Platební účty (rozprava)

Datum: 11.12.2013

© European Parliament, 2015

Pane komisaři, přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes již téměř nezbytností běžného života. Přesto to dosud není samozřejmost.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane komisaři, přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes již téměř nezbytností běžného života. Přesto to dosud není samozřejmost. Spotřebitelé v rámci Evropské unie, a mluvíme zhruba o 25ti milionech Evropanů, kteří základní platební účet, ač by chtěli, nemají – ať již studenti na zahraniční stáži nebo lidé, kteří působí krátkodobě pracovně v zahraničí – ti všichni se například potýkají s problémy, kdy si nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt. Chceme-li v Evropě podporovat mobilitu a sociální začleňování, přístup k základnímu platebnímu účtu musí být zajištěn pro všechny bez ohledu na finanční situaci, zaměstnanost, úvěrovou historii nebo místo pobytu. Tento návrh je proto krokem správným směrem. Jsem velmi ráda, že se v něm pamatuje i na ty, kteří bankovní účty již využívají. Pro spotřebitele bude například snazší porovnat poplatky za platební účty, a to napříč Evropskou unií. Jsem přesvědčena, že tento návrh, který se snaží reagovat na nerovné postavení spotřebitelů vůči bankovnímu sektoru, přiblíží jeho služby občanům a to je jen dobře. Děkuji všem, kteří se na zprávě podíleli.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]