Registrační doklady vozidel - Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii - Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 2

Datum: 1.7.2013

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, já v těch svých závěrečných minutách bych ráda zejména poděkovala za zajímavou debatu i všechny příspěvky, byť se týkaly zejména ostatních částí balíčku.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, já v těch svých závěrečných minutách bych ráda zejména poděkovala za zajímavou debatu i všechny příspěvky, byť se týkaly zejména ostatních částí balíčku. Jsem přeci jen ráda, že u některých kolegů zazněla otázka zabezpečení nákladu, kterou i já samozřejmě považuji za nesmírně závažnou. O zařazení či nezařazení vozidel kategorie N1 rozhodneme zítra hlasováním. Nicméně dovolte mi, abych poděkovala ostatních kolegům, zpravodajům a samozřejmě také stínovým zpravodajům za skutečně konstruktivní a dobrou spolupráci při přípravě tohoto balíčku. Jsem přesvědčena, že jsme plně dostáli závazku, aby výsledkem našeho společného úsilí byl skutečně konzistentní balíček založený na jednotném základu. Stejně jako kolega Kuhn se budu těšit na spolupráci s litevským předsednictvím při schvalování jeho konečné podoby a věřím, a to zaznělo z úst mnoha kolegů, že bezpečnost silničního provozu a snižování nehodovosti na evropských silnicích zůstane i nadále jednou z našich priorit v dopravní oblasti.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]