Provádění směrnice o službách (rozprava)

Datum: 14.2.2011

© European Parliament, 2015

Provádění směrnice o službách

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, jednotný trh služeb v Evropě stále nenaplňuje svůj potenciál. Výrazné zlepšení měla přinést směrnice o službách, jejímž cílem mělo být odstranění bariér poskytování služeb napříč Evropou. Bohužel se tak zatím neděje. Proto vítám zprávu paní poslankyně Gebhardtové. Ztotožňuji se s názorem, že je zapotřebí účinně působit na členské státy, aby zrychlily zapracování směrnice do svých národních předpisů a plně ji dokončily. Ale za stejně důležité považuji to, aby se malé a střední firmy a živnostníci dozvěděli, že vůbec existují místa, která jim jsou schopna pomoci s jejich podnikáním v oblasti služeb. Za klíčový aspekt proto považuji zviditelnění jednotných kontaktních míst. Z tohoto důvodu jsem se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřila především na nutnost intenzivní informační kampaně na podporu tohoto projektu. Ta by měla být zaměřena na všechny zúčastněné strany, včetně orgánů veřejné správy. Evropská unie může mít ty nejlepší úmysly, připravit tu nejlepší legislativu a podpůrná opatření, které mohou dokonce všechny státy implementovat, jak nejlépe dovedou, ale pokud se o tom firmy a živnostníci nedozvědí, výsledek bude vždy rozpačitý. I v rámci aktu pro jednotný vnitřní trh se snažíme přizpůsobit Evropu nejen občanům a spotřebitelům, ale také firmám a živnostníkům. Proto jim naslouchejme, ale především jim dávejme dostatek přístupných informací.

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]