MUDr. Olga Sehnalová MBA

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, je původním povoláním lékařka. V devadesátých letech spolupracovala na výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství na univerzitě v americkém Salt Lake City.

Po ukončení studií na lékařské fakultě nastoupila jako lékařka ve své rodné Kroměříži, kde působila na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zdejší nemocnice. V politice se aktivně pohybuje od konce devadesátých let, kdy byla zvolena do zastupitelstva města Kroměříže. Z komunální politiky od té doby nikdy neodešla, je tak neustále v kontaktu s problémy svého regionu a jeho obyvatel. V roce 2009 se kvůli svému zvolení do Evropského parlamentu za ČSSD vzdala pozice místostarostky. V České republice působila v řadě veřejných funkcí, mj. jako předsedkyně Národní sítě Zdravých měst ČR a členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

V Bruselu vešla ve známost zejména jako neúnavná bojovnice proti dvojí kvalitě výrobků v Evropě. Svoje tažení proti této praktice zahájila již v roce 2011, kdy s uvedeným problémem poprvé a jako první přišla do Evropského parlamentu. Byla to právě ona a její soustavná politická aktivita, kdo tématu během let otevřel dveře do jeho zákonné úpravy. V roce 2017 jí díky tomu prestižní mezinárodní magazín pro politiku Politico.eu zařadil do přehledu osobností, které v nadcházejícím roce nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě. Významně se angažovala zejména v agendě ochrany spotřebitelů a v oblasti prosazování práv lidí s postižením, mj. z pozice předsedkyně parlamentní skupiny i v rámci projednávané legislativy. V oblasti dopravy se věnovala zejména bezpečnosti silničního provozu, ať již v legislativní práci nebo v rámci osvětové činnosti. Vzhledem ke svým výrazným aktivitám na tomto poli v Evropském parlamentu vystoupila v roce 2018 na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

V roce 2020 kandidovala jako lídryně kandidátky České strany sociálně demokratické do zastupitelstva Zlínského kraje, získala mandát zastupitelky a působí jako náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví.

Olga Sehnalová hovoří plynně anglicky, k její základní jazykové výbavě patří i francouzština, němčina a ruština. Od školních let se věnuje tenisu, dříve i závodně. Ve volném čase ráda jezdí na kole, chodí do přírody, cestuje. Má ráda folklór z rodné Hané i odjinud.

Moje články