Program Spotřebitelé na období 2014- 2020 (rozprava)

Datum: 14.1.2014

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, program Spotřebitelé na období 2014 až 2020 je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany spotřebitelů v Evropě. Má-li evropský vnitřní trh správně fungovat a podnítit hospodářský růst, potřebuje k tomu informované spotřebitele, kteří budou vnitřnímu trhu věřit.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, program Spotřebitelé na období 2014 až 2020 je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany spotřebitelů v Evropě. Má-li evropský vnitřní trh správně fungovat a podnítit hospodářský růst, potřebuje k tomu informované spotřebitele, kteří budou vnitřnímu trhu věřit. Vítám zejména finanční podporu spolupráce spotřebitelských organizací a vytváření jejich sítí ke společnému postupu proti nekalým obchodním praktikám v celé Evropské unii. Zkušenosti ukazují, jak je koordinovaná spolupráce mezi donucovacími orgány a sdruženími spotřebitelů nezbytná pro potírání protiprávního jednání na vnitřním trhu. Neméně důležitá role nezávislých spotřebitelských organizací spočívá ve zlepšení vzdělávání, informovanosti a povědomí spotřebitelů o jejich právech, a to především v zemích, ve kterých není spotřebitelské sebevědomí ještě dostatečně rozvinuto. Zajištění odpovídající finanční podpory je pro naplnění těchto cílů klíčové. A samozřejmě bych ráda poděkovala jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům za odvedenou práci.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]