Záruka pro mladé nabízí mladým Evropanům novou šanci na trhu práce

Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v EU dramatické úrovně. Bez práce je tu v současnosti 5,5 milionu mladých do 25 let. Zlepšení situace by měla přinést tzv. Záruka pro mladé, navržená Evropskou komisí. Všichni mladí, kteří jsou bez práce a nepokračují ve vzdělávání déle než 4 měsíce, by měli mít přístup k zaměstnání, vzdělávání nebo přípravě na povolání. V pondělí se budou poslanci ptát Komise na to, jak Záruku pro mladé začlenit do politik zaměstnanosti členských zemí a jak ji financovat.

Záruky pro mladé
Evropská komise doporučuje členským zemím, aby zavedly tzv. Záruky pro mladé, v jejichž rámci by členské země zajistily, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze školy nebo se stali nezaměstnanými.

Pro uvedení systému do praxe je potřeba spolupráce členských zemí se zúčastněnými stranami a zajištění rychlé reakce úřadů práce. Členské země by měly k financování opatření využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů.

Reakce Evropského parlamentu
Návrh podpořil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, který ve svém projevu na summitu Evropské rady 13. prosince zdůraznil, že krize "nesmí okrást mladé Evropany o jejich budoucnost". "Záruka pro mladé je životně důležitá. Nesmí zůstat pouhým kusem papíru. Vítáme, že z ní irské předsednictví udělalo svou prioritu," řekl Schulz.

V pondělí odpoledne budou zástupci Evropské komise odpovídat na otázku francouzské sociálnědemokratické poslankyně Pervenche Beres ohledně financování Záruk pro mladé a jejich zavádění v praxi.

Alarmující čísla
Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla v roce 2011 ve 13 členských státech EU více než 25 %, v Řecku a Španělsku dokonce přes 55 %. Celkem bylo v EU nezaměstnaných 21 % mladých, což je zhruba 5,5 milionů lidí.

Míra nezaměstnanosti mladých je ve většině členských zemí dvojnásobná oproti míře nezaměstnanosti lidí nad 25 let, a v posledních 4 letech se dramaticky zvyšuje.

V roce 2011 našlo práci jen 29,7 % mladých ve věku 15–24 let z těch, kteří byli v roce 2010 nezaměstnaní, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

Náklady
7,5 milionu mladých od 15 do 24 let v roce 2011 v EU nemělo zaměstnání, ani se nevzdělávalo nebo neprocházelo rekvalifikací. Jejich podpora stojí unijní ekonomiku ročně 150 miliard eur.

Celkové náklady na zavedení Záruk pro mladé se oproti tomu v eurozóně odhadují na 21 miliard eur.

Poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k problematice uvedla:
„Nezaměstnanost mladých je palčivým problémem Evropy, kterému nemůžeme nečinně přihlížet. Jistě, můžeme čekat, až se ekonomická situace jednou zlepší, ale to už bude po generaci milionů mladých evropanů pozdě. To si nemůžeme dovolit. Návrh na systém, který by usnadnil mladým lidem najít zaměstnání, proto vítám. Jeho náklady jsou mnohonásobně nižší, než náklady na financování podpory v nezaměstnanosti mladých. Detaily tohoto nástroje ale musí být na všech úrovních detailně prodiskutovány a nastaveny tak, aby tento nástroj skutečně fungoval.“

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.1.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]