Odpověď na Otevřený dopis zástupců kroměřížských seniorů organizovaných v Klubu seniorů v Kroměříži

Vážená paní Janková,

děkujeme Vaším prostřednictvím všem zástupcům seniorských organizací v Kroměříži za Váš otevřený dopis. S jeho obsahem se ztotožňujeme. Jak víte, jako zastupitelé města Kroměříže se dlouhodobě snažíme o to, aby města a obce Kroměřížska přistoupily k otázce krajského zdravotnictví aktivně a nepřihlížely zhoršování dostupnosti zdravotní péče pro své občany, jak jsme, bohužel, svědky v poslední době.

Chápeme, že nejste zvědavi na obecné fráze a ptáte se na řešení.

Nejjednodušší by bylo říci, a současně to tak skutečně je, že zajištění chodu jednotlivých oddělení je věcí managementu nemocnice, za který nese odpovědnost její představenstvo jmenované Radou Zlínského kraje. Tedy, zodpovědnost za neutěšený stav je na stávající krajské koalicí a přímo na hejtmanu Čunkovi, který oblast krajského zdravotnictví osobně řídí.

Řešení vidíme ve dvou rovinách. Kroky okamžité a dlouhodobý výhled.

Okamžitě musí být Radou kraje jasně stanoven úkol pro management nemocnice sehnat lékaře se specializací neurologa jakýmkoliv způsobem. Tvořivosti se meze nekladou. Ať již se jedná v prvé řadě o zjištění pohnutek odcházejících lékařů a možnost dohody, která by jejich odchodu zabránila, získání externistů, intenzivní a cílený nábor na lékařských fakultách, motivace zaměstnanců nemocnice pro jejich zapojení do získávání kolegů přes osobní kontakty a atraktivní pobídky pro nově příchozí. Posílit i náborový marketing nemocnice samotné. Do všech těchto aktivit lze zapojit město i kraj. O spolupráci na získávání personálu požádat i profesní organizace a odborné společnosti, například Českou lékařskou komoru a další.

Především se však management musí nemocnici plně věnovat se vší energií na plný úvazek. Pokud se dva ze tří členů představenstva vyskytují v nemocnici pouze sporadicky, považuji to za naprosto nedostatečné. Odchody lékařů do jiných nemocnic v rámci kraje, jsou v této souvislosti zvláštní způsob “společného” řízení, pokud jde o to, aby péče byla poskytována ve všech nemocnicích.

Základem k dlouhodobému řešení je ale v prvé řadě jasná, důvěryhodná a realistická koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, která jasně vymezí, jaká péče se bude poskytovat v jednotlivých nemocnicích zřizovaných krajem. To musí být základní jistota pro další perspektivu nemocnice a jejich zaměstnanců. Nemocnice okresního typu se bez neurologie neobejdou.

Nepodporujeme centralizaci a omezování běžné akutní péče v okresních nemocnicích.

V souvislosti se stárnutím obyvatel chceme, aby péče byla lidem dostupná co nejblíže. Potřeba dostupné péče bude stoupat.

Jak asi víte, Zastupitelstvo města Kroměříže na náš popud již před časem upozornilo na vážnou situaci a vyzvalo hejtmana a předsedu představenstva krajských nemocnic k urychlenému řešení situace na neurologickém a interním oddělení kroměřížské nemocnice.

Do krajských voleb jde Česká strana sociálně demokratická s podporou Strany zelených a dalších nestranických osobností. V našem programu nenajdete stavbu megalomanských přístaveb ani novou supernemocnici v Malenovicích.

Jsme pro uvážlivé, postupné kroky při modernizaci všech nemocnic v kraji, zachování spektra péče, s plným vědomím toho, že péči o nemocné zajišťují lidé, nikoliv sebemodernější budovy. A že zdravotníci jsou alfou a omegou péče v našich nemocnicích.

Proto je pro nás nepřípustné omezování péče na klíčových odděleních nemocnice.

Pokud budeme mít po krajských volbách dostatečný vliv v příštím Zastupitelstvu Zlínského kraje, nový management nemocnice bude mít jasné a jednoznačné zadání zachovat všechna stávající oddělení v nemocnici. To bude také jeden z ukazatelů, kterým budeme měřit úspěšnost jeho i naší práce.

S pozdravem

MUDr. Olga Sehnalová, MBA a MUDr. Richard Kreml