Platební účty (rozprava)

Datum: 11.12.2013

© European Parliament, 2015

Pane komisaři, přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes již téměř nezbytností běžného života. Přesto to dosud není samozřejmost.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane komisaři, přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes již téměř nezbytností běžného života. Přesto to dosud není samozřejmost. Spotřebitelé v rámci Evropské unie, a mluvíme zhruba o 25ti milionech Evropanů, kteří základní platební účet, ač by chtěli, nemají – ať již studenti na zahraniční stáži nebo lidé, kteří působí krátkodobě pracovně v zahraničí – ti všichni se například potýkají s problémy, kdy si nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt. Chceme-li v Evropě podporovat mobilitu a sociální začleňování, přístup k základnímu platebnímu účtu musí být zajištěn pro všechny bez ohledu na finanční situaci, zaměstnanost, úvěrovou historii nebo místo pobytu. Tento návrh je proto krokem správným směrem. Jsem velmi ráda, že se v něm pamatuje i na ty, kteří bankovní účty již využívají. Pro spotřebitele bude například snazší porovnat poplatky za platební účty, a to napříč Evropskou unií. Jsem přesvědčena, že tento návrh, který se snaží reagovat na nerovné postavení spotřebitelů vůči bankovnímu sektoru, přiblíží jeho služby občanům a to je jen dobře. Děkuji všem, kteří se na zprávě podíleli.

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]