Program Spotřebitelé na období 2014- 2020 (rozprava)

Datum: 14.1.2014

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, program Spotřebitelé na období 2014 až 2020 je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany spotřebitelů v Evropě. Má-li evropský vnitřní trh správně fungovat a podnítit hospodářský růst, potřebuje k tomu informované spotřebitele, kteří budou vnitřnímu trhu věřit.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, program Spotřebitelé na období 2014 až 2020 je jedním z důležitých nástrojů pro posílení úrovně ochrany spotřebitelů v Evropě. Má-li evropský vnitřní trh správně fungovat a podnítit hospodářský růst, potřebuje k tomu informované spotřebitele, kteří budou vnitřnímu trhu věřit. Vítám zejména finanční podporu spolupráce spotřebitelských organizací a vytváření jejich sítí ke společnému postupu proti nekalým obchodním praktikám v celé Evropské unii. Zkušenosti ukazují, jak je koordinovaná spolupráce mezi donucovacími orgány a sdruženími spotřebitelů nezbytná pro potírání protiprávního jednání na vnitřním trhu. Neméně důležitá role nezávislých spotřebitelských organizací spočívá ve zlepšení vzdělávání, informovanosti a povědomí spotřebitelů o jejich právech, a to především v zemích, ve kterých není spotřebitelské sebevědomí ještě dostatečně rozvinuto. Zajištění odpovídající finanční podpory je pro naplnění těchto cílů klíčové. A samozřejmě bych ráda poděkovala jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům za odvedenou práci.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]