Klamavé katalogové firmy

Datum: 9.6.2011

© European Parliament, 2015

Klamavé katalogové firmy (rozprava)

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Paní předsedající, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firem zůstávají i nadále vážným problémem. Jejich činnost je vždy založena především na obcházení zákona a na velmi špatné vymahatelnosti práva. Řada subjektů se z finančních důvodů na soudy ani neobrátí, množí se ale naopak i případy absurdních rozsudků založených na formalistickém přístupu soudních a dalších dozorových orgánů. Podvodníci však počítají především s nižší úrovní právních znalostí zodpovědných institucí a v řadě případů, bohužel, i s jejich nedostatečnou ochotou, odvahou a jistou pohodlností. Formalistický výklad zákona umožňuje nezasáhnout, tyto případy nepostihovat a umýt si ruce. Paradoxně to vede k ochraně zájmů podvodníků namísto ochrany jejich obětí. Otázka položená Komisi se správně ptá, jak k této záležitosti přistupují členské státy. Jak aplikovaly směrnici o klamavé a srovnávací reklamě? Bez aktivní a nejen formální role státu je tento problém skutečně neřešitelný a petice podvedených obětí budou přibývat. Přitom nejsme v této věci bezmocní.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]