Alarm směrem k vedení nemocnice a kraje

Na minulém kroměřížském zastupitelstvu jsme se dozvěděli alarmující informace ohledně chybějícího personálu na dvou klíčových odděleních kroměřížské nemocnice a to na interně a neurologii. Že je situace dlouhodobě neudržitelná, kdy je provoz na hraně fyzických a psychických sil zbylého personálu, se ví delší dobu a ví to i management. Přesto jsme se nedozvěděli, jaký má vedení plán a jak bude nastalou situaci řešit. Mluvíme o tom managementu, který přišel s hejtmanem Čunkem jako ten, který umí, který je lepší než ten odvolaný. Ne, zjevně lepší není. 

Interna a neurologie jsou zásadní obory, o které se opírají další oddělení. Tohle je pro nemocnici skutečně akutní věc, priorita priorit, kterou musí management vyřešit. K čemu by tam jinak byl...Může sice zadávat studie krásných přístaveb a monobloků, pořizovat nejmodernější informační systémy, ale bez zdravotníků to jaksi postrádá smysl. 

Kroměřížská nemocnice poskytuje péči pro zhruba 110 tisíc obyvetel tohoto regionu. Každým rokem projde ambulancemi téměř 250 tisíc případů a je zde hospitalizováno okolo 20 tisíc pacientů. Připomeňme i poskytování akutní péče pro sousední psychiatrickou léčebnu. Tohle není žádná malá nemocnice. 

Personální politika je jemná síť vztahů a je i o budování důvěry a respektu mezi vedením a zaměstnanci. Vedením, které k nemocnici a lidem, kteří v ní pracují, bude mít vztah a bude dělat všechno proto, aby prosperovala, nejen ekonomicky, ale i mezilidskými vztahy. I to hraje roli, a ne malou, zda odejít či zůstat. Hlídání, co kdo píše na facebooku a jestli se odváží říct, co se mu nelíbí, na té důvěře moc nepřidají.

Bez lékařů a sester a dalších zdravotníků je to celé k ničemu, ať se dělají jaké chtějí velkolepé plány. Držet oddělení v chodu za cenu enormního osobního nasazení a přetížení zbývajících lékařů opravdu není vizitkou úspěšného managementu. Ten si musí být v prvé řadě vědom, že udržení personálu a získávání nového musí dostat přednost před vším ostatním. Dlouhodobě, stále a aktivně. Pokud je tedy zadáním managementu skutečně fungující nemocnice.

PS. Inzerát na webu nemocnice, při vší úctě, nepovažuji za nabídku zaměstnání, která odpovídá nálehavosti situace

PPS. Když už pan hejtman Čunek s panem dr. Maráčkem podepsali před dvěma lety tu petici proti omezování péče v kroměřížské nemocnici, tak co začít tím, že seženou lékaře na tato dvě klíčová oddělení, aby se péče pod jejich vedením omezovat nemusela?