Záruka pro mladé nabízí mladým Evropanům novou šanci na trhu práce

Nezaměstnanost mladých lidí dosahuje v EU dramatické úrovně. Bez práce je tu v současnosti 5,5 milionu mladých do 25 let. Zlepšení situace by měla přinést tzv. Záruka pro mladé, navržená Evropskou komisí. Všichni mladí, kteří jsou bez práce a nepokračují ve vzdělávání déle než 4 měsíce, by měli mít přístup k zaměstnání, vzdělávání nebo přípravě na povolání. V pondělí se budou poslanci ptát Komise na to, jak Záruku pro mladé začlenit do politik zaměstnanosti členských zemí a jak ji financovat.

Záruky pro mladé
Evropská komise doporučuje členským zemím, aby zavedly tzv. Záruky pro mladé, v jejichž rámci by členské země zajistily, aby mladí lidé do 25 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze školy nebo se stali nezaměstnanými.

Pro uvedení systému do praxe je potřeba spolupráce členských zemí se zúčastněnými stranami a zajištění rychlé reakce úřadů práce. Členské země by měly k financování opatření využívat Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů.

Reakce Evropského parlamentu
Návrh podpořil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, který ve svém projevu na summitu Evropské rady 13. prosince zdůraznil, že krize "nesmí okrást mladé Evropany o jejich budoucnost". "Záruka pro mladé je životně důležitá. Nesmí zůstat pouhým kusem papíru. Vítáme, že z ní irské předsednictví udělalo svou prioritu," řekl Schulz.

V pondělí odpoledne budou zástupci Evropské komise odpovídat na otázku francouzské sociálnědemokratické poslankyně Pervenche Beres ohledně financování Záruk pro mladé a jejich zavádění v praxi.

Alarmující čísla
Míra nezaměstnanosti mladých dosáhla v roce 2011 ve 13 členských státech EU více než 25 %, v Řecku a Španělsku dokonce přes 55 %. Celkem bylo v EU nezaměstnaných 21 % mladých, což je zhruba 5,5 milionů lidí.

Míra nezaměstnanosti mladých je ve většině členských zemí dvojnásobná oproti míře nezaměstnanosti lidí nad 25 let, a v posledních 4 letech se dramaticky zvyšuje.

V roce 2011 našlo práci jen 29,7 % mladých ve věku 15–24 let z těch, kteří byli v roce 2010 nezaměstnaní, což představuje pokles téměř o 10 % během tří let.

Náklady
7,5 milionu mladých od 15 do 24 let v roce 2011 v EU nemělo zaměstnání, ani se nevzdělávalo nebo neprocházelo rekvalifikací. Jejich podpora stojí unijní ekonomiku ročně 150 miliard eur.

Celkové náklady na zavedení Záruk pro mladé se oproti tomu v eurozóně odhadují na 21 miliard eur.

Poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k problematice uvedla:
„Nezaměstnanost mladých je palčivým problémem Evropy, kterému nemůžeme nečinně přihlížet. Jistě, můžeme čekat, až se ekonomická situace jednou zlepší, ale to už bude po generaci milionů mladých evropanů pozdě. To si nemůžeme dovolit. Návrh na systém, který by usnadnil mladým lidem najít zaměstnání, proto vítám. Jeho náklady jsou mnohonásobně nižší, než náklady na financování podpory v nezaměstnanosti mladých. Detaily tohoto nástroje ale musí být na všech úrovních detailně prodiskutovány a nastaveny tak, aby tento nástroj skutečně fungoval.“

Zdroj: Evropský parlament

Datum: 14.1.2013

Podobné články:

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Návštěvnická skupina v Bruselu 4.12.2018

Dnes jsem v Evropském parlamentu přivítala další skupinu návštěvníků z České republiky. Byli mezi nimi mimo jiné vítězné školní týmy soutěže Spotřeba pro život, studentky a studenti Parlamentu dětí a mládeže, Český svaz žen ze Zlínského kraje, vítězové soutěže Evropských ...

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu 28.11.2018

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? ...

Jak to vidím já
Olga Sehnalová k debatě Evropského parlamentu Střet ...

...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]