Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (rozprava)

Datum: 13.11.2017

© European Parliament, 2015

Vážená paní komisařko, pane předsedající, přesto, že se bezpečnost silničního provozu v Evropské unii za posledních deset let výrazně zlepšila a počet úmrtí na silnicích klesl téměř o polovinu

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážená paní komisařko, pane předsedající, přesto, že se bezpečnost silničního provozu v Evropské unii za posledních deset let výrazně zlepšila a počet úmrtí na silnicích klesl téměř o polovinu, stále hovoříme o více než 25 tisících obětech dopravních nehod. V poslední době navíc statistiky ukazují, že se nedaří snižovat počty úmrtí a vážně zraněných osob v souladu s našimi dlouhodobými cíli. Dopravní nehodovost je dána řadou faktorů a jejich kombinací. Od chování a chyb účastníků silničního provozu, kam řadím i únavu, stres, rozptylování při jízdě i jízdu pod vlivem alkoholu a návykových látek, po prosazování pravidel, vzdělávání a výchovu. Svůj vliv má stav infrastruktury, bezpečnost vozidel i efektivní ponehodová péče. Tato zpráva se zabývá především návrhy na zlepšení bezpečnosti vozidel, která by měla reagovat na pokrok v technologickém vývoji a využít dalších možností k zabránění dopravním nehodám nebo ke zmírnění jejich následků. Připomínám, že na začátku tohoto volebního období jsme tak například schválili instalování systému eCall do všech nových modelů automobilů od 1. dubna příštího roku. Byl to Evropský parlament a některé členské státy, mezi kterými byla i Česká republika, který stál v čele této iniciativy. Do kategorie inovací v bezpečnosti vozidel patří nepochybně asistenční systémy řidiče. Například automatický systém nouzového brždění s rozpoznáváním chodců a cyklistů může pomoci snížit počty nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří představují 30 % oběti´ smrtelných dopravních nehod. Zranitelných účastníků silničního provozu se do značné míry týká i systém ke zmenšení mrtvého úhlu u nákladních vozidel. Kromě asistenčních systémů lze vyšší bezpečnost zajistit změnou designu přední a zadní částí u těžkých nákladních vozidel, autobusů nebo autokarů. Zlepšení výhledu může pomoci řidičům lépe vyhodnocovat situaci na silnici, zabránit nárazu nebo zmírnit jeho následky. To se projeví zvláště v případech, kdy dochází ke střetu s cyklisty nebo chodci, pro které může mít takovýto střet fatální následky. Stále platí, že největšími zabijáky na evropských silnicích jsou nepřiměřená rychlost, alkohol, nezapnuté bezpečnostní pásy, proto podporujeme iniciativy, které se týkají těchto rizikových faktorů. Věřím, že Komise zohlední návrhy obsažené v této zprávě v připravované revizi nařízení o obecné bezpečnosti, které plánuje předložit na začátku příštího roku. A doufám, že nebude mít zpoždění. Vážené kolegyně a kolegové, přese všechna opatření, o kterých dnes mluvíme, tím nejdůležitějším je, abychom jako společnost vnímali dopravní nehody s mrtvými a těžce zraněnými jako něco nepřijatelného, co se může a musí změnit. V neděli si budeme připomínat Světový den obětí dopravních nehod. Připomínat si tato každodenní neštěstí nestačí.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]