Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)

Datum: 8.9.2015

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, paní komisařko, dovolte mi především poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Jako stínová zpravodajka původní zprávy o bíle knize o dopravě z roku 2011

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, paní komisařko, dovolte mi především poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vynikající odvedenou práci. Jako stínová zpravodajka původní zprávy o bíle knize o dopravě z roku 2011souhlasím s postojem zpravodaje, že k vytvoření jednotného dopravního prostoru, který využívá efektivních a udržitelných zdrojů, je v prvé řadě nutné propojit dopravní sítě ve všech regionech Evropské unie a integrovat jednotlivé druhy dopravy. Při budování transevropských dopravních sítí je potřeba dbát na stále převažující rozdíly v infrastruktuře mezi různými regiony, starými a novými členskými státy a zásadně zlepšit přeshraniční spojení. Jsem velmi ráda, že se zpráva věnuje otázkám bezpečnosti silničního provozu, kde navrhuje přijetí cíle snížení počtu vážně zraněných účastníků dopravních nehod. A také zmiňuje témata zlepšování dostupnosti a přístupnosti veřejné dopravy, posilování práv cestujících a zabývá se sociálními podmínkami pracovníků v dopravě. Z těchto důvodů zprávu podpořím a ještě jednou děkuji všem, kdo se na ní podíleli.

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]