Olga Sehnalová v rozpravě k Evropské strategii pro Podunají

Datum: 20.1.2010

© European Parliament, 2015

Dne 20. ledna 2010 vystoupila Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, na plenárním zasedání s projevem k Evropské strategii pro Dunajský region, která upevňuje stávající programy spolupráce v tomto regionu a funguje po vzoru strategie EU pro region Baltského moře. Již v prosinci iniciovala Sehnalová spolu s vedoucím delegace ČSSD Jiřím Havlem a dalšími několika poslanci otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou na Evropskou komisi.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Evropská strategie pro dunajský region je důležitá pro rozvoj území celého dunajského povodí. Společných témat je velmi mnoho. Chtěla bych zde upozornit pouze na několik z nich, které jsou významné i pro země spadající do širšího pojetí dunajského regionu, jako je např. Česká republika. Jedním z nich je oblast vodního hospodářství včetně problematiky protipovodňové ochrany. Ničivé povodně se v tomto území vyskytují opakovaně, proto je integrovaný přístup v dané oblasti nezbytný. Dalším tématem jsou velké investiční aktivity, které by měly zajistit lepší dopravní propojení v území i jeho napojení na sousední regiony. V připravované revizi sítě TEN-T by bylo vhodné zohlednit i tento makroregionální aspekt. Jednotlivé projekty by si neměly konkurovat. Musí být jednoznačně určeny priority, projekty by měly mít udržitelný charakter šetrný k životnímu prostředí a jasnou podporu místní a regionální samosprávy i veřejnosti. Nikoliv izolované akce, ale spolupráce v území s nadregionální perspektivou může zajistit udržitelný rozvoj dunajského regionu do budoucna. Evropská strategie pro dunajský region může být současně i dobře srozumitelným a stabilizujícím rozvojovým rámcem jak pro členské země, tak pro země, které stojí mimo Evropskou unii, avšak mají snahu spolupracovat, ať již jako země kandidátské nebo na základě politiky sousedství.

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování

10.4.2019 |

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu ... pokračování

Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]