Správa a partnerství na jednotném trhu

Datum: 6.4.2011

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, jsem přesvědčena o tom, že klíčovými slovy pro úspěšný jednotný vnitřní trh jsou informovanost a důvěra občanů. To ovšem předpokládá mimo jiné komunikaci, která bude občanům přístupná a pochopitelná.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, jsem přesvědčena o tom, že klíčovými slovy pro úspěšný jednotný vnitřní trh jsou informovanost a důvěra občanů. To ovšem předpokládá mimo jiné komunikaci, která bude občanům přístupná a pochopitelná. Chtěla bych opět apelovat na Komisi, aby se skutečně zamyslela nad způsobem, jakým občanům vysvětluje své záměry. Přitom i samotná veřejná konzultace dokumentu o jednotném vnitřním trhu ukázala, co si lidé žádají a kde vidí největší slabiny evropské integrace. Jako hlavní prioritu označila většina lidí návrh číslo 48, kterým se Komise zavazuje, že posílí konzultace a dialog s občanskou společností. Zvláštní pozornost pak bude věnovat zohlednění názorů spotřebitelů v připravované legislativě. Věřím, že výsledky veřejných konzultací budou brány v potaz i v tomto případě. Chtěla bych na závěr poděkovat a poblahopřát všem zpravodajům a vám pane komisaři přeji hodně sil do další práce.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]