Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

Datum: 13.9.2018

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v různých zemích existují různé chuťové a cenové preference, že přeci jsou ty potraviny nezávadné, tak o co jde. Kolegyně a kolegové, nejde o nic menšího, než o samotnou podstatu fungování vnitřního trhu. Už předchozí Parlament v roce 2013 vyzval Komisi, aby se tématu věnovala, vypracovala celoevropský průzkum a vyhodnotila účinnost stávající legislativy. Ale až po dalších pěti letech přesvědčování a dokazování, různých průzkumech je tu zpráva o dvojí kvalitě a jasná pozice Evropského parlamentu.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v různých zemích existují různé chuťové a cenové preference, že přeci jsou ty potraviny nezávadné, tak o co jde. Kolegyně a kolegové, nejde o nic menšího, než o samotnou podstatu fungování vnitřního trhu. Už předchozí Parlament v roce 2013 vyzval Komisi, aby se tématu věnovala, vypracovala celoevropský průzkum a vyhodnotila účinnost stávající legislativy. Ale až po dalších pěti letech přesvědčování a dokazování, různých průzkumech je tu zpráva o dvojí kvalitě a jasná pozice Evropského parlamentu. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se během uplynulých let zasazovali o to, abychom toto vysoce politické a symbolické téma, které vypovídá o rovnosti, spravedlnosti a férovosti evropského vnitřního trhu, brali v Evropské unii vážně. Děkuji všem, kdo pomohli vysvětlovat zde, v Komisi i na Radě podstatu věci: totiž že opravdu není normální, aby výrobek, který vypadá pro spotřebitele na první pohled stejně, měl bez toho, aby o tom spotřebitel také na první pohled věděl, jiné složení. Že nejde o souboj mezi levandulí a fialkami, ale o menší obsah masa nebo jeho náhražky, horší kvalitu surovin, jejich různou jakost a poměr, více různých přídatných látek a podobně. To, co chceme, je, aby spotřebitelé nebyli klamáni a měli právo na výrobky stejně kvalitní. Co divného je na požadavku: Značte stejně to, co je stejné, a jinak, co je jiné. Zkrátka a dobře: nedělat ze spotřebitelů, promiňte mi ten výraz, hlupáky. Osobní zkušenosti s dvojí kvalitou nejen potravin, ale i nepotravinářského zboží má totiž v našich zemích mnoho lidí. Že jde o chuťové preference? I u dětské výživy pro kojence? Ale jděte. Ani přímá úměra cena versus kvalita zde zdaleka neplatí. Jsem ráda, že se po loňském Junckerově projevu o stavu Unie rozhoupala i Evropská komise. Máme na stole výkladová doporučení, společnou metodiku testování, peníze na sbírání dalších důkazů. Plánuje se více testů v členských státech. Ale pozor. Už dnes máme k dispozici tvrdá data, výsledky testování v laboratořích renomovaných univerzit, jako např. v případě českého průzkumu, na kterém jsem se sama podílela. Je jistě dobré shromažďovat údaje na úrovni Unie. Ale to je po tolika letech frustrací spotřebitelů málo. Obzvláště, když se některé země, ve kterých byla dvojí kvalita odhalena, odmítají do celoevropského průzkumu zapojit. Vážené kolegyně a kolegové, mnozí z vás mi jistě dají za pravdu, že úkolem politiků není předepisovat výrobcům, co a jak mají vyrábět. Cílem není unifikovat výrobky, vymýšlet jakousi jednotnou eurochuť. Preference spotřebitelů ale nesmí nadále sloužit jako záminka pro snižování kvality. Většina spotřebitelů ani netuší, že výrobky stejné značky mohou být uzpůsobeny různým trhům. Pokud chce výrobce nabídnout zákazníkovi regionální úpravu, co mu brání, aby se k ní na obalu hrdě přihlásil? Chci přesné a na první pohled snadno srozumitelné informace o složení výrobku. To je základ. Členské státy také musí zavést nařízení o spolupráci národních dozorových orgánů pro ochranu spotřebitele. Musí sdílet údaje, poukazovat navzájem na nevyhovující výrobky i možné klamání spotřebitelů. Důležitá je také role spotřebitelských organizací. Jejich každodenní mravenčí práce při sledování trhu a vzdělávání spotřebitelů si moc vážím. Nemůžeme ale od nich ale čekat zázraky. To, co je nedůležitější z mého pohledu: chybí právní úprava na úrovni EU. Předpis, který jasně a bez možnosti odlišných výkladů stanoví, co je dvojí kvalita. Že prodávat na vnitřním trhu výrobky, které spotřebitel může snadno vnímat jako identické se záměrně jiným složením, je klamání spotřebitele. Předpis, který zároveň přinese právní jistotu dozorovým orgánům, které se nebudou bát nákladných právních bitev s nadnárodními společnostmi. Ne proto, aby váš oblíbený nápoj chutnal všude stejně, ale aby nad sebou nepoctivci cítili reálnou možnost trestu, pokud nebudou jednat férově. Vážené kolegyně a kolegové, věřím v poctivost většiny výrobců. Přesto, tam, kde chybí, jsou tady zákonodárci, aby se svých občanů, ať žijí v kterémkoliv koutě Evropy, zastali. Dnešním hlasováním máme šanci ukázat, že stojíme na straně férové Evropské unie, kde nejsou výrobky ani občané druhé kategorie.

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]