Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Datum: 16.6.2010

© European Parliament, 2015

Květnové a červnové povodně, které postihly rozsáhlou část Evropy včetně České republiky se staly jedním z bodů programu jednání Evropského parlamentu ve dnech 14. a 17. června ve Štrasburku. V rozpravě o záplavách ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku vystoupila se svým příspěvkem ve středu 16. června i Olga Sehnalová.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane předsedající, paní komisařko,vážené kolegyně a kolegové, nedávné povodně ve střední Evropě zanechaly obrovské škody, stály lidské životy. Pomoc Evropské unie, pokud bude poskytnuta, a já věřím tomu, že ano, by měla být spolu s národními zdroji zaměřena nejen na obnovu zničené infrastruktury, ale v dlouhodobém horizontu primárně na realizaci protipovodňových opatření v úzké přeshraniční koordinaci. Všechna opatření musí směřovat k tomu, aby se obdobné katastrofy již neopakovaly, a pokud ano, aby jejich dopad byl co nejmenší. Vždyť stejně ničivou povodeň zažívá Morava, východní část České republiky, znovu po 13 letech od své obnovy. Povodně jsou však také příležitostí k důsledné rozvaze o tom, jaký typ protipovodňových opatření bude nejefektivnější, šetrný k přírodě a obyvatelům. Záplavy se staly celoevropským problémem, včera střední Evropa, dnes jižní Francie. Je proto namístě zamyslet se nad evropskou protipovodňovou strategií. Evropská unie by měla být nezávislým moderátorem této diskuse a konzultantem napomáhajícím nalézt co neúčinnější řešení.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]