Vozidla na alternativní pohon budou mít v EU zelenou

Europoslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch včera hlasovali o návrhu směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, jehož cílem je snížit závislost Evropské unie na ropných produktech a zvýšit zájem spotřebitelů o nové druhy pohonu. Nyní návrh poputuje na jednání Rady.

„Za největší překážku v rozvoji dopravy na alternativní pohon je považována chybějící infrastruktura dobíjecích a čerpacích stanic a absence společných technických standardů v rámci EU. Mezi další překážky patří ale i špatná komunikace směrem k zákazníkům, vysoké ceny automobilů, svou roli hraje i pokračující technologický vývoj,“ uvedla česká europoslankyně a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Směrnice zavádí konkrétní cíle a počty v budování dobíjecích a čerpacích stanic na stlačený zemní plyn (CNG), vodík a další paliva. Jejich účelem je zajistit pohodlné cestování po Evropě na alternativní pohon do konce roku 2020. Hlavní roli v rozvoji infrastruktury má hrát privátní sektor, ovšem k dispozici by měl mít systém pobídek a podpor prostřednictvím evropských finančních nástrojů a programů, např. Nástroj pro propojení Evropy nebo Horizon 2020.

Europoslanci projednávali počty dobíjecích stanic pro elektromobily v jednotlivých členských státech. Zde došlo, oproti původnímu návrhu Komise, k vypuštění povinného počtu neveřejných dobíjecích stanic, kterých mělo být v případě ČR až 129 tisíc, a k podstatnému snížení povinného počtu veřejně dostupných míst pro dobíjení. „Zatím neznáme chování budoucích zákazníků, potřeby měst a obcí a další okolnosti. Proto jsem velice ráda, že se nám podařilo snést tato čísla z výšky na zem. V případě České republiky došlo ke snížení povinného počtu veřejných dobíjecích stanic skoro o polovinu z plánovaných třinácti tisíc na sedm tisíc, což je přijatelný kompromis,“ uvedla europoslankyně.

Ve členských státech, kde se již začínají prosazovat automobily na vodík, by do konce roku 2020 měly být čerpací stanice na tento pohon 300 km od sebe, v městských oblastech by měla připadnout minimálně jedna stanice na 250 000 obyvatel. Nové začnou budovat ale i státy, kde tohoto paliva zatím nebylo příliš využíváno. V případě CNG europoslanci navrhují interval rozmístění stanic maximálně po 100 km, v městských oblastech by v tomto případě měla připadnout minimálně jedna čerpací stanice na 100 000 obyvatel. Členské státy při plánování svých cílů mají vzít v potaz i zalidněné a městské oblasti, kde bude koncentrace vyšší.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch odhlasoval mandát pro zpravodaje a kolektiv stínových zpravodajů k jednání s Radou o možné dohodě v tzv. prvním čtení. Konečné hlasování na plénu Evropského parlamentu se očekává na jaře roku 2014.

Datum: 27.11.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]