Zahraniční pachatelé dopravních přestupků v ČR stále unikají

Europoslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch včera jednali o osudu směrnice usnadňující přeshraniční výměnu informací o dopravních přestupcích. Podle této směrnice si mezi sebou státy mohou vyměňovat informace o pachatelích přestupků. Pravidla se vztahují na nejnebezpečnější provinění, jako je překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízda na červenou nebo nezapnutí bezpečnostních pásů.

 

Evropský soudní dvůr v květnu vyhověl žalobě Evropské komise, která si stěžovala, že je tato směrnice (2011/82/EU) postavena na nesprávném právním základě policejní spolupráce (čl. 87 SFEU), který tak musí být změněn na článek týkající se dopravní bezpečnosti (čl. 91 SFEU). Účinky směrnice byly Evropským soudním dvorem zachovány do května příštího roku, což je také lhůta, kdy musí být Radou a Evropským parlamentem schválen nový právní základ směrnice.

Česká europoslankyně a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch Olga Sehnalová k tomu uvedla: „Změnu právního základu tohoto důležitého nástroje pro přeshraniční výměnu informací o dopravních přestupcích považuji za krok správným směrem.  Evropský parlament se k článku dopravní bezpečnosti přikláněl od začátku vyjednávání, nelišila se ani pozice České republiky. Nyní je důležité projednat návrh v co nejkratším čase, aby směrnice mohla bez omezení fungovat.“

„Česká republika musí také co nejdříve dokončit proces transpozice legislativy do českého právního řádu, aby mohly být její prvky plně uplatňovány vůči zahraničním řidičům také na českých silnicích,” dodala europoslankyně. Zatímco čeští řidiči si musí již téměř rok dávat pozor na důsledné dodržování dopravních předpisů v zahraničí, řidič z ciziny, který spáchá závažný dopravní přestupek na území ČR, zatím spravedlnosti unikne. České republice chybí zřídit národní kontaktní místo pro shromažďování informací o přestupcích a plně funkční elektronický systém pro přenos těchto informací do domovského státu řidiče.

Četnost dopravních přestupků, které spáchají řidiči za hranicemi domovského státu, v Evropské unii dlouhodobě převyšuje nad těmi spáchanými doma. Řidiči v zahraničí jsou každoročně zodpovědní za až 15 % všech dopravních přestupků. Nejčastěji se jedná o překročení maximálně povolené rychlosti.

Směrnice se vztahuje na osm nejzávažnějších dopravních deliktů

a) překročení nejvyšší dovolené rychlosti;

b) nepoužití bezpečnostních pásů;

c) nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení;

d) řízení vozidla pod vlivem alkoholu;

e) řízení vozidla pod vlivem drog;

f) nepoužití ochranné přilby;

g) použití zakázaného pruhu;

h) nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.

Datum: 5.11.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]