Provádění směrnice o službách (rozprava)

Datum: 14.2.2011

© European Parliament, 2015

Provádění směrnice o službách

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, jednotný trh služeb v Evropě stále nenaplňuje svůj potenciál. Výrazné zlepšení měla přinést směrnice o službách, jejímž cílem mělo být odstranění bariér poskytování služeb napříč Evropou. Bohužel se tak zatím neděje. Proto vítám zprávu paní poslankyně Gebhardtové. Ztotožňuji se s názorem, že je zapotřebí účinně působit na členské státy, aby zrychlily zapracování směrnice do svých národních předpisů a plně ji dokončily. Ale za stejně důležité považuji to, aby se malé a střední firmy a živnostníci dozvěděli, že vůbec existují místa, která jim jsou schopna pomoci s jejich podnikáním v oblasti služeb. Za klíčový aspekt proto považuji zviditelnění jednotných kontaktních míst. Z tohoto důvodu jsem se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřila především na nutnost intenzivní informační kampaně na podporu tohoto projektu. Ta by měla být zaměřena na všechny zúčastněné strany, včetně orgánů veřejné správy. Evropská unie může mít ty nejlepší úmysly, připravit tu nejlepší legislativu a podpůrná opatření, které mohou dokonce všechny státy implementovat, jak nejlépe dovedou, ale pokud se o tom firmy a živnostníci nedozvědí, výsledek bude vždy rozpačitý. I v rámci aktu pro jednotný vnitřní trh se snažíme přizpůsobit Evropu nejen občanům a spotřebitelům, ale také firmám a živnostníkům. Proto jim naslouchejme, ale především jim dávejme dostatek přístupných informací.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]