Městský rozvoj jako příspěvek k hospodářskému růstu - Úloha územního rozvoje v politice soudržnosti - Fond solidarity Evropské unie, jeho provádění a uplatňování - Úloha politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky

Datum: 14.1.2013

© European Parliament, 2015

Vážený pane předsedající, územní soudržnost je jedním z klíčových principů strategie Evropa 2020. Chceme-li být vůči evropským občanům věrohodní jako společenství solidarity, musíme podporu méně rozvinutých regionů jednoznačně hájit i při vyjednávání podoby politiky soudržnosti pro roky 2014 až 2020.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Vážený pane předsedající, územní soudržnost je jedním z klíčových principů strategie Evropa 2020. Chceme-li být vůči evropským občanům věrohodní jako společenství solidarity, musíme podporu méně rozvinutých regionů jednoznačně hájit i při vyjednávání podoby politiky soudržnosti pro roky 2014 až 2020. Jako stínová zpravodajka Výboru pro dopravu a cestovní ruch k fondům společného strategického rámce jsem kladla důraz právě na to, aby byl v souladu se zásadami územní a sociální soudržnosti podpořen rozvoj základní dopravní infrastruktury v méně rozvinutých regionech, o čemž hovoří i Bílá kniha o dopravě do roku 2050. To ovšem nebude možné bez zachování alespoň stávající úrovně financování politiky soudržnosti. Považuji proto za nepřijatelné, aby byly finance, které jsou určeny tzv. kohezním zemím, snižovány ve prospěch soutěže o tyto prostředky stylem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“, který navrhuje Komise u nástroje pro propojení Evropy (CEF). Méně rozvinuté regiony musí mít zachovánu možnost za předpokladu, že připraví kvalitní a transparentní projekty, čerpat celkové množství prostředků, které jim bude fondem soudržnosti vyhrazeno.

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]