Připravovaný letecký balíček

Datum: 11.11.2015

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, ráda bych se rovněž vyjádřila k připravovanému leteckému balíčku.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, ráda bych se rovněž vyjádřila k připravovanému leteckému balíčku. Většina z nás dobře ví, že letecký trh je jedním z nejvíce liberalizovaných trhů ve světě. Konkurence je obrovská. A rovněž není novinkou, že v rámci získávání konkurenčních výhod dochází k praktikám, které vedou k oslabování sociálních standardů. To se týká i současné neuspokojivé situace leteckých posádek, která je způsobena rovněž nejrůznějšími atypickými formami zaměstnávání. Sociální aspekty v letecké dopravě skutečně nesmíme podceňovat. Tím spíše, pokud by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy. Na důvěře cestujících v bezpečnost letecké dopravy bude především záviset jejich budoucnost.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]