Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Datum: 5.7.2011

© European Parliament, 2015

Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, chtěla bych v první řadě poblahopřát zpravodajce za její v pravdě houževnatou práci na této zprávě. Dosažený kompromis je třeba brát jako první krok, na který je nutno co nejdříve navázat. Za současného stavu si evropští řidiči v zahraniční připadají beztrestní a většinou i jsou. Přitom podle průzkumu Eurobarometru z června loňského roku je přeshraniční vymáhání předpisů třetí nejvyšší prioritou evropských občanů, pokud jde o bezpečnost na silnicích, a to po zkvalitnění dopravní infrastruktury a vymáhání dopravních předpisů na národní úrovni. Proto velmi podporuji stanovisko zpravodajky, aby Komise v co nejbližší době navrhla harmonizaci v oblasti vymáhání pravidel silničního provozu. Jedině tehdy, pokud nastavíme sankce na evropské úrovni, dosáhneme toho, že pravidla silničního provozu budou platit pro všechny řidiče bez výjimky. Kompromis, kterého jsme nyní dosáhli, je třeba přivítat. Výměna informací mezi členskými státy může významně pomoci při snižování počtu závažných dopravních nehod. Odhadovaných 5000 ušetřených obětí mluví za vše, a proto apeluji, abychom tento kompromis zítra podpořili.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]