Zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele v EU

Shrnutí semináře "Ochrana spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu"

Klamavé informace, nekvalitní zboží nebo protiprávní omezování délky záruční doby. I s takovým jednáním se setkávají lidé, kteří nakupují zboží či služby u obchodníků za hranicemi. Ti totiž často těží ze skutečnosti, že spotřebitel nemá možnost ani chuť případné spory na dálku řešit. Jaké jsou zkušenosti v České republice a v zahraničí? A jaká opatření chystá Evropská komise? Právě o ochraně spotřebitelů v rámci jednotného vnitřního trhu diskutovali dne 28. ledna  v prostorách Senátu PČR odborníci na dané téma – zástupci státní správy, Evropské komise, spotřebitelů i obchodníků s odbornou veřejností. Akci, které se zúčastnilo 90 delegátů, iniciovala a pořádala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D) pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové (ČSSD).

Program semináře zahájila organizátorka akce Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která se v Evropském parlamentu zaměřuje na problematiku ochrany spotřebitelů a otázku dvojí kvality značkových výrobků v zemích střední a východní Evropy.  Podle europoslankyně Sehnalové je spotřebitelská politika již nedílnou součástí politik Evropské unie. Jako stínová zpravodajka hodnocení směrnice o nekalých obchodních praktikách vyzdvihla úroveň právní úpravy EU v oblasti ochrany spotřebitele, za nedostatečné naopak označila vymáhání pravidel. Za dva základní cíle vyjmenovala potřebu zintenzivnit vnitrostátní prosazování a posílit spolupráci při přeshraničním prosazování právních předpisů.
Podle Aleny Gajdůškové je jednotný vnitřní trh jeden z nejhmatatelnějších výdobytků pozitiv evropské integrace. Místopředsedkyně Senátu vyzdvihla, že každý občan kteréhokoli členského státu má nárok na kvalitní služby a výrobky, na ochranu spotřebitele ve stejných standardech ve všech členských zemích EU. To je podle ní ještě důležitější pro občany České republiky, protože ne všichni čeští obchodníci se chovají vůči svým zákazníkům odpovídajícím způsobem.

Ochrana spotřebitele v EU je dle Ing. Ivany Kocové, ředitelky odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, legislativně řádně podchycena, největší nedostatky jsou však v efektivitě dozoru nad trhem a vymahatelnosti práva. Kocová představila strategický vládní dokument Priority spotřebitelské politiky 2011-2014, který tematicky reaguje na největší výzvy v oblasti ochrany spotřebitele. Za prioritní odvětví, na které je dle MPO potřeba se zaměřit v oblasti dozoru nad trhem, označila Kocová oblasti e-commerce, finančních služeb a telekomunikací.

S pohledem dozorových orgánů, které kontrolují uplatňování pravidel v praxi, seznámil účastníky Mgr. Michael Maxa, ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce. Maxa představil působnost ČOI v oblasti kontroly služeb a uvádění výrobků na trh a různé platformy spolupráci dozorových orgánů v rámci EU. V případě pomoci při přeshraničních sporech s obchodníky se mohou dle Maxy spotřebitelé bezplatně obracet na Evropské spotřebitelské centrum (www.evropskyspotrebitel.cz), které působí právě při České obchodní inspekci.

Lubomír Doskočil, vedoucí oddělení Celního odboru Generálního ředitelství cel, na konkrétních případech demonstroval, jaké vadné výrobky jsou dováženy na český trh a jak celní správa v takových případech postupuje, aby se závadné výrobky nedostaly ke koncovému spotřebiteli.  Mezi další pravomoci celní správy patří kontrola označování zboží certifikátem CE či ověřování požadované dokumentace. Doskočil představil koordinaci akce Princezna, jejímž výsledkem bylo zajištění tisíců kusů panenek, obsahujících zdraví nebezpečné ftaláty.

Hlasy spotřebitelů na semináři reprezentoval Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTest.  Zelený představil aktuální nedostatky ochrany českých spotřebitelů a rovněž aktivity, prostřednictvím kterých dTest, o.p.s, chrání zájmy spotřebitelské veřejnosti. Za konkrétní příklady uvedl internetovou databázi nebezpečných výrobků či značku kvality dTest. Jak Zelený podotkl, nezbytným krokem je zvyšování informovanosti a vzdělávání spotřebitelů. Spotřebitel musí znát svá práva
a vědět, jak je vymáhat, neboť mezi českými spotřebiteli doposud přetrvává mnoho mýtů.

Mezinárodní část konference zahájila Marie-Paule Benassi, vedoucí Oddělení pro vymáhání spotřebitelských práv a Evropská spotřebitelská centra Evropské komise. Právě Evropská komise nedávno otevřela veřejnou konzultaci na téma zlepšení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit názor zúčastněných stran na to, jak nejlépe zlepšit fungování a účinnost nařízení o spolupráci v uvedené oblasti za účelem prosazování ekonomických zájmů spotřebitelů v EU. V Evropské unii byla zřízena síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, aby donucovací orgány členských států mohly úzce spolupracovat na zajištění dodržování pravidel a řešení přeshraničních případů porušování práva EU.

Zahraniční pohled na spotřebitelskou politiku nabídl Georg Rathwallner, vedoucí Odboru pro ochranu spotřebitele Komory práce Horního Rakouska. Rathwallner představil problematiku přeshraničního nakupování zboží a služeb z pohledu rakouských spotřebitelů, resp. jak je koordinována spolupráce při řešení stížností. Nejproblematičtějšími oblastmi v rámci vnitřního trhu jsou diskriminace na základě národnosti, upírání práv cestujících v letecké dopravě a podvodné jednání v přeshraničním nakupování. Spotřebitelské centrum v rakouském Linci vyřídilo dle Rathwallnera během loňského roku 94 600 podnětů od rakouských spotřebitelů - český dTest se za stejné období věnoval 26 000 dotazům českých spotřebitelů.

Obchodníky reprezentoval Oscar Arias, generální ředitel asociace Direct Selling Europe, která sdružuje společnosti, věnující se přímému prodeji v Evropě. Podle Ariase, který podrobně analyzoval směrnici o nekalých obchodních praktikách, je současná právní ochrana spotřebitelů v EU moderní, komplexní, podrobná a dostatečně přísná. Nedostatečné je dle něj naopak vymáhání směrnice ze strany členských států, jelikož se v rámci EU liší, což mj. nahrává nepoctivým obchodníkům. Arias kritizoval zákaz podomního prodeje některých českých obcí a měst, který je podle něj v rozporu s evropskou legislativou.  Řeč přišla i na dokument Šmejdi, který podle Ariase ukazuje, že dozorové orgány neumí účinně postihovat ty, kteří jednají protiprávně.

Datum: 31.1.2014

Podobné články:

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Olga Sehnalová ke dnešní schůzce s ministrem zemědělství Tomanem 18.3.2019

V Bruselu jsem se dnes setkala s ministrem Miroslavem Tomanem, který zde absolvoval jednání ministrů zemědělství. Pan ministr mne informoval o výsledku schůzky se svým polským protějškem a komisařem Andriukaitisem ohledně záruk Polska v otázce bezpečnosti hovězího masa, ...

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž zazářil ve Štrasburku 11.3.2019

Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž letos slaví 50. výročí svého založení. Ke svému jubileu dostal dárek i od europoslankyně Olgy Sehnalové, která členy orchestru a jejich učitele pozvala na studijní návštěvu do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Orchestr si ale nenechal ujít možnost ...

Blesk nebo koncepce aneb co se člověk dozví, když se zeptá na kraji 25.2.2019

Původně jsem chtěla tyto informace předat rovnou krajským zastupitelům, ale myslím, že budou zajímat i veřejnost. Podělím se o dva zajímavé dokumenty. Jeden jsem obdržela minulý čtvrtek a ten druhý jsem si našla na webových stránkách Zlínského kraje. Zeptala jsem se totiž Krajského ...

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Promítání dokumentu Šmejdi a debata o nekalých obchodních praktikách

24.9.2013 | Záznam z promítání dokumentu Šmejdi v Evropském parlamentu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]