Co si představit pod „místní výrobou“ potravin?

Datum: 19.4.2012

© European Parliament, 2015

Pane předsedající, rozmach nabídky tzv. místních potravin či výrobků je i jistou reakcí na rozpačitou důvěru ve vnitřní trh.

Celé znění projevu Olgy Sehnalové:

Pane předsedající, rozmach nabídky tzv. místních potravin či výrobků je i jistou reakcí na rozpačitou důvěru ve vnitřní trh. Zákazníci pochybují o jeho férovém fungování, o kvalitě výrobků a často mají rozporuplné dojmy o jejich původu. Obava z šizení, ale také z dovozu méně kvalitních produktů vede spotřebitele k poptávce po místní produkci, kterou považují ve smyslu kvality za spolehlivější. Je nejenom otázkou, zda tomu tak skutečně je, ale samozřejmě je nutné vyjasnit i to, co lze za místní potraviny či výrobu vůbec označit. Výrobci a obchodníci se často snaží vycházet vstříc místním zvyklostem a nabízejí globalizované potraviny přizpůsobené tzv. místním chuťovým preferencím. Mohli by však raději přispět k důvěře ve vnitřní trh nabídkou výrobků ve stejné kvalitě na celém území Evropské unie, pokud jsou takto i označené. Věřím, že to by zákazníci ocenili přinejmenším stejně jako nabídku od místních výrobců, pokud ještě existují.

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]