Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Datum: 16.6.2010

© European Parliament, 2015

Květnové a červnové povodně, které postihly rozsáhlou část Evropy včetně České republiky se staly jedním z bodů programu jednání Evropského parlamentu ve dnech 14. a 17. června ve Štrasburku. V rozpravě o záplavách ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku vystoupila se svým příspěvkem ve středu 16. června i Olga Sehnalová.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane předsedající, paní komisařko,vážené kolegyně a kolegové, nedávné povodně ve střední Evropě zanechaly obrovské škody, stály lidské životy. Pomoc Evropské unie, pokud bude poskytnuta, a já věřím tomu, že ano, by měla být spolu s národními zdroji zaměřena nejen na obnovu zničené infrastruktury, ale v dlouhodobém horizontu primárně na realizaci protipovodňových opatření v úzké přeshraniční koordinaci. Všechna opatření musí směřovat k tomu, aby se obdobné katastrofy již neopakovaly, a pokud ano, aby jejich dopad byl co nejmenší. Vždyť stejně ničivou povodeň zažívá Morava, východní část České republiky, znovu po 13 letech od své obnovy. Povodně jsou však také příležitostí k důsledné rozvaze o tom, jaký typ protipovodňových opatření bude nejefektivnější, šetrný k přírodě a obyvatelům. Záplavy se staly celoevropským problémem, včera střední Evropa, dnes jižní Francie. Je proto namístě zamyslet se nad evropskou protipovodňovou strategií. Evropská unie by měla být nezávislým moderátorem této diskuse a konzultantem napomáhajícím nalézt co neúčinnější řešení.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]