MUDr. Olga Sehnalová MBA

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, je původním povoláním lékařka. V devadesátých letech pracovala jako výzkumnice v oblasti biomedicínského inženýrství na univerzitě v americkém Salt Lake City.

Po ukončení studií na lékařské fakultě nastoupila jako lékařka ve své rodné Kroměříži, kde působila na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zdejší nemocnice. V politice se aktivně pohybuje od konce devadesátých let, kdy byla zvolena do zastupitelstva města Kroměříže. Z komunální politiky od té doby nikdy neodešla, je tak neustále v kontaktu s problémy svého regionu a jeho obyvatel. V roce 2009 se kvůli svému zvolení do Evropského parlamentu za ČSSD vzdala pozice místostarostky. V České republice působila v řadě veřejných funkcí, mj. jako předsedkyně Národní sítě Zdravých měst ČR a členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

V Bruselu vešla ve známost zejména jako neúnavná bojovnice proti dvojí kvalitě výrobků v Evropě. Svoje tažení proti této praktice zahájila již v roce 2011, kdy s uvedeným problémem poprvé (a jako první) přišla do Evropského parlamentu. Od té doby se dvojí kvalitě výrobků soustavně věnuje – byla to právě ona, kdo tématu během let otevřel dveře do jeho zákonné úpravy. V roce 2017 jí díky tomu prestižní mezinárodní magazín pro politiku Politico.eu zařadil do přehledu osobností, které v nadcházejícím roce nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě. Významně se také angažuje v oblasti dopravy, bezpečnosti silničního provozu a práv cestujících. V uplynulých letech stála za úpravou zavedení systému tísňového volání eCall v Evropě. Známý je i její boj za práva lidí s postižením, mj. z pozice předsedkyně parlamentní meziskupiny a důsledně i v rámci projednávané legislativy.

V současné době je předsedkyní spolku Evropa doma z.s. a věnuje se kulturní, vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti unijních politik zejména práv spotřebitelů a práv osob s postižením. Organizuje pravidelné Evropské dny představující předsednické země Rady EU.

Olga Sehnalová hovoří plynně anglicky, k její jazykové výbavě patří i francouzština a ruština. Od školních let se věnuje tenisu, dříve i závodně. Ve volném čase ráda jezdí na kole, chodí do přírody, cestuje. Má ráda folklór z Hané, Slovácka, Valašska nebo odjinud.

Moje články