Provádění směrnice o službách (rozprava)

Datum: 14.2.2011

© European Parliament, 2015

Provádění směrnice o službách

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, jednotný trh služeb v Evropě stále nenaplňuje svůj potenciál. Výrazné zlepšení měla přinést směrnice o službách, jejímž cílem mělo být odstranění bariér poskytování služeb napříč Evropou. Bohužel se tak zatím neděje. Proto vítám zprávu paní poslankyně Gebhardtové. Ztotožňuji se s názorem, že je zapotřebí účinně působit na členské státy, aby zrychlily zapracování směrnice do svých národních předpisů a plně ji dokončily. Ale za stejně důležité považuji to, aby se malé a střední firmy a živnostníci dozvěděli, že vůbec existují místa, která jim jsou schopna pomoci s jejich podnikáním v oblasti služeb. Za klíčový aspekt proto považuji zviditelnění jednotných kontaktních míst. Z tohoto důvodu jsem se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřila především na nutnost intenzivní informační kampaně na podporu tohoto projektu. Ta by měla být zaměřena na všechny zúčastněné strany, včetně orgánů veřejné správy. Evropská unie může mít ty nejlepší úmysly, připravit tu nejlepší legislativu a podpůrná opatření, které mohou dokonce všechny státy implementovat, jak nejlépe dovedou, ale pokud se o tom firmy a živnostníci nedozvědí, výsledek bude vždy rozpačitý. I v rámci aktu pro jednotný vnitřní trh se snažíme přizpůsobit Evropu nejen občanům a spotřebitelům, ale také firmám a živnostníkům. Proto jim naslouchejme, ale především jim dávejme dostatek přístupných informací.

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Aktuálně ke dvojí kvalitě služeb

20.3.2019 | Už zítra proběhne mezi vyjednavači Evropského parlamentu a ministry průmyslu členských států EU, zastoupenými Rumunskem, závěrečné jednání o podobě zákona, který má zamezit dvojí kvalitě. Existuje reálná možnost, že úplný ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]