Proč ten spěch, pánové Čunku a Gazdíku?

Překotné rozhodnutí Rady Zlínského kraje o vítězi zakázky na projektanta nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je dalším projevem arogance současného vedení kraje. Ukazuje zjevné obavy hejtmana z výsledku podzimních krajských voleb, protože teprve volby rozhodnou o osudu tohoto megalomanského projektu.

Je třeba připomenout, že způsob zadání zakázky stále posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který v této věci dosud pravomocně nerozhodl.

Sociální demokraté s podporou Zelených s výstavbou nemocnice ve Zlíně- Malenovicích zásadně nesouhlasí a po krajských volbách tento nezodpovědný projekt zastavíme. 

Naším programem je stabilizace krajského zdravotnictví a rozvoj všech nemocnic v kraji dle platného generelu, urychlená obnova stavebního povolení na modernizaci interny ve stávajícím areálu KNTB s možností využití evropských dotací. 

Volební program je pro nás závazkem, ne kusem papíru, jak to předvedlo současné vedeni kraje, které nemá k výstavbě nemocnice v Malenovicích s nedozírnými dopady do krajského rozpočtu a na krajské zdravotnictví od voličů žádný mandát.

Projekt za více než 350milionů Kč je další škoda v řádu stovek milionů Kč, která půjde na vrub současného hejtmana a jeho věrné většiny v Radě a Zastupitelstvu Zlínského kraje. 

Audit smluv uzavřených krajem a krajem zřizovanými organizacemi, bude prvním krokem nového vedení kraje, pokud Sociální demokracie dostane důvěru voličů.