Záruka pro mladé nabízí mladým Evropanům novou šanci na trhu práce

Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v EU dramatické úrovně. Bez práce je tu v současnosti 5,5 milionu mladých do 25 let. Zlepšení situace by měla přinést tzv. Záruka pro mladé, navržená Evropskou komisí. Všichni mladí, kteří jsou bez práce a nepokračují ve vzdělávání déle než 4 měsíce, by měli mít přístup k zaměstnání, vzdělávání nebo přípravě na povolání. V pondělí se budou poslanci ptát Komise na to, jak Záruku pro mladé začlenit do politik zaměstnanosti členských zemí a jak ji financovat.

Záruky pro mladé
Evropská komise doporučuje členským zemím, aby zavedly tzv. Záruky pro mladé, v jejichž rámci by členské země zajistily, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze školy nebo se stali nezaměstnanými.

Pro uvedení systému do praxe je potřeba spolupráce členských zemí se zúčastněnými stranami a zajištění rychlé reakce úřadů práce. Členské země by měly k financování opatření využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů.

Reakce Evropského parlamentu
Návrh podpořil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, který ve svém projevu na summitu Evropské rady 13. prosince zdůraznil, že krize "nesmí okrást mladé Evropany o jejich budoucnost". "Záruka pro mladé je životně důležitá. Nesmí zůstat pouhým kusem papíru. Vítáme, že z ní irské předsednictví udělalo svou prioritu," řekl Schulz.

V pondělí odpoledne budou zástupci Evropské komise odpovídat na otázku francouzské sociálnědemokratické poslankyně Pervenche Beres ohledně financování Záruk pro mladé a jejich zavádění v praxi.

Alarmující čísla
Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla v roce 2011 ve 13 členských státech EU více než 25 %, v Řecku a Španělsku dokonce přes 55 %. Celkem bylo v EU nezaměstnaných 21 % mladých, což je zhruba 5,5 milionů lidí.

Míra nezaměstnanosti mladých je ve většině členských zemí dvojnásobná oproti míře nezaměstnanosti lidí nad 25 let, a v posledních 4 letech se dramaticky zvyšuje.

V roce 2011 našlo práci jen 29,7 % mladých ve věku 15–24 let z těch, kteří byli v roce 2010 nezaměstnaní, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

Náklady
7,5 milionu mladých od 15 do 24 let v roce 2011 v EU nemělo zaměstnání, ani se nevzdělávalo nebo neprocházelo rekvalifikací. Jejich podpora stojí unijní ekonomiku ročně 150 miliard eur.

Celkové náklady na zavedení Záruk pro mladé se oproti tomu v eurozóně odhadují na 21 miliard eur.

Poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k problematice uvedla:
„Nezaměstnanost mladých je palčivým problémem Evropy, kterému nemůžeme nečinně přihlížet. Jistě, můžeme čekat, až se ekonomická situace jednou zlepší, ale to už bude po generaci milionů mladých evropanů pozdě. To si nemůžeme dovolit. Návrh na systém, který by usnadnil mladým lidem najít zaměstnání, proto vítám. Jeho náklady jsou mnohonásobně nižší, než náklady na financování podpory v nezaměstnanosti mladých. Detaily tohoto nástroje ale musí být na všech úrovních detailně prodiskutovány a nastaveny tak, aby tento nástroj skutečně fungoval.“

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.1.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]