Očkování v kraji, máme společný cíl

Každý, kdo chce šířit osvětu o očkování proti koronaviru mezi lidmi, je vítán a tedy i kroměřížský pan místostarosta Krejčíř v případě očkování ve Zlínském kraji. Jsem ráda, že je aktivní a přispívá tak ke společné práci jako koaliční partner na kraji.

Je ale stejně tak důležité, aby šly lidem informace úplné, ověřené a správné. Podávat jiné nemá smysl. Pokud jsme až sem ve shodě, pak se shodneme doufám i na tom, že očkovací strategií České republiky se musí řídit a respektovat ji i Zlínský kraj. V tomto pořadí, ne obráceně. Jinak to není možné. Celostátní oficiálně schválená strategie očkování totiž určuje, kdo a za jakých podmínek vůbec může očkovat i která skupina příjde na řadu dřív a která později.

Hejtman Radim Holiš je podle strategie tím, kdo operaci očkování v kraji řídí jako předseda krajského krizového štábu. Komunikuje s vládou, dalšími hejtmany, se starosty obcí s rozšířenou působností v kraji a také s médiii právě proto, aby byl výstup jednotný a správný. I na tom záleží úspěch celého očkování.

Hejtman Holiš proto také rozhodl, že se každou středu se starosty obcí s rozšířenou působností, včetně Kroměříže, koná videokonference, kde se prezentují aktuální přesné informace nejen o stavu očkování a covidu, ale také odpovídá na dotazy starostů a jejich zástupců, pokud nějaké mají.

Pozadí organizace očkování je dílem mnoha lidí a není na veřejnosti vidět. Není pro to důvod. Dílčí informace a nehotové pokyny dělají spíš chaos. Podstatný je výsledek. Právě proto, aby komunikace byla pokud možno jednotná, byl na požadavek Ministerstva zdravotnictví Radou Zlínského kraje schválen tzv. krajský koordinator očkování, kterým je ing. Jiří Lučan, člověk s erudicí bezpečnostního managementu. Je to úloha složita, protože otázky, dobré rady a dobře míněné postřehy ohledně toho či onoho k očkování na něj mají denně desítky lidí. Proto se nejužší tým pana ing. Lučana rozšířil ještě o pracovnici tiskového odboru, protože není v lidských silách na všechno odpovídat sám. Pan ing. Lučan pracuje s úzkým týmem lidí, odborníků z terénu i úředníků napřklad z odboru sociálního, zdravotního, školského, IT, atd. kteří zařizují a zjišťují potřebné informace v jednotlivých okresech. Ing. Lučan jako krajský koordinátor očkování je garantem toho, že ve Zlínském kraji se postupuje striktně podle celostátní strategie. Jinak se celý systém rozpadne.

Celostátní strategie se připomínkovala odbornou veřejností i jednotlivými kraji od konce loňského roku, opravdu to není jednoduchá věc a hlavně má v sobě pro každý kraj dvě podstatné neznámé: kolik očkovací látky a kdy opravdu do jednotlivých krajů příjde a jaký bude zajem o dobrovolné očkování mezi lidmi v různých profesních a věkových skupinách. Informace, kolik by mělo přijít vakcín do kraje v prvním čtvrtletí, přišla na kraj z ministerstva zdravotnictví o víkendu. Ani to ale není konečné číslo. Může jí být více, méně snad ne. Ale...Tyto vakcíny jsou určeny nyní jen a pouze na očkování tzv. prioritních skupin označených jako 1A, které jasně definuje právě celostátní strategie. Veškerá vakcína, která dorazí do kraje, konkrétně do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, se musí následně rozdělit podle okresů těm, kdo se chtějí nechat očkovat z řad zdravotníků, klientů a pracovníků sociálních služeb a seniorů nad 80 let. A to tak, aby se neznehodnotila. Jde doslova o jednotlivé ampulky. Zatím se nemocnicím daří vyočkovat bez prodlevy všechnu vakcînu.

Na poslední videokonferenci se starosty je hejtman Holiß žádal o trpělivost, aby spíše uklidňovali pochopitelnou nervozitu svých občanů, protože očkovací látky je zatím v republice málo a očkování veřejnosti příjde na řadu mnohem, o několik měsíců, později. Pro veřejnost byla krajem zřízena informační telefonní linka k očkování.

Všichni, aspoň tedy doufám, máme stejný zájem, aby očkování probíhalo hladce a abychom se společně covidu co nejdříve zbavili. Děkuji každému, kdo přiloží ruku a mysl k dîlu.