Správa a partnerství na jednotném trhu

Datum: 6.4.2011

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, jsem přesvědčena o tom, že klíčovými slovy pro úspěšný jednotný vnitřní trh jsou informovanost a důvěra občanů. To ovšem předpokládá mimo jiné komunikaci, která bude občanům přístupná a pochopitelná.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, jsem přesvědčena o tom, že klíčovými slovy pro úspěšný jednotný vnitřní trh jsou informovanost a důvěra občanů. To ovšem předpokládá mimo jiné komunikaci, která bude občanům přístupná a pochopitelná. Chtěla bych opět apelovat na Komisi, aby se skutečně zamyslela nad způsobem, jakým občanům vysvětluje své záměry. Přitom i samotná veřejná konzultace dokumentu o jednotném vnitřním trhu ukázala, co si lidé žádají a kde vidí největší slabiny evropské integrace. Jako hlavní prioritu označila většina lidí návrh číslo 48, kterým se Komise zavazuje, že posílí konzultace a dialog s občanskou společností. Zvláštní pozornost pak bude věnovat zohlednění názorů spotřebitelů v připravované legislativě. Věřím, že výsledky veřejných konzultací budou brány v potaz i v tomto případě. Chtěla bych na závěr poděkovat a poblahopřát všem zpravodajům a vám pane komisaři přeji hodně sil do další práce.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]