Zavedení palubního systému eCall

K zavedení systému veřejného tísňového volání eCall po celé Evropě už schází po březnovém odsouhlasení členskými státy pouze souhlas Evropského parlamentu. O konečném přijetí nařízení o typu palubního systému budou europoslanci debatovat a hlasovat na svém dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

Systémem eCall mají být postupně vybaveny všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel po 31. březnu 2018.

"Počet úmrtí na evropských silnicích je bohužel stále nepřijatelně vysoký. Systém eCall přispěje k zvýšení bezpečnosti silničního provozu, protože výrazně zkracuje čas příjezdu záchranných složek v případě vážné nehody. Díky legislativě bude systém založen na veřejném tísňovém volání využívajícím evropskou linku tísňového volání 112 a bude fungovat i přeshraničně," uvedla europoslankyně Olga Sehnalová, která vedla vyjednávání z pozice zpravodajky.

Co je to eCall a jak funguje?

Veřejný systém tísňového volání eCall v případě vážné nehody automaticky vytáčí jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a záchranným složkám oznamuje přesnou polohu havarovaného vozu. Tento hovor na linku 112, aktivován buď automaticky spuštěním senzorů ve vozidle, nebo manuálně, přenáší soubor informací (především polohu vozu a jeho typ) a zahájí hlasové spojení mezi vozidlem a operátorem linky tísňového volání.

Očekává se, že bezpečnostní systém eCall sníží počet smrtelných nehod v EU a také závažnost zranění způsobených při dopravních nehodách díky včasnému upozornění záchranných služeb, a to i v případě, že se posádka vozidla nachází v bezvědomí.

Jak systém pozná, že opravdu potřebuji pomoc a nejde o banální nehodu?

eCall je aktivován pomocí jednoho či více senzorů ve vozidle, umístěných například v airbagu. Ty budou schopny detekovat závažnost nárazu. Pokud dojde k nehodě, která nevyžaduje asistenci záchranářů, může operátor díky hlasovému spojení s posádkou vozidla ověřit skutečný stav a zabránit tak zbytečnému výjezdu záchranářů.

Kdy jej budu mít ve svém autě?

Systém má být zaváděn do všech nových typů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, bez ohledu na jejich značku nebo cenu, nejpozději od 31. března 2018. K plnému rozšíření služby systému eCall do všech vozidel obou kategorií bude docházet pozvolna, u typů vozidel, které budou schváleny před 31. březnem 2018, existuje možnost dovybavit je tímto systémem na základě dobrovolnosti.

V budoucnosti dojde k posouzení možnosti vybavit systémem eCall i těžká nákladní vozidla, autobusy a autokary, jednostopá motorová vozidla a zemědělské traktory.

Kolik to bude stát?

Systém bude jako veřejná služba tísňového volání v rámci celé EU zdarma. Cena instalace systému do vozidla nebude podle Komise stát více než 100 EUR (cca 2700 Kč), při masivním rozšíření tato cena bude postupně klesat. Jedna společnost již oznámila cenu 50 EUR za jednotku.*

*Zdroj: http://www.heero-pilot.eu/view/nl-en/media/news/20120926.html

Bude eCall zaznamenávat, kudy jezdím, a nemůže mě sledovat?

Vozidlo vybavené systémem eCall nebude při běžném provozním stavu vysledovatelné a nebude podléhat žádnému stálému zaznamenávání polohy. Systém musí zůstat nečinný, dokud se nespustí tísňové volání (ať už automaticky nebo manuálně). Údaje systému eCall nesmí být žádným způsobem použity ke sledování a zkoumání pohybu osob nebo k určování jejich polohy.

Jaká data eCall zpracovává a kam je posílá?

Zpracování osobních údajů prostřednictvím systému eCall musí být v souladu se stávajícími pravidly ochrany osobních údajů. Soubor údajů zasílaných systémem eCall záchranným složkám bude zahrnovat pouze minimální informace požadované pro řádné vyřízení tísňových volání a bude poskytován pouze tísňovým službám. Údaje interní paměti palubního systému eCall musí být automaticky a permanentně odstraňovány. Informace o zpracování údajů v případě nehody budou uvedeny v uživatelské příručce vozidla.

Budu si jej moci odmontovat? Co když jej do auta nechci?

Systém eCall má být ve vozidle natrvalo instalován. Jako systém určený pro nouzové situace vyžaduje nevyšší možnou úroveň spolehlivosti. Jeho funkčnost proto bude kontrolována během pravidelných technických prohlídek.

V jakých zemích bude eCall fungovat?

Systém eCall má díky využívání jednotného evropského čísla tísňového volání 112 a společným standardům fungovat ve všech 28 členských státech EU a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Mezinárodně kompatibilní automatizovaná zpráva o nehodě umožňuje minimalizovat také jazykovou bariéru mezi ohlašovatelem nehody a operátorem linky tísňového volání 112.

Nezahltí systém záchranné složky falešnými alarmy?

Jak vyplývá ze zkušeností s jinými systémy tísňového volání, mohou zejména ručně aktivovaná volání služby eCall zahrnovat určitý podíl asistenčních volání v případě poruchy.  Členské státy proto odfiltrují asistenční volání a umožní tísňovým službám odmítnout volání, která nejsou voláními tísňovými a která centra tísňového volání služby eCall nesmí vyřizovat. Počítá se také s informační kampaní s cílem informovat uživatele o tom, jak tuto službu řádně využívat a zabránit planým poplachům.

Co bude stát vybavení záchranných složek?

Organizovat si své tísňové služby, a to nákladově nejefektivněji a podle svých potřeb, zůstává i nadále plně v pravomoci jednotlivých členských států. Odhadované náklady na modernizaci center tísňového volání činí v průměru přibližně 1,1 milionu EUR (cca 30 miliónů Kč) na členský stát. K těmto nákladům je třeba přičíst roční provozní náklady. V případě, že tísňová volání eCall budou přijímána v centru tísňového volání, které rovněž přijímá jiná tísňová volání, bude většina těchto nákladů začleněna do běžných provozních nákladů.

Datum: 23.4.2015

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]