, dnes patří mezi prakticky běžná vyšetření. Před několika lety se naopak zavírala infekční oddělení, dnes vidíme, že infekční choroby se opět vracejí na scénu a je to zapotřebí brát velmi vážně. A podobných příkladů bychom našli jistě mnoho.