Jednotný evropský dopravní prostor (rozprava)

Datum: 14.12.2011

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů evropské dopravní politiky. Vnímáme ji proto nejen jako materiál pro diskuzi, ale zejména jako rámec, ve kterém se budou pohybovat konkrétní cíle a kroky v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, vize Evropské komise do roku 2050 je důležitým dokumentem k nastavení budoucích směrů evropské dopravní politiky. Vnímáme ji proto nejen jako materiál pro diskuzi, ale zejména jako rámec, ve kterém se budou pohybovat konkrétní cíle a kroky v krátkodobém a střednědobém horizontu. Proto ve zprávě vyzýváme Komisi ke konkrétnímu stanovení těchto cílů do roku 2020. Je přitom důležité vycházet ze současného stavu. Evropská dopravní politika musí jasně navazovat na předchozí dokumenty a stejně tak reflektovat výchozí stav infrastruktury ve všech členských státech. Ve výsledném návrhu proto apelujeme na Komisi, aby analýzu stávající situace představila co nejdříve, a to nejpozději do roku 2013. Nástroje evropské politiky soudržnosti musí i nadále podporovat rychlejší sbližování úrovně infrastruktury v členských zemích s důrazem na udržitelnost dopravy a její bezpečnost. Výsledný kompromis se zabývá i velmi důležitou oblastí, a to podmínkami pracovníků v dopravě. Tento sektor zaměstnává okolo 10 milionů osob, proto se musí jednat o důležitou součást našich úvah o dopravě. Ať již jde o kvalitu pracovních míst, bezpečnost práce, odbornou přípravu či vzdělávání. Doprava se bez lidí neobejde. Podmínky pro jejich práci proto musí odpovídat tomuto náročnému a zodpovědnému povolání a mají přímý dopad i na bezpečnost v dopravě. Efektivní spolupráce různých druhů dopravy je důležitou součástí budoucí dopravní politiky i dlouhodobých cílů EU v oblasti snižování emisí. Považuji proto za důležité, že jsme se v konečném kompromisu shodli na požadavku podporovat udržitelné druhy dopravy, a to na všechny vzdálenosti. Souhlasím současně s názorem Komise, že k dopravě na dlouhé vzdálenosti bychom měli přistupovat systémově na celoevropské úrovni. Na závěr bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho velké úsilí při vyjednávání přijatelných kompromisů a věřím, že výsledný návrh zítra schválíme velkou většinou.

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]