Záruka pro mladé lidi (rozprava)

Datum: 14.1.2013

© European Parliament, 2015

Vážený pane předsedající, Evropa si nemůže dovolit ztratit generaci mladých lidí. Čísla o nezaměstnanosti mladých v Evropě jsou hrozivá. Ve třinácti členských státech dosáhla více než 25 %. Jsou země, kde přesahuje 55 %. Celkem je v Evropské unii bez práce 5,5 milionu mladých lidí. To nejsou čísla, to jsou osudy lidí v rozpuku sil a produktivního života. To nás nemůže nechat netečnými.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane předsedající, Evropa si nemůže dovolit ztratit generaci mladých lidí. Čísla o nezaměstnanosti mladých v Evropě jsou hrozivá. Ve třinácti členských státech dosáhla více než 25 %. Jsou země, kde přesahuje 55 %. Celkem je v Evropské unii bez práce 5,5 milionu mladých lidí. To nejsou čísla, to jsou osudy lidí v rozpuku sil a produktivního života. To nás nemůže nechat netečnými. Jistě, můžeme čekat, až se ekonomická situace zlepší, čekat na růst, který s sebou přinese pracovní místa. To ale může být pro miliony mladých Evropanů pozdě. Navíc politika plošných škrtů toto čekání prodlužuje. Jakkoliv jsou slyšet i skeptické hlasy o smysluplnosti nástroje záruk pro mladé lidi, který by jim usnadnil získat zaměstnání, návrh na zavedení takového nástroje velmi vítám. Situace je skutečně naléhavá. Fungování tohoto nástroje musí být ovšem prodiskutované zejména se všemi místními aktéry praxe, aby to byl nástroj efektivní, skutečně praktický, o jehož smyslu nebude mít nikdo pochyb.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]