Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)

Datum: 8.9.2015

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, paní komisařko, dovolte mi především poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Jako stínová zpravodajka původní zprávy o bíle knize o dopravě z roku 2011

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, paní komisařko, dovolte mi především poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Jako stínová zpravodajka původní zprávy o bíle knize o dopravě z roku 2011souhlasím s postojem zpravodaje, že k vytvoření jednotného dopravního prostoru, který využívá efektivních a udržitelných zdrojů, je v prvé řadě nutné propojit dopravní sítě ve všech regionech Evropské unie a integrovat jednotlivé druhy dopravy. Při budování transevropských dopravních sítí je potřeba dbát na stále převažující rozdíly v infrastruktuře mezi různými regiony, starými a novými členskými státy a zásadně zlepšit přeshraniční spojení. Jsem velmi ráda, že se zpráva věnuje otázkám bezpečnosti silničního provozu, kde navrhuje přijetí cíle snížení počtu vážně zraněných účastníků dopravních nehod. A také zmiňuje témata zlepšování dostupnosti a přístupnosti veřejné dopravy, posilování práv cestujících a zabývá se sociálními podmínkami pracovníků v dopravě. Z těchto důvodů zprávu podpořím a ještě jednou děkuji všem, kdo se na ní podíleli.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]