Klamavé katalogové firmy

Datum: 9.6.2011

© European Parliament, 2015

Klamavé katalogové firmy (rozprava)

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Paní předsedající, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firem zůstávají i nadále vážným problémem. Jejich činnost je vždy založena především na obcházení zákona a na velmi špatné vymahatelnosti práva. Řada subjektů se z finančních důvodů na soudy ani neobrátí, množí se ale naopak i případy absurdních rozsudků založených na formalistickém přístupu soudních a dalších dozorových orgánů. Podvodníci však počítají především s nižší úrovní právních znalostí zodpovědných institucí a v řadě případů, bohužel, i s jejich nedostatečnou ochotou, odvahou a jistou pohodlností. Formalistický výklad zákona umožňuje nezasáhnout, tyto případy nepostihovat a umýt si ruce. Paradoxně to vede k ochraně zájmů podvodníků namísto ochrany jejich obětí. Otázka položená Komisi se správně ptá, jak k této záležitosti přistupují členské státy. Jak aplikovaly směrnici o klamavé a srovnávací reklamě? Bez aktivní a nejen formální role státu je tento problém skutečně neřešitelný a petice podvedených obětí budou přibývat. Přitom nejsme v této věci bezmocní.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]