Priority ochrany spotřebitelů v EU: sjednotit výklad právních předpisů a zlepšit informovanost

Dne 2. září hlasoval Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), v němž je europoslankyně Olga Sehnalová náhradníkem, o rozpočtových prioritách na rok 2011. Schválené návrhy se zabývají důležitými projekty pro posílení vnitřního trhu EU.
První návrh se týká zachování projektu "SOLVIT". Jedná se o on-line síť, v rámci které členské státy EU spolupracují při řešení problémů vznikajících vlivem nesprávného používání právních předpisů EU ze strany veřejných orgánů. SOLVIT je tím, co bychom mohli nazvat mechanismem pro alternativní řešení sporů a přináší mnohem rychlejší řešení než v případě podání formální žaloby.
Přestože vnitřní trh EU nabízí občanům a podnikům mnoho příležitostí, dochází k problémům souvisejícím s výkladem zákonných práv jednotlivců. Občané EU mohou mít problémy se získáním povolení k pobytu, s uznáním diplomu či odborné kvalifikace, s registrací motorového vozidla, daněmi z příjmu nebo s volebními právy. Podniky se pro změnu mohou setkávat s administrativními překážkami, či s problémy při vracení DPH. Někdy však tyto problémy vznikají jen kvůli nedostatku informací o právech v rámci Evropské Unie a o tom, jaké postupy se používají v jiných členských státech. Pokud už jste o s svých právech v oblasti vnitřního trhu dostatečné informováni, ale marně jste se je pokoušeli uplatnit v jiné zemi EU, pomoci může právě SOLVIT.
Druhý návrh se týká organizace "Fóra pro jednotný trh“. To by mělo být každoroční akcí, která se bude konat v členském státě, který právě předsedá Radě EU. Cílem setkání zástupců občanů, podniků a spotřebitelů s představiteli členských států a institucí EU bude zdůraznit význam prosazování právních předpisů v oblasti jednotného trhu. Důvodem zařazení tohoto bodu je potřeba neustále informovat o výhodách jednotného trhu, obzvláště v období hospodářské recese.
Třetí návrh zahrnuje stávající přípravné akce na monitorování opatření v oblasti spotřebitelské politiky.
Schválené usnesení výboru IMCO teď putuje do Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, který bude projednávat celkovou podobu rozpočtu Unie na rok 2011.

Datum: 2.9.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]