Jednotný evropský dopravní prostor (rozprava)

Datum: 14.12.2011

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů evropské dopravní politiky. Vnímáme ji proto nejen jako materiál pro diskuzi, ale zejména jako rámec, ve kterém se budou pohybovat konkrétní cíle a kroky v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů evropské dopravní politiky. Vnímáme ji proto nejen jako materiál pro diskuzi, ale zejména jako rámec, ve kterém se budou pohybovat konkrétní cíle a kroky v krátkodobém a střednědobém horizontu. Proto ve zprávě vyzýváme Komisi ke konkrétnímu stanovení těchto cílů do roku 2020. Je přitom důležité vycházet ze současného stavu. Evropská dopravní politika musí jasně navazovat na předchozí dokumenty a stejně tak reflektovat výchozí stav infrastruktury ve všech členských státech. Ve výsledném návrhu proto apelujeme na Komisi, aby analýzu stávající situace představila co nejdříve, a to nejpozději do roku 2013. Nástroje evropské politiky soudržnosti musí i nadále podporovat rychlejší sbližování úrovně infrastruktury v členských zemích s důrazem na udržitelnost dopravy a její bezpečnost. Výsledný kompromis se zabývá i velmi důležitou oblastí, a to podmínkami pracovníků v dopravě. Tento sektor zaměstnává okolo 10 milionů osob, proto se musí jednat o důležitou součást našich úvah o dopravě. Ať již jde o kvalitu pracovních míst, bezpečnost práce, odbornou přípravu či vzdělávání. Doprava se bez lidí neobejde. Podmínky pro jejich práci proto musí odpovídat tomuto náročnému a zodpovědnému povolání a mají přímý dopad i na bezpečnost v dopravě. Efektivní spolupráce různých druhů dopravy je důležitou součástí budoucí dopravní politiky i dlouhodobých cílů EU v oblasti snižování emisí. Považuji proto za důležité, že jsme se v konečném kompromisu shodli na požadavku podporovat udržitelné druhy dopravy, a to na všechny vzdálenosti. Souhlasím současně s názorem Komise, že k dopravě na dlouhé vzdálenosti bychom měli přistupovat systémově na celoevropské úrovni. Na závěr bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho velké úsilí při vyjednávání přijatelných kompromisů a věřím, že výsledný návrh zítra schválíme velkou většinou.

Jak to vidím já
Sliby - chyby aneb salámová metoda začala?

Omezení péče v Kroměřížské nemocnici byrokratickým rozhodnutím od stolu začalo, navzdory všem předvolebním ujišťováním ze strany vedení kraje, že se k ničemu takovému nechystá. Tak už je to tady. V tichosti, bez fanfár a oslavných článků v Oknu do kraje. Od 1. ledna tak končí lůžková část očního oddělení. Občany Kroměříže a okolí by mělo zajímat, kdo a proč tak rozhodl, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]